Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuvergunningen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 17-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Wet Milieubeheer

Ontwerp-besluiten
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan: C. Methorst, voor een veehouderij op het adres Lunterseweg 67 te Ede WM/2000-068;
C. van Luttikhuizen, voor een veehouderij op het adres Hoge Valkseweg 123 te Lunteren WM/2000-072;
R. Boonzaayer, voor een veehouderij op het adres Zonneoordlaan 9 te Ede WM/2000-073;
Mts. Van Eck-Haanschoten, voor een veehouderij op het adres Scharrenburgersteeg 16 te Lunteren WM/2000-074; J.Th. Van Seventer, voor de verkoop van meubelen en tapijt en opslag van vuurwerk op hetr adres Bospoort 17a te Ede WM/2000-086;

Besluiten
Op 9 januari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan: E.W. van Roekel, voor een veehouderij op het adres Goorsteeg 46 te Ede WM/1999-186
Tevens heeft het gemeentebestuur de vergunning Wet milieuvergunning van H. van Roekel, Hessenweg 61 te Lunteren, van d.d. 22 mei 1980, nr. HW-79-158 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 5 kraamzeugen, 18 guste dragende zeugen en 90 gespeende biggen;
H. van Ee, voor een veehouderij op het adres Ruitenbeekweg 119 te Lunteren WM/2000-014;
W. van Laar, voor een veehouderij op het adres Klomperweg 113 te Lunteren WM/2000-026;
Mts. J.B. en H. van Kessel, voor een veehouderij op het adres Lage Valkseweg 175 te Lunteren WM/2000-030;
D. Maayen, voor een veehouderij op het adres Westerhuisweg 6 te Harskamp WM/2000-032;
H. van Middendorp, voor een veehouderij op het adres Het Veldje 2 te Lunteren WM/2000-034;
A.H. van de Berg, voor een veehouderij op het adres Westenengseweg 10c te Harskamp WM/2000-038.

Bedenkingen
Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 15 februari 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 8 februari 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan onder nummer 0318-68 05 22.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van de besluiten. Tot 1 maart 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door: degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht; enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 1 maart 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 15 fenruari 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 1 maart 2001, en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.

VERKLARING
(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar
die wel voldoen aan de normen van die vergunning) Op 9 januari 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan
KPN Vastgoed & Facilities, Regio Zuid Oost, Op ten Noortlaan 4 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op de telefooncentrale of de werking daarvan WM/1999-176;
E. Nab, Hoofdweg 55 te Ederveen melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op een veehouderij WM/1990-038.

Bedenkingen
Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: "bezwaar".

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a.naam en adres van de indiener;
b.de dagtekening;
c.omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d.de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, telefoon (0318) 680163 van de afdeling Algemene en Juridi-sche Zaken van de Bestuursdienst (Raadhuis, Bergstraat 4, Ede).Ede, 17 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie