Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

van Noord-Holland op 16 januari 2001

1. Privatisering NV Luchthaven Schiphol

2. Beleidsnotitie "Cyberpolder Noord-Holland, de nieuwe kennis- en netwerkeconomie"

3. Uitvoeringsprogramma Cyberpolder

4. Preadvies initiatiefvoorstel armoedebestrijding
5. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
6. Actualisering bestemmingsplan Landelijk Gebied gemeente Stede Broec

7. Weigeren verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de IJweg 1466 te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer

8. Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland-Noord

Privatisering NV Luchthaven Schiphol
Het college neemt, onder het plaatsen van enkele kanttekeningen, met instemming kennis van de voorgenomen privatisering van de NV Luchthaven Schiphol, zoals omschreven in de brief van de ministers van V&W en Financiën van 17 november 2000, en besluit, niet zelf geïnteresseerd te zijn in verwerving van aandelen NVLS. Beleidsnotitie "Cyberpolder Noord-Holland, de nieuwe kennis- en netwerkeconomie"

1. Kennis te nemen van de uitwerking van paragraaf 6.1 van het collegeprogramma in de vorm van de beleidsnotitie "Cyberpolder Noord-Holland, de nieuwe kennis- en netwerkeconomie";
2. In te stemmen met de in de beleidsnotitie opgenomen:
ambitie
Binnen de internationale context richt de provincie zich op het stimuleren van de regionale economie met als speerpunt de kennis- en netwerkeconomie. De uitdaging is om voorwaarden te scheppen die het het bedrijfsleven mogelijk maken om op het terrein van de Nieuwe Economie de top van Europa te bereiken en de convergentie tussen de Nieuwe en de Oude Economie onder het motto "Cyberpolder Noord-Holland" te verwezenlijken;
speerpunten


* Vestigingsmilieus: benutten van de mogelijkheden van de Amsterdamse regio en uitstraling naar andere regio's; bieden van specifieke vestigingsmilieus;

* Netwerken, partijen bij elkaar brengen;
* De convergentie tussen de oude en nieuwe economie bevorderen;
* Kennisoverdracht;

* Internationalisering;

* Arbeidsmarkt en onderwijs;

* Dwarsverbanden leggen van de economie naar andere beleidsterreinen.

Uitvoeringsprogramma
Jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen door GS.

Uitvoeringsprogramma Cyberpolder
Het college besluit:

1. het uitvoeringsprogramma "Cyberpolder" in principe vast te stellen;

2. het uitvoeringsprogramma ter bespreking voor te leggen aan de PS-commissie Economie, Landbouw en Europa.

Preadvies initiatiefvoorstel armoedebestrijding
1. In te stemmen met het preadvies op het initiatiefvoorstel van de SP-fractie inzake armoedebestrijding.

2. Het preadvies als bijlage bij het initiatiefvoorstel te agenderen voor de PS-vergadering van 12 februari 2001.

5.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Recreatiegebied Spaarnwoude, 1e herziening, gemeente Velsen
* Slingerweg II, gemeente Wieringen

* Paraplubepaling antenne-installaties voor (mobiele) telecommunicatie, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw woning op het perceel Vliewint 37 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 61 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 45 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 35 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 33 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw bedrijfsloods aan de Hoornse Jaagweg 3a te Oosthuizen, gemeente Zeevang

* Bouw van een bedrijfswoning op het perceel Zuiderweg 74a, Wijdewormer, gemeente Wormerland

* Bouwplan Kortenhoeven, gemeente Texel

* Bouwplein Ellen: gemeente Texel

* Bouwplein Roeper/Koopman Texel
Actualisering bestemmingsplan Landelijk Gebied gemeente Stede Broec Het college besluit Burgemeester en wethouders van Stede Broec te berichten dat:

1. voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied de wettelijke plantermijn is verlopen;

2. wegens afwijking van de provinciale beleidsregels inzake de ruimtelijke ordening, niet meer onverkort medewerking zal worden verleend aan toepassing van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied opgenomen wijzigingsbevoegdheden, ook al zijn die in overeenstemming met de planvoorschriften;

3. te verzoeken ten spoedigste tot integrale planherziening over te gaan.

Weigeren verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de IJweg 1466 te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer

Het college besluit met betrekking tot het verzoek van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, om verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 WRO en artikel 50, lid 5 van de Woningwet, ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de IJweg 1466 te Nieuw-Vennep:

* de verklaringen te weigeren;

* een exemplaar van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer;

* een afschrift van dit besluit te zenden aan aanvragers van de bouwvergunning.

Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland-Noord
1. Overeenkomstig het besluit van 28 november 2000 het basispakket van openbaar vervoer van buslijnen en de Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland (zoals vastgelegd in de ontwerp-nota "Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland-noord) en de wijzigingen daarop in de vorm van experimenten voor de periode van één jaar als uitgangspunt te hanteren;

2. Initiatieven vanuit gemeenten om te komen tot buurtbus- of soortgelijke projecten te stimuleren;

3. In overweging te willen nemen aanvullende pakketten in te voeren als experiment op voorwaarde dat de desbetreffende gemeenten 50% van de financiering van het desbetreffende pakket op zich nemen;
4. De nota "Toekomstvast openbaar vervoer" aan te passen op de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen;

5. De ontwerp-nota en een aantal besluiten hierover voor te leggen aan Provinciale Staten (vergadering van 12 februari 2001);
6. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer advies te vragen over de Ontwerp-Voordracht en de ontwerp-nota;

7. Daartoe bijgaande Voordracht voorlopig vast te stellen, waarin ook de eerdere besluiten over de af te sluiten meerjarenovereenkomst voor een nader te definiëren concessie Noord-Holland-noord en Haarlem-IJmond zijn verwerkt;
L. Nijsten, tel. (023) 514 40 87 2,3
M.van Kanten, tel. (023) 514 42 11 1,5,6,7

4
S. Boedijn, tel. (023) 514 41 18 8

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...