Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Opwarming aarde deels door menselijk handelen'

Datum nieuwsfeit: 19-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KNMI

Persbericht KS 01/02

19 januari 2001

Hoogleraar Komen benoemd aan Universiteit Utrecht
Opwarming deels door menselijk handelen

(links/Lente in de broeikas (pdf-file volledige oratie) /IPCC rapport 2001)

De opwarming van de wereld in de tweede helft van de twintigste eeuw is voor een deel veroorzaakt door menselijk handelen. Dat zegt prof. Komen van het KNMI vandaag in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht in zijn rede "lente in de broeikas" naar aanleiding van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Dynamica van het Klimaat aan de Universiteit van Utrecht.

Hij deelt zijn conclusie met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat deze week in Shanghai bijeen is in verband met het derde Assessment Report, het vijfjaarlijkse standaardwerk op het gebied van de mondiale klimaatverandering. De oorzaak van de opwarming in de eerste helft van de twintigste eeuw is echter nog zeer onduidelijk. Volgens de hoogleraar illustreert dit onze beperkte kennis van het klimaatsysteem.

Aanbevelingen klimaatonderzoek

In zijn oratie gaat prof. Komen in op het belang van klimaatonderzoek en geeft hij een overzicht van de huidige kennis op dit gebied. Klimaatverandering is iets van alle tijden. Men onderscheidt natuurlijke klimaatveranderingen en veranderingen die door de mens veroorzaakt zijn. Hij doet aanbevelingen voor onderzoek, dat moet leiden tot vergroting van ons begrip van het klimaat en tot betere klimaatvoorspellingen. Deze omvatten de studie van klimaatprocessen, betere toegankelijkheid van klimaatgegevens, een beter waarneemsysteem en verdere ontwikkeling van klimaatmodellen. Tevens is het nodig dat de internationale samenwerking op het gebied van klimaatonderzoek versterkt wordt. De Wereld Meteorologische Organisatie kan daarbij een sleutelrol spelen. Door verschillende ambitieuze Japanse en Amerikaanse initiatieven is er een reële dreiging dat Europa achterop raakt. Daarom pleit hij voor de instelling van een centrale Europese, eventueel virtuele, klimaatmodelleerfaciliteit, waartoe een ieder toegang kan krijgen op basis van concurrerende voorstellen, net zoals dat in de hoge-energiefysica op Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) gebeurt.

Onderzoekresultaten rechtvaardigen krachtig milieubeleid

P rof. Komen gaat ook in op de complexiteit van het klimaatsysteem, op de oorzaken van de onzekerheid en de mogelijkheid van verrassingen. Voor de geloofwaardigheid van de wetenschap mogen voorspellingen niet onverantwoord aangedikt worden. Onzekerheden mogen niet verzwegen worden. De Utrechtse hoogleraar is van mening dat de resultaten van het onderzoek een krachtig milieubeleid rechtvaardigen. Voor dit beleid en voor het nemen van maatregelen is het van groot belang dat onderzoekers de verwachte invloed van het menselijk handelen verder in kaart brengen. Tenslotte wijst hij er op dat de samenleving, net als het klimaat, vol complexe relaties zit en dat het daarom nodig is dat verschillende problemen, zoals armoede, geweld, honger, onbeheersbare migratie, afnemende biodiversiteit, landdegradatie, verontreiniging van het milieu en klimaatverandering, op een samenhangende wijze aangepakt worden.


Gerbrand Johan Komen is hoofd van de afdeling Oceanografisch Onderzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Hij is benoemd tot bijzonder hoogleraar door de Stichting Waterloopkundig Laboratorium met medewerking van Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en het KNMI. Als hoogleraar werkt hij bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) van de Universiteit van Utrecht.


De volledige tekst van de rede "Lente in de broeikas, over begrijpen en voorspellen van klimaatveranedringen" van Prof. Komen is als pdf-file te raadplegen.

Voor meer informatie, interviews of toezending van een exemplaar van de rede kunt u contact opnemen met Harry Geurts of Monique Somers, persvoorlichting KNMI, 030 22 06 317.

* Lente in de broeikas (pdf-file volledige oratie Gerbrand Komen)
* IPCC rapport 2001

* KNMI-klimaatsite met uitgebreide informatie
* Stand van zaken klimaatverandering in eenvoudige bewoordingen (fact sheet)

Laatste wijziging: 19 januari 2001

PR & Voorlichting KNMI
Copyright © KNMI

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie