Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief DTE inzake problemen elektriciteitsmarkt Californië

Datum nieuwsfeit: 17-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Aan

de Minister
mevrouw A. Jorritsma-Lebbink
Bezuidenhoutseweg 30
2500 EC DEN HAAG

Datum 17-01-2001
Uw kenmerk
Ons kenmerk 01003516

Onderwerp
Huidige problemen op de elektriciteitsmarkt in Californië.

Onderstaand beantwoorden we uw vraag of de mogelijkheid bestaat dat de huidige problemen op de elektriciteitsmarkt in Californië zich op korte of (middel)lange termijn ook in Nederland kunnen voordoen. De huidige problemen op de elektriciteitsmarkt in Californië brengen de leveringszekerheid in gevaar en leiden tot hoge winsten bij de producenten van elektriciteit en enorme verliezen bij de distributiemaatschappijen.

DTe acht het onwaarschijnlijk dat de huidige problemen op de elektriciteitsmarkt in Californië zich op korte termijn in Nederland zullen voordoen. Hoewel er op (middel)lange termijn meer onzekerheden zijn, acht DTe het evenmin waarschijnlijk dat dergelijke problemen zich op wat langere termijn zullen voordoen.

In Californië doet zich reeds gedurende enige tijd een sterke stijging van de vraag naar elektriciteit voor. Deze stijging werd veroorzaakt door uitbreidingen van de IT-sector en een sterke toename van de ruimtekoeling.

Onder andere door stringent beleid van de Californische overheid op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening wordt er in relatie tot de sterke stijging van de vraag in onvoldoende mate additionele productiecapaciteit in gebruik genomen. Naar verluidt duurt het gemiddeld 5 jaar voor een vergunning voor nieuwbouw van capaciteit wordt verleend. Daarnaast stijgen de prijzen van de verhandelbare emissierechten - en dús de productiekosten van elektriciteit - vooral tegen het einde van het jaar ($9.999 /MWh; niet méér omdat de computer geen biedingen met meer dan 4 cijfers kan verwerken). Doordat ook in de omliggende staten de productiecapaciteit relatief schaars is en het transportnet in Californië fysieke beperkingen kent, is een toename van import van elektriciteit niet of nauwelijks mogelijk. De huidige producenten hebben door deze situatie een enorme marktmacht. Bovendien is er in Calfornië tegelijkertijd relatief veel productiecapaciteit in onderhoud.

In Nederland is momenteel sprake van overcapaciteit bij de producenten van elektriciteit. Ook de ons omringende landen kennen - nog steeds - een grote overcapaciteit. Hoewel er plannen zijn om op korte termijn enige productiecapaciteit te sluiten, zijn er ook concrete plannen om een substantiële hoeveelheid productiecapaciteit in Nederland bij te bouwen. De capaciteit van de interconnectoren is, naar internationale maatstaven gemeten, relatief ruim te noemen. Zowel door reeds in gang gezette investeringen in capaciteitsvergroting door TenneT in het transportnet en op de interconnectoren, als door op termijn teruglopende capaciteitsclaims uit de SEP-contracten neemt de mogelijkheid om uit andere landen elektriciteit te importeren toe. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat in Nederland de afnemers van elektriciteit minder afhankelijk zijn van de producenten dan in Californië.

Op langere termijn gezien is het gevaar van misbruik van marktmacht nog minder, mede gezien de relatief korte termijnen waarop nieuw vermogen beschikbaar kan zijn. Aansluiting op gasinfrastructuur is overal in ons land voorhanden en de moderne technologie maakt snelle uitbreiding van productiecapaciteit mogelijk. Zo is een aantal grootschalige wkk-projecten concreet in voorbereiding zowel in ons land als direct aan de grens. Daarnaast zorgen verdere ontwikkelingen in de EU om de grensoverschrijdende handel in elektriciteit te faciliteren en uit te breiden, dat een goed werkende elektriciteitsmarkt in ons land te verwachten is.

Door de in Californië gekozen reguleringsmethodiek, waarbij prijsfluctuaties in de inkoopprijzen voor de distributiemaatschappijen niet aan de eindverbruikers mogen worden doorberekend, lopen de distributiemaatschappijen het risico enorme verliezen te maken. De staat Californië heeft er onder druk van de publieke opinie voor gekozen om de elektriciteitsprijzen voor eindverbruikers aan een strikte price cap te onderwerpen. Deze price cap -in essentie een maximum verkoopprijs voor elektriciteit- weerhoudt de leveringsbedrijven ervan prijspieken, die zich nu al over langere periodes voordoen op de dagmarkten in Californië, aan de eindverbruikers door te berekenen. Dit resulteert in twee effecten: de huidige ondercapaciteit versterkt de marktmacht van de bestaande producenten van elektriciteit die op dit moment geweldige windfall profits realiseren, terwijl aan de andere kant de elektriciteitsleveringbedrijven als Pacific Gas and Electric en Edison op dit moment miljarden verliezen leiden, waarvan de verwachting is dat die toch op termijn ook weer op een of andere wijze (in de vorm van prijsstijgingen of belastingen) aan de eindverbruiker in rekening zullen worden gebracht.

Naar de mening van DTe faciliteert het reguleringsregime zoals dat in Nederland geldt de onderliggende krachten op de markt beter. Zo legt DTe geen beperking op aan het hedgen van risico's voor producenten, handelaren en leveranciers. Ook passen wij in Nederland geen statische price caps toe op de eindprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers. Eindprijzen voor vrije afnemers zijn, zoals bekend, reeds helemaal vrij. Eindprijzen van beschermde afnemers worden niet kunstmatig op- of neerwaarts beperkt door een maximum of minimum, maar worden gekoppeld aan de prijsontwikkelingen in het inkoopportfolio van de leveranciers voor hun vrije én gebonden afnemers.

Tenslotte worden de leveranciers door een yardstick systeem - een reguleringssysteem dat de inkoopprestaties van goede efficiënte leveranciers beloont en dat van inefficiënte bedrijven bestraft - geprikkeld om de laagst mogelijke inkoopkosten te realiseren. Ook dit draagt bij aan een tegenwicht tegen de mogelijke marktmacht van bestaande producenten in Nederland.

Kortom: zowel de structurele marktcondities (overcapaciteit, lage toetredingsbarrieres), als een beter de marktwerking faciliterend reguleringsregime (hedgingvrijheid, yardstick mechanisme voor eindprijzen), maken Californische toestanden in Nederland op korte en middellange termijn onwaarschijnlijk.

Ten slotte

In de eerstkomende weken en maanden zullen er op de veilingen voor transportcapaciteit op de interconnectoren, alsmede op de dagmarkt voor regelcapaciteit, soms hoge prijzen tot stand kunnen komen. Dat laatste hangt mede samen met de invoering van nieuwe regels van DTe die het gevolg zijn van het aflopen van de "Protocol-overeenkomst".

Die ontwikkelingen zullen mogelijk ook media-aandacht hebben, waarbij een vergelijking met de situatie in Californië gauw is gemaakt. Energiebedrijven zullen hiervoor aandacht vragen. Prijspieken zijn onvermijdelijk in markten en met spelers die voor de eerste keer te maken krijgen met de complexe werkelijkheid van marktwerking. De onzekerheid in de Nederlandse markt is op dit moment hoog. Verwachtingen over prijzen en capaciteiten lopen onder de spelers op de markt ver uiteen. DTe zal de komende weken en maanden de prijsontwikkelingen - zowel op de veilingen als op de markt voor regel- en reservevermogen - scherp in de gaten houden. Zonodig zal DTe, met in achtneming van haar bevoegdheden, actie ondernemen. Vooralsnog is het echter zaak dat markten en spelers de tijd moeten krijgen om te leren om zich aan te passen.

Ik hoop u hiermee door deze voldoende te hebben geïnformeerd, maar ik ben vanzelfsprekend altijd tot nadere toelichting bereid.

w.g. drs. J. de Jong

Directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...