Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake dioxinenorm voor paling

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/138
datum
16-01-2001

onderwerp
Dioxine / paling
TRC 2000/12219 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Onder meer naar aanleiding van uw brief van 14 december jl. kan ik u, mede namens de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het volgende berichten omtrent het dossier dioxine in paling.

up

datum
16-01-2001

kenmerk
VVM. 2001/138

bijlage

Dioxinenorm voor paling/notificatie

De Warenwetregeling Dioxine in paling is op 2 november 2000 in werking getreden.
Eind oktober 2000 is de Warenwetregeling Dioxine in paling door het ministerie van VWS bij de Europese Commissie aangemeld, waarbij verzocht is om de toepassing van de urgentieprocedure als bedoeld in Richtlijn 98/34/EG.
De Europese Commissie heeft vervolgens de Nederlandse autoriteiten verzocht de Warenwetregeling opnieuw te bezien, met name ook met het oog op de consequenties van de spoedig te verwachten EU-normvoorstellen op hetzelfde terrein.
In afwachting van het besluit van de Europese Commissie zal de huidige Nederlandse norm voor dioxine in paling van toepassing blijven.

Handhaving

De Keuringsdienst van Waren heeft eind 2000 een groot aantal monsters paling ('trekaal' of 'schieraal') genomen en voor analyse aangeboden aan het RIKILT en RIVM. De analyseresultaten zullen in april 2001 beschikbaar zijn en aan uw Commissie worden gezonden. Voorts is, zoals aangekondigd in mijn brief van 30 oktober 2000 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26991, nr. 35), een handhavingsplan opgesteld in samenwerking met de RVV, de Keuringsdienst van Waren en de AID. Dit handhavingsplan is besproken met de betrokken sector alvorens dit in werking trad. Onderdelen van dit handhavingsplan, met name de aanpassingen in het procesbeheersplan van het betrokken bedrijfsleven, zullen gedurende de komende maanden, doch voor het nieuwe palingseizoen (april/mei 2001) uitgewerkt worden door de sector.

Vervolgonderzoek

In mijn brief van 22 september 2000 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26991, nr. 32) heb ik reeds aangegeven dat een vervolgonderzoek gestart zou worden met als doel om de meest riskante delen van de Nederlandse grote rivieren te bepalen. De monstername ten behoeve van dit vervolgonderzoek zal starten zodra de zogenaamde standaal of 'rode aal' uit de winterrust komt.

Herkomstspecificering van paling

Mijn collega van VWS heeft, in overleg met mij, een ontwerp Warenwetbesluit opgesteld. Op grond van dit ontwerp zal bij paling gevangen in het IJsselmeer en in de Nederlandse grote rivieren de herkomst moeten worden aangeduid. Dit ontwerp is voor advies voorgelegd aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW). Mede op basis van het advies zal in de loop van februari besluitvorming over de herkomst-specificering plaatsvinden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie