Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zelfstandigenstatuut Belgie nu snel en grondig hervormd

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Zelfstandigenstatuut kan nu snel en grondig hervormd worden (16/01/01)

VU heeft omvattend voorstel terzake

Nu een groeiend aantal, ook meerderheids-, partijen de aanpassing van het statuut van de zelfstandigen bepleiten, staat niets een snelle en grondige hervorming in de weg. VU-kamerlid Danny Pieters werkte terzake reeds een omvattend voorstel uit dat besproken werd met de zelfstandigenorganisaties. Gezien de plotse interesse voor de belangenverdediging van de zelfstandigen, wenst de VU de proef op de som te nemen. De Vlaams-nationalisten vragen dan ook de hoogdringendheid voor de behandeling van het voorstel-Pieters in de parlementaire Subcommissie voor de mogelijke hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen, trouwens opgericht op Pieters initiatief.

Reeds op 13 oktober jl. stelde Danny Pieters, VU-kamerlid en tevens hoogleraar sociale zekerheidsrecht (KUL), een omvattend plan voor ter hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen. Na een consultatieronde, o.a. met UNIZO en het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen, kwalificeerden diverse zelfstandigenorganisaties het voorstel-Pieters als een gedegen basis voor verdere besprekingen in de parlementaire subcommissie.

De VU bepleit een ingrijpende hervorming van het sociaal statuut, zeker nu de voorstellen van minister Gabriëls en het verslag van CVP-ex-senator Cantillon louter een cosmetische bijstelling van de huidige regeling blijken. Pieters diende zijn PASS (Plan voor de aanpassing van het sociaal statuut) in als een voorstel van resolutie bij de Kamer alwaar het de leidraad moet vormen voor de besprekingen in voormelde subcommissie.

Pieters vertrekt met zijn PASS van een duidelijke visie op het sociaal statuut. Uitgangspunten daarbij zijn:

de arbeidsstatuutneutraliteit van de beschermingsbeginselen en de specificiteit van de implementatie;

de versterking van de solidariteit binnen het statuut;

het aantrekkelijker maken van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Gelet op deze uitgangspunten, worden twaalf componenten van een hervorming vooropgesteld en nader uitgewerkt.

Gelijke behandeling van alle ingezetenen inzake gezondheidszorg en gezinslasten

Afschaffen van de degressiviteit van de huidige bijdrageregeling en invoering van proportionele bijdragen met een afschaffing van de bovenplafonds inzake bijdragen; een en ander resulteert in een strikter handhaven van het equivalentiebeginsel.

Invoering van een bijdragedrempel en progressieve afschaffing van het minimumpensioen; vervanging van de huidige vrijstellingsregeling door een bijdragebetaling door het O.C.M.W.

Individualisering van de sociale zekerheidsrechten van de huidige helper van de zelfstandige

Afschaffing van de bijzondere regelingen van de zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen

Inning van de bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen via de belastingen (dus op het inkomen van vorig jaar en niet op dat van drie jaar tevoren)

Jaren voor 1984 ontkoppelen van de vaste bijdragebasis voor de berekening van de pensioenen en dit compenseren met een dubbeltelling van een nieuwe bijdragebasis

Opheffing van de (gesubsidieerde) aanvullende wettelijke pensioenen voor zelfstandigen

Volledige gelijkschakeling van alle beroepseigen regelingen voor zelfstandigen met de huidige en uit te werken bedrijfstakregelingen voor werknemers, inzonderheid zaken aanvullende pensioenen

Invoering van het alternatief van de vervangdienst in de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen

Bijdrage- en dus inkomensrelatering van de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen

Afschaffing van de faillissementsverzekering en invoering van (werkloosheids)uitkeringen voor de onvrijwillig werkloos geworden, werkzoekende zelfstandige ter hoogte van de uitkeringen die aan de schoolverlaters worden uitgekeerd.

Een uitvoeriger toelichting op elk der uitgangspunten en voorstellen, is beschikbaar op www.dekamer.be/documents/956/1.pdf of via de VU-webstek op www.volksunie.be/zelfstandigen

Auteur:
Volksunie
Danny Pieters, VU-kamerlid, en Geert Bourgeois, algemeen voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be/zelfstandigen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie