Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Groningen

Datum nieuwsfeit: 17-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen

Referendumkrant huis-aan-huis bezorgd en verkrijgbaar bij GIC Extra schaatscursussen in Kardinge
Paspoort vijftien gulden goedkoper in januari Denk mee over water!
Cursus Natuurlijk Tuinieren
Wie kwijtschelding krijgt, bespaart honderden guldens Van Boxtel opent nieuwe Vensterschool
Stadjers denken digitaal mee over hun stadsdeel Geld voor beeldende kunst
Verkeer Diepenring stabiel
Nieuw adres GPV-raadslid
Extra schaatscursussen in Kardinge
10 januari 2001
Wegens grote belangstelling heeft Kardinge een extra 7-weekse cursusperiode ingelast. Wie dus nog wil leren schaatsen om straks het natuurijs op te kunnen, meld zich nu aan.
De extra cursusperiode is in de week van 15 januari begonnen. De cursussen zijn op verschillende tijdstippen gedurende de dag. Er zijn cursussen voor jeugd en volwassenen, voor beginners en gevorderden. De jeugdcursussen worden afgesloten met een diploma. Inschrijfformulieren liggen bij de balie van Sportcentrum Kardinge. Telefonisch opgeven kan op tel. 050 54 48 608 van maandag t/m vrijdag van 13.30-15.30 uur. Voor vragen of informatie kunt u ook dit telefoonnummer bellen of surfen naar www.groningen.nl/kardinge

Paspoort vijftien gulden goedkoper in januari
10 januari 2001
De bewoners van de Padangstraat tot en met de Willem de Zwijgerstraat betalen in de maand januari vijftien gulden minder aan gemeentelijke leges voor de aanvraag van een paspoort.
Bewoners van een straat waarvan de eerste letter van het laatste woord begint met P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y of Z, kunnen hun aanvraag indienen in de maand januari. Dit zijn niet alleen de bewoners van o.a. de Padangstraat, maar ook bijvoorbeeld de bewoners van de Admiraal de Ruijterlaan en de Hora Siccamasingel.
U kunt uw aanvraag indienen bij de afdeling Burgerzaken. Denkt u er om, dat u twee pasfotos van goede kwaliteit meeneemt (bij voorkeur van de vakfotograaf).
U moet alle reisdocumenten die in uw bezit zijn bij de aanvraag overleggen.
Als beide ouders de ouderlijke macht uitoefenen, kunnen kinderen in het Nederlandse paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Voor bijschrijving in het paspoort van de ene ouder, moet de andere ouder wel schriftelijk toestemming verlenen, onder overlegging van een legitimatiebewijs van die ouder. Voorwaarde is, dat de kinderen nog geen 16 jaar oud zijn en niet zelf een Nederlands paspoort hebben. Bijschrijving is ook mogelijk in het paspoort van de voogd. Als u geen paspoort nodig heeft, kunt u ook een Europese identiteitskaart aanvragen. Hierop wordt geen korting verleend. De geldigheid van deze kaart is beperkt tot een gedeelte van Europa. Op deze kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Per 1 april 1992 is het niet meer toegestaan met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen.
U kunt op de aanmaak van uw nieuwe paspoort of Europese identiteitskaart wachten.
Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 367 72 72 of langskomen:

Dienst Informatie en Administratie, Afdeling Burgerzaken Prefectenhof, Kreupelstraat 1. Open: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur; donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur. Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208. Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 12.00 uur. Wijkservicecentrum Het Dok in Lewenborg, Kajuit 4. Open: maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 12.00 uur.

Denk mee over water!
17 januari 2001
Water wordt steeds belangrijker voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ook in de stad. Denk aan: schoner oppervlaktewater, (her)gebruik van regenwater, de rol van het grondwater, de drinkwater-voorziening etc.
In plannen en beleid van gemeente en provincie moet water meer aandacht krijgen. De afgelopen jaren zijn daarvoor basisafspraken gemaakt, ook met de waterschappen en het Waterbedrijf. Die afspraken willen we verder uitwerken in een Waterplan, dat in 2003 klaar moet zijn. Verschillende onderwerpen moeten nog verder uitgewerkt worden en de activiteiten van de verscheidene waterbeheerders moeten beter op elkaar afgestemd worden.
Hiervoor wordt een klankbordgroep samengesteld, die meedenkt over de inhoud en organisatie. In de klankbordgroep zitten niet alleen deskundigen. We werven via een open procedure tien deelnemers uit de echte doelgroep: de bevolking van de stad. We zoeken enthousiaste meedenkers, die niet profes-sioneel betrokken zijn bij het water. Heeft u belangstelling en bent u bereid mee te denken over dit onderwerp? Neem dan contact op met stadsecoloog Wout Veldstra (tel. (050) 367 83 14, e-mail (w.veldstra@roez.groningen.nl)) en meldt u aan. U ontvangt dan achtergrondinformatie en een formulier waarop u kunt aangeven waarom wij ú nodig hebben voor het Waterplan.

Cursus Natuurlijk Tuinieren
17 januari 2001
Een natuurlijke tuin is niet alleen een plezierige hobby en een bron van inspiratie; het is ook een be-langrijke bijdrage aan de natuur in de stad. De laatste jaren is de versterking van de ecologie een aan-dachtspunt in het gemeentelijk beleid.
Daarom organiseert de stadsecoloog alweer voor de achtste keer in samenwerking met de beheerder van Botanische Tuin Domies Toen in Pieterburen een cursus Natuurlijk Tuinieren.
De cursus wordt gegeven op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in het Verenigingsgebouw van het Volkstuinpark ATV Piccardthof , Piccardtlaan 4.

De cursus bestaat uit acht lessen van twee uur met de volgende themas:
* introductie, geschiedenis van tuinen

* ecologie, bodem en plantengroei

* ecologie; soorten natuurtuinen

* meer vlinders (insecten); bloemrijke vegetaties
* meer vogels; bomen en struiken

* meer dieren (amfibieën en kleine zoogdieren); water
* aanleg en onderhoud; ontwerp, materialen en verzorging
* natuur in de stad; de visie van de gemeente
Opgave graag voor woensdag 24 januari bij Klaas van Nierop: 0595-528636 (ma,di,vr) of 050-5424193 (wo, do). De prijs bedraagt f 100,= per deelnemer (inclusief cursusmateriaal); liefst bij de eerste les contant of per cheque te voldoen. De eerste les is op dinsdag 30 januari.

Rijkssubsidie van 1 miljoen
11 januari 2001
De gemeente Groningen heeft f 1 miljoen gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het geld is bestemd voor het regionaal project VMBO-bedrijfsleven. Dit project stimuleert de verdere invoering van het Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO). Concrete activiteiten van het project: het opzetten van een imagocampagne VMBO, meer mogelijkheden bieden voor stages en verbeteren van de samenwerking tussen VMBO-scholen, middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Wie kwijtschelding krijgt, bespaart honderden guldens 17 januari 2001
Heeft u een inkomen op het niveau van de bijstand en weinig vermogen? Dan kunt u de druk wat van de ketel halen door kwijtschelding aan te vragen van vier belastingen:

1. Onroerende-zaakbelasting

2. Verontreinigingsheffing

3. Ingezetenenomslag

4. Hondenbelasting (gedeeltelijk)

De gemeente en de waterschappen werken samen op het gebied van kwijtschelding. Enkele dagen geleden heeft u van uw waterschap een kennisgeving gekregen. Daarin staan de bedragen die u aan veront-reinigingsheffing en ingezetenenomslag moet betalen. Over een paar weken krijgt u de gemeentelijke belastingaan-slag in de bus.

Let op! Van uw waterschap ontvangt u geen acceptgiro. Het Waterbedrijf Groningen int zowel de verontreinigingsheffing als de ingezetenenomslag via uw waternota. Als u kwijtschelding krijgt, ontvangt u de al betaalde belastingvoorschotten terug.

U hoeft de gemeentelijke belastingaanslag niet af te wachten. Het is nu al mogelijk een verzoek om kwijt-schelding van onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting te doen. Met hetzelfde formu-lier waarmee u om kwijtschelding van de verontreinigingshef-fing en ingezetenenomslag vraagt.

Wie kwijtschelding krijgt, bespaart veel geld. Sterker nog: als u met succes kwijtschelding aanvraagt, krijgt u zelfs f 75,- toe van de gemeente. Dat is de zogenoemde Zalmsnip. Tot welk bedrag kan uw voor-deel oplopen?

* Gezinshuishouden: ± f 500,-

* Eenpersoonshuishouden: f 300,-

U kunt kwijtschelding aanvragen van vier belastingen door het invullen van slechts één formulier. Dat is verkrijgbaar bij:

Gemeente Groningen
Dienst Informatie en Administratie
Afdeling Belastingen
Kreupelstraat 1
Telefoon: (050) 367 71 51

Zo'n formulier is ook verkrijgbaar bij:

* Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1
* Dienst SoZaWe, Eendrachtskade Zuidzijde 2
* Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208
* Wijkservicecentrum Lewenborg, Kajuit 4

NB Deze mededeling geldt niet voor zelfstandig ondernemers met een minimuminkomen

Van Boxtel opent nieuwe Vensterschool
11 januari 2001
Maandag 22 januari is de officiële opening van Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. Minister Rogier van Boxtel opent de nieuwe Vensterschool rond 15.00 uur bij de hoofdingang aan de Eikenlaan. Enkele leerlingen zullen hem assisteren bij de opening. Na de opening zal minister van Boxtel een korte toespraak houden. Als het formele gedeelte achter de rug is, kunnen de genodigden de Vensterschool gaan bekijken.

Stadjers denken digitaal mee over hun stadsdeel 11 januari 2001
Stadjers kunnen via internet meedenken over de toekomst van stadsdeel Noord-West. Vanaf 9 januari staat Noord-West namelijk op www.groningen.nl/forum. Vier weken lang kunnen burgers op deze site aan de hand van stellingen hun mening geven en reageren op de meningen van anderen. Deze meningen gebruikt de gemeente voor de stadsdeelvisie Noord-West. Daarin schetst de gemeente in grote lijnen de toekomst van het stadsdeel.
Naast het project Digitaal Meedenken organiseert de gemeente ook bijeenkomsten waar bewoners en gebruikers van het stadsdeel met de gemeente van gedachten kunnen wisselen.

Geld voor beeldende kunst
11 januari 2001
In de derde subsidieronde van 2000 heeft het gemeentebestuur f 40.000,- aan incidentele subsidies beschikbaar gesteld voor activiteiten in de beeldende kunstsector. Het geld gaat onder meer naar een atelierroute, verschillende tentoonstellingen en naar een een publicatie over de projecten van stichting De School in het Tschumipaviljoen op het Hereplein.

Verkeer Diepenring stabiel
11 januari 2001
De hoeveelheid verkeer op de Diepenring is sinds 1996 hetzelfde gebleven. Dit blijkt uit tellingen door het verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng. Deze tellingen geven aan dat de Diepenring een parkeergarage onder de Grote Markt van 400 plaatsen, goed kan verwerken. Het adviesbureau deed in 1996 in opdracht van Nieuwe Noordzijde-ontwikkelaar Multi Vastgoed onderzoek naar het verkeer op de Diepenring. De uitkomsten van dit onderzoek hebben een grote rol gespeeld bij de plannen voor de Nieuwe Noordzijde in verband met de verkeersstroom.

Nieuw adres GPV-raadslid
11 januari 2001
GPV-gemeenteraadslid D. de Jong is met ingang van 6 januari 2001 verhuisd. Het nieuwe adres is: Willem Valkstraat 25, 9744 DV in Groningen.
Het telefoonnummer is: (050) 577 04 33.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie