Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

België, Spanje en Luxemburg gedaagd voor milieuovertredingen

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union


Environmental Impact Assessment: Commission refers Belgium, Spain and Luxembourg to the Court of Justice

DN: IP/01/54 Date: 2001-01-16

TXT: FR EN DE ES NL

PDF: FR EN DE ES NL

Word Processed: FR EN DE ES NL

IP/01/54

Brussel, 16 januari 2001

Milieueffectbeoordeling: De Commissie daagt België, Spanje en Luxemburg voor het Hof van Justitie

De Europese Commissie heeft besloten België, Spanje en Luxemburg voor het Hof van Justitie te dagen vanwege het niet-eerbiedigen van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling en een uit 1997 daterende wijziging daarop. Twee zaken hebben betrekking op België. Bij de eerste gaat het om het feit dat België heeft nagelaten om de nationale wetgeving goed te keuren en aan de Commissie mee te delen waarmee de wijziging van 1997 ten uitvoering moest worden gelegd. Dit diende uiterlijk in maart 1999 te zijn geschied. De tweede zaak heeft betrekking op bepaalde tekortkomingen in de Belgische wetgeving waarmee artikel 8 van de oorspronkelijke richtlijn inzake milieueffectbeoordeling ten uitvoer is gelegd. In de Belgische wetgeving voor het Vlaamse gewest is niet gewaarborgd dat, wanneer er een milieueffectbeoordeling is vereist, er alleen een bouwvergunning zal worden afgegeven nadat volledig rekening is gehouden met de informatie die in eerdere stadia van de beoordelingsprocedure verzameld is. De zaken tegen Spanje en Luxemburg hebben betrekking op een onvoldoende toepassing van de oorspronkelijke richtlijn inzake milieueffectbeoordeling in het geval van twee belangrijke projecten op vervoersgebied: een spoorwegverbinding van Valencia naar Tarragona in Spanje en de aanleg van de Route de la Sarre in Luxemburg.

In een commentaar op de betrokken besluiten deelde milieucommissaris Margot Wallström mee: "De richtlijn inzake milieueffectbeoordeling neemt bij het nemen van besluiten op milieugebied een centrale plaats in. Het is er de Commissie alles aan gelegen dat dit in de nationale wetgeving en praktijken wordt erkend."

In het kader van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling (Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten), één van de voornaamste pijlers van de milieuwetgeving, dienen de lidstaten bij een hele reeks projecten een dergelijke beoordeling te maken voordat deze projecten door hen kunnen worden goedgekeurd (bij sommige projecten, genoemd in bijlage I bij de richtlijn, is een dergelijke beoordeling altijd vereist; bij andere, zoals opgenomen in bijlage II, geeft de richtlijn de lidstaten de mogelijkheid te onderzoeken of een dergelijke beoordeling al dan niet noodzakelijk is). De bedoeling hiervan is dat mogelijke gevolgen voor het milieu worden onderkend, wanneer deze nog kunnen worden vermeden of afgezwakt. De noodzakelijke nationale wetgeving had in juli 1988 moeten zijn uitgewerkt. Een wijziging op de richtlijn werd in 1997 goedgekeurd (Richtlijn 85/337/EEG van de Raad). Hoewel de basisbeginselen van de oorspronkelijke richtlijn zijn gehandhaafd, zijn verschillende details door deze wijziging aangescherpt. De lidstaten werd verzocht om vóór maart 1999 de noodzakelijke nationale wetgeving goed te keuren om aan deze wijziging gevolg te geven.

Het besluit van de Commissie tegen Spanje betreffende de spoorlijn van Valencia naar Tarragona is ingegeven door de nalatigheid van de Spaanse autoriteiten om een milieueffectbeoordeling op te maken in het kader van de richtlijn terzake.

Het besluit van de Commissie om Luxemburg voor het Hof te dagen wegens de Route de la Sarre heeft betrekking op het feit dat dit project werd goedgekeurd zonder dat het wezenlijk gewijzigd werd naar aanleiding van een in een eerder stadium gehouden openbare raadpleging.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie