Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering B&W van Eemnes

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 16 januari 2001

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Telefooncentrale.
Halfjaarlijkse rapportage belgedrag.

Voor kennisgeving aannemen.

GGD Gooi en Vechtstreek.
Vergaderstukken portefeuillehoudersoverleg GGD Gooi en Vechtstreek d.d. 11 januari 2001.


1. V.k.a.

2. T.k.n. commissie I.

GGD Eemland.
Concept besluitenlijst GGD Eemland d.d. 6 december 2000.

1. V.k.a.

2. T.k.n. commissie I.

Jaarverslag 1999 brandweerkorps Baarn.
Overzicht van de werkzaamheden van de Baarnse Brandweer over 1999.
Kennisnemen van het jaarverslag 1999.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Vergunningsaanvraag in- en uitrit.
T. Loogman Holding, Bramenberg 6, vraagt een vergunning aan voor het aanleggen van een in- en uitrit.

Akkoord te gaan met:

1. Het aanleggen van de in- en uitrit.

2. De concept antwoordbrief.

Subsidie aanvraag Stichting Gastvrij(e) Meren.
Stichting Gastvrij(e) Meren vraagt de gemeente Eemnes éénmalig een bijdrage te verlenen van maximaal 10.000,= van de totale projectkosten voor de realisatie van een samenhangend netwerk van aanlegvoorzieningen in de Randmeren.


- Subsidie aanvraag afwijzen.

- Instemmen met conceptbrief.

Opslag in de polder.
De heer G. de L. heeft grasbalen, mest en landbouwwerktuigen opgeslagen op zijn perceel in de polder.


1. De heer De L. sommeren zijn opslag te verwijderen voor 1 maart 2001.

2. Instemmen met conceptbrief.

Aanvraag bouwvergunning, nummer 20000217.
De heer H. heeft een bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van 2 vanghokken op zijn percelen tegenover Meentweg. Het bouwplan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand.


1. Bouwvergunning weigeren conform weigeringsbesluit.
2. De heer H. berichten conform conceptbrief.
Bestemmingsplan Heidehoek, Riki Hoeve.
In overleg met de advocaten van Riki Hoeve wordt voorgesteld het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen.
Voorstel:

1. Aanpassingen opnemen in bestemmingsplan Heidehoek.
2. Ekelmans Den Hollander berichten conform de conceptbrief.
Conform, waarbij de stapmolen zodanig wordt bestemd, dat er geen ander gebouw van kan worden gemaakt.
Controle zorgvuldig uitvoeren.

Verkoop strook grond Scholekster.
Verleden jaar is een aantal bewoners van de Scholekster toegezegd, dat zij een strook grond van de gemeente mogen kopen van circa 10 meter breed.
Voorstel:

1. Hele strook grond achter de woning Scholekster 35 verkopen aan de bewoner. De strook grond naast de woning, niet verkopen.
2. De stroken grond tussen de woningen 45-63 en 63-65 verkopen aan de bewoners van 45, 63 en 65.
Elke bewoner koopt de helft van de strook.

Conform.

Reconstructie kruising Stadwijksingel / Raadhuislaan. In het kader van de wettelijke invoering "Voorrang Fietsers van Rechts" dienen voor 1 mei 2001 verkeersmaatregelen uit het "Verkeersveiligheidsplan" worden gerealiseerd.
Voorstel:
Akkoord te gaan met:

1. de uitgewerkte plannen voor de reconstructie van de kruising Stadwijksingel / Raadhuislaan;

2. de Raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen;
3. concept raadsvoorstel voorleggen aan de Raad via commissie II.
Conform, met een aantal technische wijzigingen.
Locatieafweging tennispark.
BRO heeft de locatieafweging tennispark toegestuurd. Voorstel:
Instemmen met het rapport en het naar de tennisvereniging sturen voor overleg.

Conform.

PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Decembercirculaire 2000.
Wij hebben informatie ontvangen over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2001.

V.k.a. en t.k.n. commissie III.

Begrotingstoezicht 2001.
De begroting 2001 en meerjarenramingen 2002-2004 van de gemeente Eemnes voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Dit houdt in dat de door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen niet door de provincie behoeven te worden goedgekeurd.

V.k.a. en via commissie III ter kennisname aan de raad.

De Hilt.
Verslag vergadering BC de Hilt d.d. 2 november 2000.

V.k.a.

De Hilt.
Verslag vergadering gemeente - BC de Hilt d.d. 21 december 2000.

V.k.a. en t.k.n. naar commissie III.

Herbenoeming bestuursleden Bibliotheek.
Het bestuur van de stichting Openbare Bibliotheek Eemnes heeft verzocht om de heren Th.J. Nieland en H. Potman voor een nieuwe periode van 3 jaar te herbenoemen.

De raad (via commissie III) voor te stellen beide heren voor een nieuwe (laatste) periode van drie jaar te herbenoemen.

Verslagprojectgroep Noordbuurt.
Op 21 december 2000 is er een vergadering van de projectgroep Noordbuurt geweest.
Voorstel:
Verslag voor kennisgeving aannemen.

Conform.

Terug naar "college van burgemeester en wethouders".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie