Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten gemeente Soest

Datum nieuwsfeit: 19-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente SoestProject buurt opschonen De Engh

De buurtbeheer-acties Herfstschoon en Lentefris waren de afgelopen jaren in de buurt De Engh zeer geslaagd. Er is vooral door kinderen en tieners veel vuil en blad opgeruimd en heel veel geveegd. Maar de buurt wil meer!! Daarom start er 25 januari een project als vervolg op deze acties.

Door de actie in een projectvorm te laten plaatsvinden, krijgt het opschonen een structurele aangepak met een hogere frequentie. Ook aspecten uit projecten als Eco-kids en Anne-Maria-Koekoek worden hierin meegenomen zodat voor De Engh een project op maat ontstaat.

Elke maand gaat een groep kinderen van de Desmond Tutu school vuil en blad ruimen in de buurt. Vooraf krijgen ze een korte les over de natuur en hoe je daarmee omgaat. Deze lessen worden verzorgd door Milieu Educatief Centrum "De Kwekerij". De kinderen kunnen, met het opschonen van de buurt, "groene kaarten" verdienen, die ze aan het eind van het schooljaar in kunnen wisselen voor sport- en spelmateriaal voor de school of de buurt. Ook wordt het "gekste" voorwerp dat ze vinden tijdens het opschonen in een tentoonstellingskast gezet zodat aan het eind van het schooljaar goed te zien is wat het heeft opgeleverd.

Voor de naam van het project is onder de kinderen een wedstrijd uitgeschreven. De winnaar geeft op 25 januari, samen met Dhr H. Witte officieel het startsein aan het project door het onthullen van de tentoonstellingskast.

Dit project staat in het kader van Wijkbeheer De Engh en is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Soest: Wijkbeheer - Milieu Educatie - Groen en Milieu, Onderwijs: Desmond Tutu school, Woningcorporatie Achtgoed, Welzijnswerk: Stichting Balans en bewoners: kinderen en tieners.

18 bewoners gaven zich op voor wijkbeheerteam

Succesvolle wijkavond De Eng 16 januari 2001

Op 16 januari organiseerde de gemeente Soest, in samenwerking met politie, de woningcorporaties Achtgoed en SCW, Balans en de basisscholen van der Hucht, Montessori en Desmond Tutu, een wijkavond voor bewoners van de wijk de Eng.

De belangstelling voor deze avond was groot. Met 98 enthousiaste wijkbewoners is gepraat over zaken die zij willen verbeteren in hun woonomgeving. Voor het wijkbeheerteam de Eng gaven zich 18 wijkbewoners op tijdens deze avond. Een ongekend hoog aantal. Het wijkbeheerteam gaat de onderwerpen die de bewoners aan de orde stelden op deze avond nader uitwerken. Ook over het wijkperspectief gaat het wijkbeheerteam meepraten. Dit is een plan waarin de toekomst van de wijk komt de staan. Het wijkbeheerteam gaat zelf aangeven hoe zij de mening van de andere wijkbewoner wil horen over de plannen die zij maakt. Zij is immers geen gekozen deelraad.

De gemeente wil met deze manier van wijkbeheer ervoor zorgen dat er meer samenwerking ontstaat over het beheer van de wijk tussen de gemeente, andere organisaties en bewoners. Ook wil zij door deze benadering de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving vergroten.

Desmond Tutu en Spoordal

Wethouder Witte hield tijdens de wijkavond een duidelijke inleiding over de ruimtelijke ordening in het gebied. Op het terrein van de voormalige bibliotheek aan de A. Cuyplaan komen 8 woningen. Het tijdelijk verhuren van het gebouw totdat de bouw gaat starten kan alleen binnen de bestemming bijzondere doeleinden.

Het asielzoekerscentrum in het gebouw van het voormalige Molenschot gaat deze zomer dicht. De asielzoekersbewoners krijgen een plek in andere opvangcentra. De eigenaar van Molenschot en de projectontwikkelaar zijn nu nog in overleg over de plek die de bewoners van de aanleunwoningen krijgen. Er komen op dit terrein ongeveer 70 laagbouwwoningen. Ook voor de voormalige LTS aan de Soesterengweg wordt een ander bestemming gezocht. Omdat er in Soest al veel bouwlokaties zijn toegewezen aan bijzondere doelgroepen en er niet veel bouwlokaties te vergeven zijn heeft het College van B&W besloten om op dit terrein geen woningen toe te staan voor ouders met gehandicapte kinderen. Voorlopig blijft de bestemming van deze lokatie bijzondere doeleinden.

Het college van B&W gaat voorstellen aan de gemeenteraad om de openbare basisscholen Desmond Tutu en de Klimop samen te voegen in een nieuwe schoolgebouw op een nieuwe lokatie. Als hierover een definitief besluit is genomen gaat de Desmond Tutuschool dicht. Diverse voorzieningen kunnen eventueel verhuizen naar de Desmond Tutuschool. Het is ook mogelijk dat hier buurtfuncties in worden gehuisvest.

Knelpunten woonomgeving

In themagroepen (verkeer, voorzieningen, samenleven. wonen en woonomgeving) gaven wijkbewoners op de wijkavond aan welke knelpunten zij ervaren in hun wijk

Over verkeer merkten bewoners onder andere op dat er hard gereden wordt in hun wijk en dat weinig mensen zich houden aan de 30 km zone. Ook de uitrit op de hoek van de Molenstraat en de Beukenlaan ervaren zij als een knelpunt. Een doorn in het oog is ook de sluiproute Molenstraat- van Goyenlaan op het moment dat de spoorbomen dicht zijn.

Bij het thema samenleven gingen er stemmen op voor het houden van een wijkschouw voor de hele wijk en het vaker legen van de vuilcontainers. Ook pleitten zij voor meer verlichting en om jongeren te betrekken bij het beheer van de wijk (bijvoorbeeld door sportaktiviteiten).

De bewoners die over het thema voorzieningen praatten kwamen met de volgende opmerkingen. Bewoners willen graag geinformeerd worden over de Moskee die nu in het Spoordal gebied een plek heeft, maar ook betrokken worden in de plannen die de gemeente heeft om andere voorzieningen die uit dit gebied moeten een plaats te geven. Er is geen verlichting op het voetpad langs de van Goyenlaan. Zij zien ook graag dat de mogelijkheid wordt onderzocht voor het oprichten van een speeltuinvereniging. In het gebied A. Cuyp, Rubenslaan, van Goyenlaan signaleren zij een tekort aan parkeerplaatsen.

Over het thema wonen en woonomgeving gaven bewoners aan dat er diverse donkere plekken zijn in de wijk. Zij signaleren dat diverse wandelpaden ten onrechte als hondenuitlaatplaatsen worden gebruikt. Een ander verzoek is of er zoutbakken kunnen komen bij diverse woongebouwen.

Dit is slechts een greep uit alle opmerkingen die er zijn gemaakt.

Het wijkbeheerteam gaat nu uitzoeken welke zaken door een kleine goedkope maatregel eenvoudig opgelost kunnen worden. Maar ook voor welke zaken een uitgebreider plan moet komen.

Elke wijkbewoner ontvangt het verslag van deze avond. Dit geldt ook voor bewoners die niet op de wijkavond zijn geweest

De grenzen van de wijk de Eng zijn de spoorlijn Baarn-Utrecht, Parklaan, Nieuweweg, Beukenlaan, Verlengde Talmalaan, en de Talmalaan.

Laatst bijgewerkt: 19.01.01 10:15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie