Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen en antwoorden rond opslag kernafval in Friesland

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


OPSLAG VAN KERNAFVAL IN FRYSLÂN

Datum: 16-01-2001

De leden van de Tweede Kamer, Atsma en Van Wijmen (beiden CDA), hebben aan de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 11 december 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Is het bericht waar dat Fryslân in beeld is voor ondergrondse opslag van kernafval? 1) Zo ja, om welke gebieden gaat het?


2 Bent u zich ervan bewust dat dit bericht tot ongerustheid onder de bevolking heeft geleid?


3 Is de regering op de hoogte van het feit dat het provinciaal bestuur van Fryslân mordicus tegen de ondergrondse opslag van kernafval is?


4 Op welke wijze is over het mogelijke voornemen ondergronds kernafval op te slaan met het provinciebestuur overlegd?


5 Is de regering bereid nu reeds uit te spreken dat er van ondergrondse opslag in Fryslân geen sprake kan zijn?


6 Op welke termijn komt de regering met een definitief standpunt over het gehele advies van de Commissie Opslag Radioactief Afval (CORA)1) Leeuwarder Courant, 2 december jl.


De Minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als volgt beantwoord.


1 Neen. Momenteel is geen enkele provincie specifiek in beeld voor ondergrondse opslag van kernafval. Het onderzoek, dat de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) de afgelopen jaren heeft laten verrichten naar onder meer de mogelijkheden om in de verre toekomst (over 75 tot 100 jaar) in Nederland te komen tot een ondergrondse terugneembare berging van radioactief afval, was uitdrukkelijk niet locatie-specifiek van aard.


2 Ons is vooralsnog niet gebleken van enige ongerustheid onder de bevolking naar aanleiding van dit bericht. Daarvoor is ook geen aanleiding: er bestaan momenteel geen concrete en locatie-specifieke plannen om tot ondergrondse berging van kernafval over te gaan.


3 Ja.


4 en 5 Er bestaat op dit moment geen concreet voornemen om ondergronds kernafval op te slaan; zoiets is pas over vele tientallen jaren wellicht aan de orde. Het is echter zeer wel mogelijk dat alsdan besloten wordt te komen tot verlengde bovengrondse opslag bij COVRA. Overleg met het provinciebestuur van Fryslân, of welke ander provincie dan ook, over ondergrondse opslag van kernafval is dan ook niet aan de orde.

6 Naar verwachting zal het advies van de CORA commissie in januari 2001 uitkomen. De regering zal, na van dat advies kennis genomen te hebben, haar standpunt bepalen en de Kamer daarover informeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie