Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op vragen inzetbaarheid vaartuigen Zeeuwse wateren

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Beantwoording vragen heer Van DijkeDe voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Den Haag

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

12 januari 2001

12 december 2000, 2000103520

RTB 2000-03225

Onderwerp

Beantwoording vragen heer Van Dijke

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zend ik u hierbij de antwoorden op de vragen van het lid der Tweede Kamer de heer Van Dijke inzake de inzetbaarheid van douane- en politievaartuigen in de Zeeuwse wateren.

Hoogachtend,
W. Bos,

STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN.

1.
Tijdens een reguliere inspectiebeurt op 23 oktober 2000 van het douanevaartuig Jan van gent zijn er enige technische mankementen geconstateerd. Het herstel daarvan duurde langer dan aanvankelijk was voorzien. Op 20 december 2000 zijn de mankementen volledig verholpen en is de Jan van gent weer in de vaart genomen.


2. Het douanevaartuig Aalscholver is in de periode dat de Jan van gent niet operationeel was, ingezet in de Zeeuwse wateren. Hiervoor is dit vaartuig volledig geschikt. De enige beperking is dat de Aalscholver niet is gecertificeerd om via open zee van de ene zeearm naar de andere te varen. Een dergelijke verplaatsing geschiedt derhalve binnendoor. De veiligheid van de bemanning is nimmer in het geding geweest.


3. De Aalscholver heeft zo spoedig mogelijk de taken van de Jan van gent overgenomen. Tot dat moment heeft de surveillance door de Kustwacht als vangnet gediend.


4. De douanevaartuigen zijn in te delen in de volgende drie categorieën: vaartuigen voor de Kustwacht, vaartuigen voor de Zeeuwse wateren en de Waddenzee en vaartuigen voor binnenwateren. Indien een vaartuig niet operationeel is, worden de taken overgenomen door een van de vaartuigen uit dezelfde categorie, dan wel door een vaartuig uit de naast hogere categorie. Hierdoor wordt bereikt dat er nimmer een situatie ontstaat waarin toezicht geheel ontbreekt. Daarnaast is het up-to-date houden van de douanevloot een constant punt van aandacht. Zo zullen in 2001 en 2002 de vaartuigen die in kustwachtverband opereren worden vervangen door nieuwe, zeer geavanceerde vaartuigen. Het vaartuig dat dienst doet op de Waddenzee wordt in 2003 vervangen. Deze investeringen leveren eveneens een positieve bijdrage aan de inzetbaarheid van de douanevloot.


5. Ja. De P94 is inmiddels gerepareerd en vanaf 9 december 2000 weer ingezet.


6/7. Door het uitvallen van de P94 is het toezicht tot een verantwoord minimum gedaald geweest. In een dergelijke situatie wordt primair de oplossing gezocht in tijdelijke herpositionering van de beschikbare vaartuigen.
8. Uit deze voorvallen kan niet worden afgeleid dat de capaciteit van de douane en de politie op de Zeeuwse wateren op enig moment onvoldoende is geweest. Er zijn voldoende mogelijkheden om een adequaat politie- en douanetoezicht te waarborgen. In dit verband wordt verwezen naar de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op kamervragen van de heer Rietkerk (CDA) in de brief van 9 november 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (vergaderjaar 2000-2001, 27400 VII, enz., nr. 19).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie