Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Groningen

Datum nieuwsfeit: 17-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen

Referendumkrant huis-aan-huis bezorgd en verkrijgbaar bij GIC Extra schaatscursussen in Kardinge
Paspoort vijftien gulden goedkoper in januari Denk mee over water!
Cursus Natuurlijk Tuinieren
Wie kwijtschelding krijgt, bespaart honderden guldens Van Boxtel opent nieuwe Vensterschool
Stadjers denken digitaal mee over hun stadsdeel Geld voor beeldende kunst
Verkeer Diepenring stabiel
Nieuw adres GPV-raadslid
Extra schaatscursussen in Kardinge
10 januari 2001
Wegens grote belangstelling heeft Kardinge een extra 7-weekse cursusperiode ingelast. Wie dus nog wil leren schaatsen om straks het natuurijs op te kunnen, meld zich nu aan.
De extra cursusperiode is in de week van 15 januari begonnen. De cursussen zijn op verschillende tijdstippen gedurende de dag. Er zijn cursussen voor jeugd en volwassenen, voor beginners en gevorderden. De jeugdcursussen worden afgesloten met een diploma. Inschrijfformulieren liggen bij de balie van Sportcentrum Kardinge. Telefonisch opgeven kan op tel. 050 54 48 608 van maandag t/m vrijdag van 13.30-15.30 uur. Voor vragen of informatie kunt u ook dit telefoonnummer bellen of surfen naar www.groningen.nl/kardinge

Paspoort vijftien gulden goedkoper in januari
10 januari 2001
De bewoners van de Padangstraat tot en met de Willem de Zwijgerstraat betalen in de maand januari vijftien gulden minder aan gemeentelijke leges voor de aanvraag van een paspoort.
Bewoners van een straat waarvan de eerste letter van het laatste woord begint met P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y of Z, kunnen hun aanvraag indienen in de maand januari. Dit zijn niet alleen de bewoners van o.a. de Padangstraat, maar ook bijvoorbeeld de bewoners van de Admiraal de Ruijterlaan en de Hora Siccamasingel.
U kunt uw aanvraag indienen bij de afdeling Burgerzaken. Denkt u er om, dat u twee pasfotos van goede kwaliteit meeneemt (bij voorkeur van de vakfotograaf).
U moet alle reisdocumenten die in uw bezit zijn bij de aanvraag overleggen.
Als beide ouders de ouderlijke macht uitoefenen, kunnen kinderen in het Nederlandse paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Voor bijschrijving in het paspoort van de ene ouder, moet de andere ouder wel schriftelijk toestemming verlenen, onder overlegging van een legitimatiebewijs van die ouder. Voorwaarde is, dat de kinderen nog geen 16 jaar oud zijn en niet zelf een Nederlands paspoort hebben. Bijschrijving is ook mogelijk in het paspoort van de voogd. Als u geen paspoort nodig heeft, kunt u ook een Europese identiteitskaart aanvragen. Hierop wordt geen korting verleend. De geldigheid van deze kaart is beperkt tot een gedeelte van Europa. Op deze kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Per 1 april 1992 is het niet meer toegestaan met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen.
U kunt op de aanmaak van uw nieuwe paspoort of Europese identiteitskaart wachten.
Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 367 72 72 of langskomen:

Dienst Informatie en Administratie, Afdeling Burgerzaken Prefectenhof, Kreupelstraat 1. Open: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur; donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur. Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208. Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 12.00 uur. Wijkservicecentrum Het Dok in Lewenborg, Kajuit 4. Open: maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 12.00 uur.

Denk mee over water!
17 januari 2001
Water wordt steeds belangrijker voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ook in de stad. Denk aan: schoner oppervlaktewater, (her)gebruik van regenwater, de rol van het grondwater, de drinkwater-voorziening etc.
In plannen en beleid van gemeente en provincie moet water meer aandacht krijgen. De afgelopen jaren zijn daarvoor basisafspraken gemaakt, ook met de waterschappen en het Waterbedrijf. Die afspraken willen we verder uitwerken in een Waterplan, dat in 2003 klaar moet zijn. Verschillende onderwerpen moeten nog verder uitgewerkt worden en de activiteiten van de verscheidene waterbeheerders moeten beter op elkaar afgestemd worden.
Hiervoor wordt een klankbordgroep samengesteld, die meedenkt over de inhoud en organisatie. In de klankbordgroep zitten niet alleen deskundigen. We werven via een open procedure tien deelnemers uit de echte doelgroep: de bevolking van de stad. We zoeken enthousiaste meedenkers, die niet profes-sioneel betrokken zijn bij het water. Heeft u belangstelling en bent u bereid mee te denken over dit onderwerp? Neem dan contact op met stadsecoloog Wout Veldstra (tel. (050) 367 83 14, e-mail (w.veldstra@roez.groningen.nl)) en meldt u aan. U ontvangt dan achtergrondinformatie en een formulier waarop u kunt aangeven waarom wij ú nodig hebben voor het Waterplan.

Cursus Natuurlijk Tuinieren
17 januari 2001
Een natuurlijke tuin is niet alleen een plezierige hobby en een bron van inspiratie; het is ook een be-langrijke bijdrage aan de natuur in de stad. De laatste jaren is de versterking van de ecologie een aan-dachtspunt in het gemeentelijk beleid.
Daarom organiseert de stadsecoloog alweer voor de achtste keer in samenwerking met de beheerder van Botanische Tuin Domies Toen in Pieterburen een cursus Natuurlijk Tuinieren.
De cursus wordt gegeven op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in het Verenigingsgebouw van het Volkstuinpark ATV Piccardthof , Piccardtlaan 4.

De cursus bestaat uit acht lessen van twee uur met de volgende themas:
* introductie, geschiedenis van tuinen

* ecologie, bodem en plantengroei

* ecologie; soorten natuurtuinen

* meer vlinders (insecten); bloemrijke vegetaties
* meer vogels; bomen en struiken

* meer dieren (amfibieën en kleine zoogdieren); water
* aanleg en onderhoud; ontwerp, materialen en verzorging
* natuur in de stad; de visie van de gemeente
Opgave graag voor woensdag 24 januari bij Klaas van Nierop: 0595-528636 (ma,di,vr) of 050-5424193 (wo, do). De prijs bedraagt f 100,= per deelnemer (inclusief cursusmateriaal); liefst bij de eerste les contant of per cheque te voldoen. De eerste les is op dinsdag 30 januari.

Rijkssubsidie van 1 miljoen
11 januari 2001
De gemeente Groningen heeft f 1 miljoen gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het geld is bestemd voor het regionaal project VMBO-bedrijfsleven. Dit project stimuleert de verdere invoering van het Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO). Concrete activiteiten van het project: het opzetten van een imagocampagne VMBO, meer mogelijkheden bieden voor stages en verbeteren van de samenwerking tussen VMBO-scholen, middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Wie kwijtschelding krijgt, bespaart honderden guldens 17 januari 2001
Heeft u een inkomen op het niveau van de bijstand en weinig vermogen? Dan kunt u de druk wat van de ketel halen door kwijtschelding aan te vragen van vier belastingen:

1. Onroerende-zaakbelasting

2. Verontreinigingsheffing

3. Ingezetenenomslag

4. Hondenbelasting (gedeeltelijk)

De gemeente en de waterschappen werken samen op het gebied van kwijtschelding. Enkele dagen geleden heeft u van uw waterschap een kennisgeving gekregen. Daarin staan de bedragen die u aan veront-reinigingsheffing en ingezetenenomslag moet betalen. Over een paar weken krijgt u de gemeentelijke belastingaan-slag in de bus.

Let op! Van uw waterschap ontvangt u geen acceptgiro. Het Waterbedrijf Groningen int zowel de verontreinigingsheffing als de ingezetenenomslag via uw waternota. Als u kwijtschelding krijgt, ontvangt u de al betaalde belastingvoorschotten terug.

U hoeft de gemeentelijke belastingaanslag niet af te wachten. Het is nu al mogelijk een verzoek om kwijt-schelding van onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting te doen. Met hetzelfde formu-lier waarmee u om kwijtschelding van de verontreinigingshef-fing en ingezetenenomslag vraagt.

Wie kwijtschelding krijgt, bespaart veel geld. Sterker nog: als u met succes kwijtschelding aanvraagt, krijgt u zelfs f 75,- toe van de gemeente. Dat is de zogenoemde Zalmsnip. Tot welk bedrag kan uw voor-deel oplopen?

* Gezinshuishouden: ± f 500,-

* Eenpersoonshuishouden: f 300,-

U kunt kwijtschelding aanvragen van vier belastingen door het invullen van slechts één formulier. Dat is verkrijgbaar bij:

Gemeente Groningen
Dienst Informatie en Administratie
Afdeling Belastingen
Kreupelstraat 1
Telefoon: (050) 367 71 51

Zo'n formulier is ook verkrijgbaar bij:

* Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1
* Dienst SoZaWe, Eendrachtskade Zuidzijde 2
* Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208
* Wijkservicecentrum Lewenborg, Kajuit 4

NB Deze mededeling geldt niet voor zelfstandig ondernemers met een minimuminkomen

Van Boxtel opent nieuwe Vensterschool
11 januari 2001
Maandag 22 januari is de officiële opening van Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. Minister Rogier van Boxtel opent de nieuwe Vensterschool rond 15.00 uur bij de hoofdingang aan de Eikenlaan. Enkele leerlingen zullen hem assisteren bij de opening. Na de opening zal minister van Boxtel een korte toespraak houden. Als het formele gedeelte achter de rug is, kunnen de genodigden de Vensterschool gaan bekijken.

Stadjers denken digitaal mee over hun stadsdeel 11 januari 2001
Stadjers kunnen via internet meedenken over de toekomst van stadsdeel Noord-West. Vanaf 9 januari staat Noord-West namelijk op www.groningen.nl/forum. Vier weken lang kunnen burgers op deze site aan de hand van stellingen hun mening geven en reageren op de meningen van anderen. Deze meningen gebruikt de gemeente voor de stadsdeelvisie Noord-West. Daarin schetst de gemeente in grote lijnen de toekomst van het stadsdeel.
Naast het project Digitaal Meedenken organiseert de gemeente ook bijeenkomsten waar bewoners en gebruikers van het stadsdeel met de gemeente van gedachten kunnen wisselen.

Geld voor beeldende kunst
11 januari 2001
In de derde subsidieronde van 2000 heeft het gemeentebestuur f 40.000,- aan incidentele subsidies beschikbaar gesteld voor activiteiten in de beeldende kunstsector. Het geld gaat onder meer naar een atelierroute, verschillende tentoonstellingen en naar een een publicatie over de projecten van stichting De School in het Tschumipaviljoen op het Hereplein.

Verkeer Diepenring stabiel
11 januari 2001
De hoeveelheid verkeer op de Diepenring is sinds 1996 hetzelfde gebleven. Dit blijkt uit tellingen door het verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng. Deze tellingen geven aan dat de Diepenring een parkeergarage onder de Grote Markt van 400 plaatsen, goed kan verwerken. Het adviesbureau deed in 1996 in opdracht van Nieuwe Noordzijde-ontwikkelaar Multi Vastgoed onderzoek naar het verkeer op de Diepenring. De uitkomsten van dit onderzoek hebben een grote rol gespeeld bij de plannen voor de Nieuwe Noordzijde in verband met de verkeersstroom.

Nieuw adres GPV-raadslid
11 januari 2001
GPV-gemeenteraadslid D. de Jong is met ingang van 6 januari 2001 verhuisd. Het nieuwe adres is: Willem Valkstraat 25, 9744 DV in Groningen.
Het telefoonnummer is: (050) 577 04 33.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...