Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Campagne Hart voor je buurt op 19 januari in Breda van start

Datum nieuwsfeit: 19-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

NIEUWE CAMPAGNE HART VOOR JE BUURT OP 19 JANUARI VAN START

Koppeling kleinschalige initiatieven en Hart voor de buurt

Burgemeester en wethouders hebben besloten om voor 2001 een bedrag van 150.000,- beschikbaar te stellen voor voortzetting van de campagne Hart voor de buurt van de Stichting Vertizontaal. Het bedrag komt uit het budget, dat het college voor het komend jaar heeft bestemd voor het project kleinschalige initiatieven, dat in het kader van het Grotestedenbeleid al enige jaren met succes in Breda draait. In 2001 worden campagne en project samengevoegd. De nieuwe campagne (mét nieuw logo) gaat van start onder de naam Hart voor je buurt. Nieuw is verder, dat de campagne in het vervolg twee soorten initiatieven kent: initiatieven tot 3.000,- en initiatieven die méér dan 3.000,- kosten. De twee soorten initiatieven hebben verschillende criteria en procedures. Doel van de campagne is om Bredanaars een steuntje in de rug te geven om zelf acties te ondernemen voor prettiger wonen en leven in de eigen buurt of wijk. Het gaat om het samen met andere bewoners opzetten en uitvoeren van een idee.

Initiatieven tot 3.000,-

Voor initiatieven tot een maximum van 3.000,- geldt, dat ze de buurt prettiger moeten maken en dat ze door bewoners zelf gerealiseerd worden. Ze moeten direct uitvoerbaar en origineel zijn en een algemeen belang dienen, en goed verspreid over de districten liggen. Tot slot mogen ze niet in concurrentie zijn met andere, soortgelijke projecten. Een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de Bredase woningbouwverenigingen, het bedrijfsleven, de Stichting Vertizontaal, de Stedelijke Woonconsumentenorganisatie Breda (SWOB) en de gemeente, maakt een selectie uit de binnengekomen voorstellen.

De procedures rondom de selectie worden zo beperkt mogelijk gehouden om maximale aandacht te kunnen geven aan het uitwerken van het initiatief zelf. Na de selectie brengt het comité advies uit, waarna het geld via een gemeentelijke beschikking wordt toegekend. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen wordt in de beschikking opgenomen. Zoals gezegd, is voor dit soort initiatieven een bedrag van 150.000,- beschikbaar. Op jaarbasis zullen ongeveer 50 initiatieven van maximaal 3.000,- gehonoreerd kunnen worden.

Initiatieven boven 3.000,-

Initiatieven boven 3.000,- (tot maximaal 50.000,-) moeten binnen korte tijd uitvoerbaar zijn, snel effect hebben, de leefbaarheid stimuleren, de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van bewoners verbeteren. Daarnaast moeten zij een collectief belang dienen en voorzien zijn van een begroting. De initiatieven moeten goed gespreid zijn over de districten en de doelgroepen. Burgemeester en wethouders beslissen voor half mei op de binnengekomen verzoeken, maar pas nadat zij advies hebben gekregen van de wijk- en dorpsraden en de districtsmanagers. Tegen het besluit van het college kan op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bezwaar en beroep worden aangetekend. Voor dit soort initiatieven is een bedrag van 425.000,- beschikbaar.

Indienen van subsidieverzoeken

Voor initiatieven tot 3.000,- kunnen Bredase bewoners drie keer per jaar subsidieverzoeken indienen: vóór 15 maart, vóór 15 mei en vóór 1 oktober 2001. Subsidieverzoeken voor initiatieven boven 3.000,- kunnen éénmaal per jaar vóór 15 maart 2001 worden ingediend. Deze laatste initiatieven moeten, zoals gezegd, voorzien zijn van een begroting. Bewoners kunnen hun ideeën opsturen naar: Hart voor je buurt p/a Gemeente Breda, t.a.v. Janine van de Casteel, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Communicatie

De nieuwe campagne gaat op 19 januari aanstaande officieel van start. Tegen die tijd is voorlichtingsmateriaal beschikbaar om bewoners op de hoogte te stellen van het hoe en waarom van Hart voor je buurt. In het gemeentelijk huis-aan-huisblad Stad Breda van februari wordt ruimschoots aandacht besteed aan de campagne. Daarnaast liggen er dan folders bij bibliotheken, wijk- en buurtcentra, het Stadskantoor en de deelstadskantoren en bij meldpunten. Via affiches in openbare gebouwen en via abri-posters worden bewoners attent gemaakt op de mogelijkheid om subsidieverzoeken in te dienen.

De oude campagne

De campagne Hart voor de buurt, die vorig jaar van start ging ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Vertizontaal, werd getrokken door Vertizontaal en ondersteund door de gemeente (met een subsidiebedrag van 75.000,-), het bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke organisaties zoals woningbouwverenigingen, De Nieuwe Veste en SWOB. Tijdens drie indieningsrondes werden 40 zeer diverse buurtinitiatieven gehonoreerd met een geldbedrag van maximaal 2.500,-. Zo werden een nieuwjaarsreceptie gehouden, een jeu de boulesbaan aangelegd, een kerststal geplaatst en een speeldag en opruimacties georganiseerd.

Kleinschalige initiatieven tot nu toe

In 1997 ging Breda als enige stad in Nederland van start om met Grotestedenbeleid-geld kleinschalige initiatieven van buurtbewoners ter verbetering van de eigen leefomgeving te ondersteunen. In 1997 konden circa 16 projecten worden uitgevoerd, in 1998 al 39 (van de 89 verzoeken om subsidie) en vorig jaar 69 (van de 112 subsidieverzoeken). Veel projecten zijn inmiddels uitgevoerd in het centrum en in de districten Noordoost, Noordwest, Zuidwest en Zuidoost. Ze variëren van de verfraaiing van pleintjes en de aanleg van speelplaatsen tot het aanbrengen van bewegwijzering van een fietsroute langs monumentaal groen en de start van een huiskamerproject voor bewoners van het centrum.


: voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. van de Casteel, medewerker Grotestedenbeleid, telefoon( 076) 529 34 53 of met Willem Brandt, lid van het comité 'Hart voor je buurt' telefoon (076) 522 32 20.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie