Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overheid leeft Reclamebesluit Geneesmiddelen strenger na

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Overheid leeft Reclamebesluit Geneesmiddelen strenger na

Onderstaande tekst is tot stand gekomen in overleg met de heer Ter Steege-bericht van 12 januari 2001

Organisatoren van nascholing, maar ook deelnemers, moeten zich houden aan het Reclamebesluit Geneesmiddelen. Dit besluit heeft de status van een wet en zal, aldus de Inspectie Volksgezondheid, streng worden nageleefd. Bij overtredingen kan dezelfde Inspectie verbaliserend optreden.

Het reclamebesluit staat het verlenen van gastvrijheid door de farmaceutische industrie en het accepteren hiervan door huisartsen toe als er sprake is van bijvoorbeeld geaccrediteerde nascholing. Maar die gastvrijheid moet wel steeds binnen redelijke grenzen blijven. Dit betekent dat organisatoren de nascholing zelf financieel mogen ondersteunen, maar dat reis- en verblijfkosten voor rekening van de huisarts zijn. De grenzen van de gastvrijheid moeten iedere keer opnieuw worden afgewogen. Een lunch tijdens een cursusdag valt binnen redelijke grenzen.

Het aanbieden en aannemen van gastvrijheid buiten het beroepsmatig en wetenschappelijk kader is niet toegestaan. Hierbij moet worden gedacht aan allerlei vormen van recreatie, theaterbezoek, museumbezoek, sportbeoefening en dergelijke. De kosten hiervan moeten voor eigen rekening van de cursist komen. Ook gunstbetoon aan partners is niet toegestaan. Deze regel geldt zonder uitzondering, ook als de partner werkzaam is in de praktijk van de huisarts.
Dit betekent dus niet dat cursussen in een aangename omgeving verboden zijn. Alle kosten, buiten de inhoud van de cursus dienen echter door de deelnemende huisarts zelf te worden betaald. De uitingen van gastvrijheid door de farmaceutische industrie, zoals die hierboven zijn beschreven, blijven daarbij mogelijk.
Als de organisator of een deelnemende huisarts zich schuldig maakt aan overtreding van deze regels loopt men het risico dat daarvan proces verbaal wordt opgemaakt en dat het openbaar ministerie tot vervolging overgaat.

Artikel 14 van het Reclamebesluit Geneesmiddelen
1. Het is verboden om in het kader van de bevordering van de verkoop van geneesmiddelen, aan personen die bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven, premies of voordelen in geld of natura in het vooruitzicht te stellen, tenzij deze een geringe waarde hebben en van betekenis zijn voor de uitoefening van de geneeskunde.

2. Het eerste lid vormt geen belemmering voor de gastvrijheid die direct of indirect wordt geboden bij manifestaties met een uitsluitend beroepsmatig en wetenschappelijk karakter waaraan één of meerdere farmaceutische ondernemingen een financiële bijdrage leveren. De gastvrijheid moet steeds binnen redelijke perken blijven en ondergeschikt zijn ten opzichte van het wetenschappelijk hoofddoel van de bijeenkomst; zij mag zich niet uitstrekken tot anderen dan de beroepsbeoefenaren. Ga naar : Nieuwspagina van de LHV
Volgend artikel : Mantelovereenkomst LHV met verzekeraar Interpolis

© copyright LHV 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie