Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie NS-personeel op advertentie in landelijke dagbladen

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vakvereniging Voor Machinisten en Conducteurs

Tilburg, 12 januari 2001

Reactie conducteurs en machinisten:
Advertentie NS zorgt voor onrust onder personeel

paginagrote advertentie van de NS vandaag in alle landelijke dagbladen zorgt voor grote onrust onder het rijdend personeel van de NS. De VVMC, de grootste vakbond voor machinisten en conducteurs, is door vele verontwaardigde leden benaderd over de toon die in de advertentie wordt gezet.

VVMC-voorzitter Jan Arndts: Dagelijks doen duizenden medewerkers hun stinkende best om de reiziger zoveel mogelijk van dienst te zijn. Onze leden voelen zich dan ook ernstig tekort gedaan nu zij op deze onheuse en onterechte wijze door de NS in een advertentie worden afgeschilderd.

De VVMC heeft de NS in een open brief gevraagd afstand te nemen van de ingenomen starre en onwrikbare houding. De VVMC maakt zich zorgen over het steeds verder verslechteren van de verhoudingen tussen de directie van de NS en de medewerkers. Een dergelijke advertentie zorgt voor nog meer afstand tussen beide partijen. De verhoudingen zijn op dit moment niet optimaal en deze manier van communiceren is olie op het vuur gooien, aldus een verontwaardigde VVMC-voorzitter

voor meer informatie:
Jan Arndts, voorzitter VVMC: 06 29 09 39 80 of 079 - 342 14 63 (privé)

Onderstaande brief is per heden verzonden aan de NSR Directie:

Aan: Mw. P.G. Boumeester
Directeur Personeel en Organisatie NS Reizigers

Betreft: Open brief
Kenmerk: VVMC/NSR/01/001

Uw kenmerk:
Datum: vrijdag 12 januari 2001
Onderwerp: Bestemming Klant

Geachte mevrouw Boumeester,

De VVMC maakt zich in toenemende mate zorgen over het steeds verder verslechteren van de verhoudingen tussen de directie van NSR en haar personeel. Helaas moeten wij constateren dat de polarisatie mede wordt aangewakkerd door uitlating van NS(R) in de pers. Uitingen, als zou het rijdend personeel tegen het bestrijden van de vertragingen in de treindienst zijn, zijn niet alleen pertinent onwaar, maar dragen daarnaast niets bij aan het beëindigen van het conflict. Ondanks het ontbreken van adequate middelen, zoals: storingsvrije infra, voldoende materieel en personeel, etc. etc., doen uw mensen dagelijks hun stinkende best om de reiziger zoveel mogelijk van dienst te zijn, hetgeen vandaag de dag geen eenvoudige opgave is. Onze leden voelen zich dan ook ernstig te kort gedaan indien zij op deze onheuse en onterechte wijze door NS(R) in de media worden afgeschilderd. Wij verlangen dan ook van u de toezegging dat uitlatingen van dien aard door NS(R) in het vervolg achterwege zullen blijven.

Meerdere malen heeft de VVMC getracht te bemiddelen om uit de impasse te geraken waar u met uw personeel in belandt bent. Helaas moet de VVMC constateren dat er op dergelijke initiatieven niet wordt ingegaan, hetgeen wij ernstig betreuren. In dit kader herinneren wij u aan ons initiatief de dialoog met het rijdend personeel op te starten door middel van een Commissie van Wijzen.
Wij roepen u op in te gaan op dergelijke initiatieven en niet alleen te luisteren naar het rijdend personeel, maar de kritiek ook te vertalen in een werkbaar veranderingsproces. Het is in het grootste belang van het bedrijf en haar medewerkers dat dit lukt. Hoe je het wendt of keert, personeel en directie zullen uiteindelijk met elkaar verder moeten. De toekomst van NS staat op het spel. Wij doen een dringend beroep op u afstand te nemen van de ingenomen starre en onwrikbare houding. Het is voor de werkgever nog niet te laat alsnog te investeren in haar eigen mensen.

Naast het feit dat de VVMC dit onderwerp met u, tijdens het eerstvolgende reguliere overleg met vakbonden, nogmaals wenst te bespreken, verzoeken wij u op voorhand om schriftelijk te reageren op dit schrijven

Met vriendelijke groet,

b.a

J. Arndts, voorzitter

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie