Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentevergaderingen De Lier

Datum nieuwsfeit: 17-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente De Lier

Vergaderingen:

Commissievergaderingen:
Commissievergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. De commissiestukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek. Voor nadere informatie vraagt u naar de secretaris van de commissie.

Commissie Ruimtelijke Ordening
Woensdag 17 januari, aanvang 20.00 uur.

Agenda (onder voorbehoud):

- Agendapunten om advies tot op heden nog niet bekend
Commissie Openbare Werken
Woensdag 17 januari, aanvang 20.00 uur.

Agenda (onder voorbehoud):

- Vrijstelling serre en wijziging achtergevel Windmolen 16

- Herziening bestemmingsplan `Landelijk gebied' t.b.v. uitbreiding hoveniersbedrijf Veilingweg 17b

Raadsvergadering 14 december 2000:

vóór u, maar zonder u

Wellicht nòg meer dan anders stond voor de raadsleden tijdens de raadsvergadering van 14 december j.l. een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen van hun dorpsgenoten voorop. Want, aan de orde was één van de belangrijkste raadsvoorstellen van het jaar: de reactie op het IVA-rapport. Het IVA, een onderzoeksinstituut van de katholieke universiteit uit Limburg, heeft voor de Westlandse gemeenten uitgezocht wat de meest gewenste bestuursorganisatie voor het Westland is. Een belangrijk onderwerp. Het blijft daarom gissen waarom de publieke tribune die avond vrijwel leeg bleef. De toekomst van ons dorp gaat toch ook u aan?

Burgemeester en wethouders stelden de raad voor in te stemmen met hun reactie op de hoofdstukken 1 tot en met 7 van het IVA-rapport. Alle raadsfracties konden, op een kleine aanpassing na, instemmen met de standpunten van het college.
De heer Van der Ende (VVD) vroeg zich af of een stad met 100.000 inwoners en 14 dynamische kernen wel goed bestuurbaar is. "Eveneens is van belang wat dit betekent voor de plaatselijke middenstand. Wanneer een andere kern de economische motor van het Westland wordt, betekent dit verschraling in De Lier", aldus de enigszins verontruste liberale fractievoorzitter. Hij waarschuwde voor de komst van een mega-stadhuis. "Dit wordt voor de gemiddelde inwoner een onneembare vesting", sprak hij.
De heer Van der Kooij (GPV/RPF/SGP) constateerde dat de gemeente Schipluiden advies heeft gevraagd aan een ander extern bureau. Hij twijfelde aan de objectiviteit van het advies van dit bureau. Mevrouw Renting (DLB) vond dat haar fractie geen zorgvuldige afweging kon maken. "Wat voor effect hebben de verschillende opties op de woonlasten en het voorzieningenniveau?", vroeg de fractievoorzitter van de dorpspartij zich af. "De hoofdstukken 1 tot en met 7 geven hier geen antwoord op", aldus het raadslid.
Volgens de heer Zwinkels (CDA) gaven de hoofdstukken 1 tot en met 7 "een redelijk handvat" om verder te kunnen gaan in het traject. Hij voelde in dit stadium niets voor een variantendiscussie. "Als andere gemeenten dit ook doen, dienen er straks 15 varianten uitgerekend en doorgerekend te worden. Ook dan wordt niet duidelijk welke richting opgegaan moet worden".
De heer Dijkstra (PvdA), die vond dat het rapport voldoende basis biedt om keuzes te maken, pleitte er nadrukkelijk voor de communicatie tussen het gemeentebestuur en de burger goed op gang te brengen. Hij stelde dat een goed bestuur een fusie van 7 gemeenten tot een succes kan maken.
Burgemeester Van der Meer ging, zoals gebruikelijk, nader in op de standpunten vanuit de raad. Hij liet weten "teleurgesteld te zijn, dat de informatiebijeenkomst in 't Centrum zo matig bezocht was". Hij zegde toe de standpunten van de raadsfracties zoveel mogelijk te verwerken in de reactie van het college.
Met deze toezegging van de voorzitter ging de raad vervolgens akkoord met het voorstel.

Kort aangestipt

- Na de geloofsbrief van de heer De Nooy onderzocht te hebben, adviseerde de raad de hem toe te laten als lid van de gemeenteraad. Hij volgt de heer Kemna op in de fractie van de DLB.

- Een motie van de fracties van de VVD, PvdA en GPV/RPF/SGP, waarin het college verzocht werd op korte termijn een betrouwbare, gespecificeerde raming te verstrekken van de kosten voor de aanpassing van het MAVO-gebouw kreeg geen raadsmeerderheid. De motie werd hierdoor verworpen.

- Een gedeelte van het riool aan de Hoogweg wordt vervangen. De raad stelde hiervoor een bedrag van f 65.000,-- beschikbaar.

- Wederom is grond verkocht van het bedrijventerrein Leehove.

- De raad staat borg voor een geldlening van f 9.000.000,-- voor de Woningstichting De Lier. De lening dient ter financiering van de woningbouw in de eerste fase van de Oranjewijk.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie