Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Luchtvaartsector: nog geen antwoord op vraag groei Schiphol

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Airport Schiphol

Persberichten

Luchtvaartsector: nog geen antwoord op vraag groei Schiphol

De Nederlandse luchtvaartsector kan nog geen definitief uitsluitsel geven over de mogelijkheden voor verdere groei op Schiphol op de lange termijn. Dat heeft de sector aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat laten weten in een tussenrapportage over het onderzoek naar een beperkte herconfiguratie van Schiphol.

In december 1999 besloot het kabinet dat er voorlopig geen eiland in de Noordzee komt en dat de verdere groeimogelijkheden van het luchtverkeer van en naar Nederland voor de lange termijn in eerste instantie op Schiphol moeten worden gezocht. Grootschalige aanpassingen van het banenstelsel werden daarbij als onrealistisch beschouwd. Aan de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, Luchtverkeerleiding Nederland (LVNL) en Schiphol Group werd vervolgens gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om de verwachte groei binnen de gestelde voorwaarden voor milieu en veiligheid op Schiphol opte vangen door een beperkte aanpassing van het in 2003 operationele vijfbanenstelsel.

In het afgelopen jaar heeft de luchtvaartsector hiertoe een aantal banenstelsels onderzocht. Daarbij is gebleken dat binnen de gestelde geluidsgrenzen drie stelsels nog een substantiële groei mogelijk maken. Hiervan scoort het stelsel 6P met een extra noord-zuidbaan tussen de Zwanenburgbaan en de geplande vijfde baan het beste. Dit levert de meeste capaciteit op tegen de laagste investeringen en geluidsbelasting. Het 6P-stelsel heeft echter een groot nadeel: in ca. 10% van de tijd treedt als gevolg van weersomstandigheden (m.n. harde dwarswind) een groot verlies aan capaciteit op. Dat is een belangrijk knelpunt voor een betrouwbare huboperatie. De sector wil het komende jaar verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om deze terugval te beheersen. Daarbij zal ook worden bekeken of deze terugval kan worden verminderd door aanleg van een parallelle Kaagbaan. Ook daaraan kleven echter grote operationele problemen.

De luchtvaartsector heeft daarom aan de minister laten weten, dat zij in 200 1 een verdere gedetailleerde studie wil doen naar de operationele betrouwbaarheid van de overgebleven ontwikkelingsopties in relatie tot de belasting voor de omgeving. Daarnaast wil de sector een integrale risicoanalyse uitvoeren van het lucht- en baangebruik bij grote verkeersvolumes en een integraal ontwikkelingsplan opstellen voor doorgroei van Schiphol naar meer dan 60 miljoen passagiers. Daarbij gaat het met name om de inrichting van het luchthavenareaal, de landzijdige ontsluiting, de bereikbaarheid en de ruimtelijke consequenties voor de omgeving.

Totdat deze vervolgstudies in de tweede helft van 2001 klaar zijn, vraagt de luchtvaarsector van de minister om een ruimtereservering voor de twee banenstelsels die nog verder worden onderzocht en voor een tweede passagiersareaal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie