Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten experiment stop-reactie 12-minners positief

Datum nieuwsfeit: 17-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

17.01.01

Ouders, kinderen en professionals tevreden over stop-reactie 12-minners

Ouders, kinderen en professionals zijn tevreden over de toepassing van de Stop-reactie voor kinderen. Deze opvoedkundige maatregel wordt, met instemming van de ouders, aangeboden aan jeugdigen onder de twaalf jaar die een licht strafbaar feit hebben begaan. Kinderen blijken onder de indruk te zijn van de intensieve contacten met politie en zijn zich bewust van het feit dat zij iets hebben gedaan wat niet mag. Verreweg de meeste ouders vinden dat hun kind er iets aan heeft gehad. Volgens de betrokken professionals voorziet de Stop-reactie in een behoefte omdat deze een pedagogisch en preventief effect oplevert. Dat blijkt uit de evaluatie van het landelijke experiment met deze maatregel. Het rapport is vandaag door staatssecretaris Kalsbeek van Justitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het experiment met de Stop-reactie is in mei '99 ingesteld als pedagogische handreiking aan ouders van kinderen die een gering strafbaar feit hebben gepleegd. Het betreft feiten als vernieling en baldadigheid (30%), winkeldiefstal (27%) en vuurwerkovertredingen (16%). Gelet op het feit dat het om strafrechtelijk niet te vervolgen kinderen gaat (immers jonger dan 12 jaar), wordt de maatregel vrijwillig en vrijblijvend aan de ouders aangeboden. De maatregel bestaat uit een gesprek met de politie en Halt-medewerkers en pedagogische activiteiten van in totaal maximaal 10 uur vanuit het Halt-bureau. In het experimentele jaar werden bij 53 Halt-bureaus 1700 kinderen aangemeld voor de stop-reactie, voornamelijk jongens in de leeftijd van 10 en 11 jaar. Hiervan heeft 72% het gehele traject doorlopen. Indien er sprake is van herhaald politiecontact, van vermoedens van achterliggende problematiek of van een ernstiger dan Halt-waardig delict verwijst de politie niet naar de Stop-reactie, maar rechtstreeks naar de Raad voor de Kinderbescherming.

De betrokken kinderen blijken onder de indruk van het feit dat er aandacht wordt besteed aan de gevolgen van hun handelen. Ook het aanbieden van excuses maakt indruk. Het belangrijkste leereffect van de Stop-reactie is dat kinderen vinden dat zij herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Kinderen vergroten vooral hun moreel besef.

De effecten van de Stop-reactie op het kind worden door de ouders positief gewaardeerd. Zij zijn van mening dat hun kind iets aan de maatregel heeft gehad. Ook erkennen de ouders de waarde van de mogelijkheid om met een externe instantie een ondersteunend gesprek te voeren. Ouders betwijfelen overigens of het gedrag van hun kind voorkomen had kunnen worden. Tevens vinden ouders dat er meer individueel maatwerk mogelijk moet zijn, waarbij ook rekening kan worden gehouden met sociale en culturele aspecten.

De betrokken professionals (politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Halt-medewerkers) zijn van mening dat de Stop-reactie voorziet in een behoefte omdat deze een effect sorteert bij een voorheen moeilijk te bereiken doelgroep. Bovendien zijn de professionals het er over eens dat de Stop-reactie de mogelijkheid biedt snel een reactie te laten volgen op grensoverschrijdend gedrag.

Het ministerie van Justitie overweegt, op basis van het onderzoek, de Stop-experimenten voort te zetten. Dat is afhankelijk van de besprekingen van het rapport met de betrokken uitvoeringsorganisaties.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 17-01-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie