Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speciale IPCC-rapporten en het derde Assessment Report

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KNMI

Achtergrond

De speciale IPCC-rapporten en het derde Assessment Report

door Koos Verbeek (KNMI) en Rik Leemans (RIVM)

Het intergouvernementele panel voor klimaatverandering (IPCC) is een internationaal lichaam van WMO en UNEP, dat gezaghebbende overzichten publiceert van wetenschappelijke, technische en socio-economische aspecten van klimaatverandering en klimaatbeleid. IPCC rapporten zijn qua kennis de basis voor de ontwikkeling van mondiaal klimaatbeleid door het Klimaatverdrag van de VN (UNFCCC). Dit jaar zijn enkele speciale rapporten gepubliceerd: "Methodological and Technological Aspects of Technology Transfer", "Land Use, Land-Use Change and Forestry" en "Emissions Scenarios". De samenvattingen hiervan zijn via internet beschikbaar (www.ipcc.ch). Deze rapporten zijn gebruikt voor de onderhandelingen tijdens CoP6. Zo gaat bijvoorbeeld het landgebruik rapport in op de consequenties voor het gebruik van verschillende definities voor het bepalen van CO2-sinks waarmee het van directe invloed is op de implementatie van het Kyoto Protocol.

Begin 2001 worden ook de drie delen van het Third Assessment Report (TAR) gepubliceerd. Dit breed-gedragen overzicht van wetenschappelijke inzichten zal van belang zijn voor de verdere onderbouwing van klimaatbeleid. Het eerste Assessment Report (1990, supplement in 1992) was de wetenschappelijke basis voor het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Het tweede Assessment Report (1995) speelde een cruciale rol bij de totstandkoming van het Kyoto Protocol. Naar verwachting zal ook het derde Assessment Report de partijen voorzien van de relevante kennis, die een rationeel standpunt betreffende de ratificatie van het Kyoto Protocol mogelijk maken.

De Special Reports

Emission Scenarios

Aan het begin van het TAR proces werd onderkend dat er behoefte is aan een reeks nieuwe emissie scenario's, omdat de eerdere IPCC scenario's gebaseerd waren op verouderde modellen en data. Bovendien waren de grote maatschappelijke veranderingen van eind jaren tachtig er nog niet in opgenomen. Om de samenhang te verhogen zijn ze gebaseerd op een viertal kwalitatieve verhaallijnen (A1, A2, B1 en B2, zie onder) voor een toekomstige wereld zonder specifiek klimaatbeleid. Deze nieuwe scenario's zullen ook de komende jaren door de gehele klimaatonderzoekswereld gebruikt worden.

Er zijn al verschillende modellering groepen geweest die de klimaat effecten ervan hebben bepaald. Zo blijkt dat het B1 scenario met de laagste emissies met een lage klimaatgevoeligheid `slechts' een mondiale temperatuurstijging van 1.5 oC over de komende eeuw, terwijl A2, met de hoogste emissies en een hoge klimaatgevoeligheid ruim 5 oC laat zien. Dit heeft gevolgen voor de verschillende effecten niveaus, zoals die door Werkgroep 2 van IPCC worden geëvalueerd.

Land Use, Land-Use Change and Forestry

De uitwisseling van koolstof tussen atmosfeer en biosfeer is een belangrijke factor in het klimaatsysteem. De natuurlijke utwisseling, die al honderden miljoenen jaren plaatsvindt, wordt steeds sterker door mensen beïnvloed via landgebruik, de wijzigingen daarin (land-use change) en bosbouw (LULUCF). Een goede beschrijving van deze krachten is van wezenlijk belang om antropogene klimaatverandering te kunnen begrijpen. De expliciete verwijzing naar LULUCF-activiteiten in het Kyoto Protocol maakt dat het voor het beleidsproces van direct belang is goed begrip te hebben van deze materie.

Methodological and Technological Issues in Technology Transfer

Een adequate aanpak van antropogene klimaatverandering vraagt om de ontwikkeling en overdracht van milieuvriendelijke technologie tussen en binnen landen. Het gaat hierbij om zowel aanpassing aan klimaatverandering als de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Kernvraag is hoe de omstandigheden te creëren die technologieoverdracht tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden maximaal bevorderen. Denk bij technologie niet alleen aan hardware maar ook aan software (kennis). Goed begrip van de betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden krijgt bijzondere aandacht.

Het Third Assessment Report

Aangezien het TAR rapport nog in wording is kan er niet uit geciteerd worden, maar na de verschillende reviews kunnen we wel al een indruk geven van een aantal nieuwe elementen, die aan de orde komen.

In de verschillende delen wordt veel aandacht besteed aan de verfijnde inzichten in de koolstofcyclus, de directe en indirecte effecten van aerosolen en roetdeeltjes, de rol van vegetatie in het klimaatsysteem, regionale klimaatverandering en aan scenario ontwikkeling. De bekende conclusie uit het Second Assessment Report "The balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate" lijkt nu beter onderbouwd. Een klimaatreconstructie van de afgelopen duizend jaar plaatst de recente ontwikkelingen in een perspectief.

Bij de gevolgen wordt veel aandacht gegeven aan waargenomen effecten over de laatste eeuw. Deze zijn consistent met verwachte en geprojecteerde effecten. Daarnaast wordt een vernieuwende synthese gemaakt van mogelijke gevolgen die "dangerous interference with the climate system" (UNFCCC wording) concreet maken. Helaas is het wegens tijdsdruk onmogelijk gebleken om de met computermodellen gesimuleerde nieuwe klimaat scenario's (zie boven) voor de effecten studies te gebruiken.

Werkgroep 3 bespreekt mogelijke beleidsmaatregelen en bijbehorende kosten met betrekking tot emissiebeperking. Op basis van de nieuwe scenario's worden een aantal mitigatie scenario's uitgewerkt. Mitigatie wordt geplaatst in het algemene perspectief van duurzame ontwikkeling.

De nieuwe emissiescenario's worden momenteel gebruikt in verschillende hoofdstukken van de TAR. Uiteindelijk doel is de beschikking te krijgen over samenhangende scenario's voor emissies, concentraties, klimaatverandering en effecten. Zoals gezegd is een viertal verhaallijnen onderscheiden (A1, A2, B1, B2) die een aantal mogelijke denkrichtingen weergeven.

A1 is een wereld met een sterke economische groei in consumptie, verdere globalisering, snelle introductie van nieuwe technieken en kleiner wordende regionale inkomensverschillen. In de A1 scenario groep zijn de effecten van verschillende energie-aanbod technieken (fossiel en/of andere brandstoffen) doorgerekend. Het A2 scenario beschrijft een heterogene wereld met grote regionale verschillen in economische groei en technologische ontwikkeling. B1 beschrijft een vergelijkbare wereld als A1, maar nu met sterke structurele economische veranderingen naar een zorg en informatie economie. Duurzaamheid, milieu en gelijkheid staan hierbij centraal. De B2 variant beschrijft een vergelijkbare verandering, maar nu met specifiek lokale en regionale oplossingen in plaats van mondiale convergentie. Deze verhaallijnen zijn door verschillende modelgroepen geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Dit heeft tot vele emissieprofielen geleid, waaruit 6 illustratieve scenario's zijn gekozen die worden gebruikt in de verschillende hoofdstukken van het TAR.

Waarom niet eerder?

Het lijkt logischer het TAR beschikbaar te hebben vóór CoP6. De praktijk is dat de totstandkoming van een Assessment Report dermate complex is dat een eindsprint niet mogelijk is. Die complexiteit volgt uit, mede, de volgende aspecten.

* Klimaatverandering is letterlijk een probleem van wereldklasse. Vele disciplines en per discipline vele specialismen dragen bij aan het completeren van de puzzel.

* Wetenschap gedijt goed bij gebrek aan consensus terwijl van een Assessment Report geëist moet worden dat het op een gezaghebbende manier lijn aanbrengt in de pluriformiteit van het denken. Dat vraagt om een zeer zorgvuldig en open proces waarin zowel bij de totstandkoming van de tekst als bij de review procedure zeer veel mensen intensief betrokken zijn.

* Uiteindelijk zal het rapport door alle partijen moeten worden geaccepteerd. Gezien de grote impact op de onderhandelingen is zowel vorm als inhoud van het rapport van groot belang. Met andere woorden, het rapport moet zeer goed zijn in de ogen van vele vaak sterk verschillende partijen. Naast de vanzelfsprekende eis van wetenschappelijke integriteit gelden hier criteria als volledigheid, balans en het ontbreken van ieder waardeoordeel of voorkeur.

Stand van zaken

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verwerking van het commentaar dat wetenschappers en overheden hebben aangeleverd op het TAR in de tweede review ronde. Tijdens de plenaire vergaderingen van de drie werkgroepen zullen de rapporten met de bijbehorende Summaries for Policymakers worden vastgesteld, waarmee het TAR een feit is.

De data:

Werkgroep I: 17- 20 januari 2001 te Shanghai/China

Werkgroep II: 13-16 februari 2001 te Buenos Aires/Argentinië

Werkgroep III: 28 februari- 3 maart 2001 te Accra/Ghana

Vervolgens zullen de drie delen van het TAR worden geïntegreerd in het Synthesis Report dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Zeventiende Plenaire Vergadering van IPCC (24-29 september 2001, Groot Britannië). De strekking van het Synthesis Report is gebaseerd op de `policy-relevant scientific questions' die door de Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice van het klimaatverdrag en de individuele partijen ingebracht zijn.

Uit: Change 54, Oktober-november 2000
Laatste wijziging: 12 januari 2001

Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...