Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gesprek met vice-minister president Jorritsma op Nederland 3

Datum nieuwsfeit: 20-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red8999
19-01-2001, NOS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.57 uur

VICE-MINISTER-PRESIDENT JORRITSMA, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER MOGELIJKE EXTRA UITGAVEN EN UITZENDING

APACHE-HELICOPTERS

MOGELIJKE EXTRA UITGAVEN

MINGELEN:
Huisartsen zouden 15 februari gaan staken. Maar vandaag heeft het bestuur van de Landelijke Huisartsenvereniging tegen de leden gezegd: stel dat maar even uit, wij vertrouwen dat het kabinet in het voorjaar met voldoende geld komt om onze eisen in te willigen. Is dat vertrouwen terecht?

JORRITSMA:
Mevrouw Borst heeft gisteren met de Tweede Kamer gesproken en heeft daar uitgelegd dat, één, ze natuurlijk een analyse moet maken van wat er werkelijk nodig is. Overigens, een paar dingen die bij de eisen van de huisartsen zaten zijn inmiddels al ingewilligd. Dus daar is geen probleem meer bij. En dat, als zij zicht heeft op wat er echt nodig is, dat zij dan zowel bij de begroting van het komende jaar, maar dat zal natuurlijk misschien over meerdere jaren gaan, zich hard zal maken om daar ook geld voor te krijgen. En of dat er is, dat moeten we dus afwachten. We hebben natuurlijk nog investeringen te doen, die nog horen bij de rest van deze kabinetsperiode. En we hebben met elkaar afgesproken dat wij één keer per jaar beslissen over onze uitgaven en die beslissingen vinden ongeveer plaats in het voorjaar, zo april, als we over de voorjaarsbrief, dat is over de uitgaven van dit jaar, en de kaderbrief spreken.

MINGELEN:
Als ik u zo hoor, klinkt u wel een stuk zuiniger dan mevrouw Borst. Dus ik herhaal mijn vraag: is het vertrouwen van de huisartsen terecht, dat het kabinet in het voorjaar over de brug komt?

JORRITSMA:
Ik denk dat de huisartsen erop mogen vertrouwen dat wij ook hun wensen heel serieus nemen. En ik ga ervan uit dat mevrouw Borst daar ook een fatsoenlijke onderbouwing voor zal maken.

MINGELEN:
Hun eisen kosten fl. 1,3 miljard, geloof ik.

JORRITSMA:
Ik kan direct zeggen dat fl. 1,3 miljard het komende jaar, alleen voor de huisartsen, ondenkbaar is. Dat kan ook helemaal niet. Ik geloof trouwens ook dat die claim nogal opgebouwd was uit allerlei dingen, waarvan een deel allang voorzien was. En verder wordt er kritisch gekeken naar de feitelijke analyse en de feitelijke problemen.

MINGELEN:
Staan zij wat u betreft wel bovenaan de lijst van prioriteiten als het kabinet in het voorjaar extra geld heeft en dat verdeeld moet worden?
JORRITSMA:
Dat kan ik helemaal nog niet zeggen nu.

MINGELEN:
Mevrouw Borst zei dat voor het kabinet deze problemen echt helemaal bovenaan de lijst staan. Heeft u daar overleg over gehad?

JORRITSMA:
Dat heb ik haar niet horen zeggen, maar wij hebben daar niet met elkaar over gesproken.

MINGELEN:
Is het dan niet raar dat mevrouw Borst in de Kamer zegt: dit heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit. En nu zegt u: daar hebben we het niet in die zin over gehad.

JORRITSMA:
Voor zover ik begrepen heb, en dat heb ik ook van Kamerleden gehoord, heeft mevrouw Borst gezegd dat zij zich in het kabinet sterk zou maken en dit een heel belangrijke prioriteit vindt. Ik zeg helemaal niet dat ik het niet belangrijk vind, want ik vind het ook belangrijk. Maar ik vermoed dat we nog wel aan paar andere claims kunnen krijgen. En wij moeten natuurlijk uiteindelijk een afweging maken. We hebben ook nog een paar vuiltjes van vorig jaar. We moeten eerst eens even op een rijtje zetten: wat hebben we feitelijk aan ruimte? En welke claims liggen er? Ongetwijfeld zullen er meer claims liggen dan allemaal in te vullen zijn in één jaar. Maar we weten ook dat begrotingen nooit over één jaar gaan, dat we ook natuurlijk over meerjarencijfers spreken.

MINGELEN:
Dus die besluiten voor de huisartsen worden niet alleen in het voorjaar genomen, maar misschien ook pas bij de begroting van volgend jaar, en dan hebben we het al weer over september.

JORRITSMA:
Ja, kijk: wij beslissen weliswaar in april over de hoofdlijnen, ook over de uitgaven voor 2002. We beslissen natuurlijk heel concreet over de voorjaarsnota, dus over die dingen die dit jaar nog kunnen gebeuren. Maar als we over de kaderbrief gesproken hebben, daar brengen we niets over naar buiten. Dat komt in de begroting die in september op Prinsjesdag gepresenteerd wordt.

MINGELEN:
Dus eigenlijk moeten die huisartsen om zeker te weten wat ze krijgen niet wachten op het voorjaar, maar eigenlijk pas in september weten ze zeker...

JORRITSMA:
In september is er een beeld voor volgend jaar.

MINGELEN:
Bent u niet bang door deze opstelling, die ik vanuit de procedure wel begrijp, dat die huisartsen nu denken: ja, nou dachten we dat we het in het voorjaar allemaal niet alleen
zouden horen en ook zouden krijgen, en nu zit daar de vice-premier met een zuinig verhaal.

JORRITSMA:
Dat wij zuinig zijn, daar kan iedereen gewoon op rekenen, want wij gaan om met belastingbetalersgeld of premies die mensen op moeten brengen. Dus dat wij goed zullen bekijken wat voor claims er liggen, of ze realistisch zijn, of er werkelijk nood is. Dat hier wel iets aan de hand is wil ik graag erkennen, dus daar zullen we oplossingen voor moeten zoeken. En als dingen niet uit de lengte komen, dan moeten ze uit de breedte. Soms moet je bijvoorbeeld andere dingen laten om aan iets anders een prioriteit te geven. Dat kan ook nog. We denken alleen maar tegenwoordig dat met meer geld alleen oplossingen te bedenken zijn. Soms moet je ruimte maken voor nieuw beleid.

MINGELEN:
Die afweging in het voorjaar en in september wordt misschien nog moeilijker omdat volgens minister Zalm van Financiën de ruimte voor extra uitgaven wellicht wat kleiner wordt, omdat de economische groei wellicht afneemt. Dat maakt het probleem alleen maar groter.

JORRITSMA:
Dat kan het probleem groter maken, maar ons probleem is nu net dat we daar eigenlijk onvoldoende zicht op hebben op dit moment, zodat alles wat we zeggen toch een redelijk hoog hypothetisch gehalte heeft. Het is waar dat doordat de olieprijs wat gezakt is, hoewel, op het ogenblik is hij weer iets hoger, de dollar wat gezakt is ten opzichte van de euro, waar ik overigens dolgelukkig mee ben, maar nu moet ik daar bijna weer ongelukkig mee zijn omdat dat onze inflatie drukt. En als het onze inflatie drukt, betekent het ook iets voor mogelijke ruimte op de rijksbegroting. Het spijt mij zeer, maar ik ben buitengewoon gelukkig dat de inflatie wat afneemt en de groei ietsjes tempert, want men was immers zo bang voor oververhitting. U ook, herinner ik mij, een paar weken geleden. In uw beroep als journalist heeft u mij daar ook wel eens kritische vragen over gesteld.

MINGELEN:
Die huisartsen, dat is een probleem. Er is überhaupt wellicht minder geld om te verdelen en de hele politieke ontwikkeling de laatste maanden was vanuit de Kamer, en met name regeringsfracties PvdA en D66: in het voorjaar gaan we het geld verdelen. PvdA- Kamerlid Oudkerk, naar die artsen toe, zei nog: het geld loopt tegen de plinten op. Dat lukt wel. Dus dat wordt wel moeilijk dan, politiek.

JORRITSMA:
Dat beeld is een onterecht beeld. Als ik daar iets van een correctie kan aanbrengen doe ik dat graag, omdat dat natuurlijk niet zo is. Er hoeft maar iets in de wereldeconomie te gebeuren en wij hebben grote inkomstentegenvallers in plaats van meevallers. Nu hebben we door ons systeem van scheiding tussen uitgaven en inkomsten daar overigens ook niet meteen last van. Vroeger zouden we dan in hetzelfde jaar onmiddellijk met een bezuinigingsronde hebben moeten komen. Dat hoeft niet meer. Maar heel veel extra mogelijkheden, daar zouden grenzen aan kunnen zijn. Maar nogmaals, ik moet steeds zeggen: daar zouden grenzen aan kunnen zijn, want een heel precies beeld hebben we nog niet.
MINGELEN:
Nee, maar het is niet voor niets dat het kabinet al eigenlijk op initiatief van PvdA- fractievoorzitter Melkert had gezegd: we moeten maar eens gaan praten over de manier waarop we met het geld omgaan, want er is zoveel, dat moet dan maar anders verdeeld worden. Melkert en D66-leider De Graaf willen gewoon uitpakken. Als ik u nou zo hoor, huisartsen en in het algemeen: uitpakken zit er toch niet zo in.

JORRITSMA:
We lopen risico's. We weten nog niet of we toch nog wat kunnen uitpakken. Maar er zijn risico's in de wereldeconomie die te maken hebben met Amerika en met Japan, die overigens ook met ons buurland Duitsland te maken hebben. Vorig jaar prachtige cijfers, maar wel heel erg op maar één onderwerp gestoeld, namelijk op export en niet op binnenlandse consumptie. Dat maakt het risico dat Duitsland het dit jaar slechter doet groot. Dat heeft grote invloed op onze economie. We moeten even afwachten hoe de laatste cijfers er uit gaan zien, om een beetje realistisch in te kunnen schatten wat we kunnen.

APACHES

MINGELEN:
Het is in grootte volstrekt onvergelijkbaar, maar ik wil toch even naar een kleine uitgave, namelijk vijfentwintig miljoen. Het kabinet heeft vandaag besloten om Apaches mee te sturen naar de Nederlandse troepen op de grens van Eritrea en Ethiopië. Die Apaches staan overigens een heel stuk daar vandaan. Critici zeggen: die Apaches hebben geen duidelijke rol daar. Daarbij: ze staan er maar voor drie maanden, want in juni komen die militairen alweer terug. Vijfentwintig miljoen is wel een hoop geld voor zo'n beslissing. Vindt u dat ook?

JORRITSMA:
Het is een hoop geld. Ik vind altijd zo interessant dat de critici in de Kamer ongeveer uitlokking doen aan het kabinet om een motie niet uit te voeren, waar ik bijna nooit van hoor, van diezelfde partijen, op het moment dat het over andere moties gaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat ze dat uit veiligheidsoverwegingen wenselijk vinden. De minister van Defensie heeft zich laten overtuigen. Overigens inmiddels ook de chef-defensiestaf.

MINGELEN:
Waren dat niet vooral politieke redenen? Laat ik het anders vragen: vindt u het niet een beetje vreemd dat een militaire maatregel toch vooral wordt genomen om fracties in de Tweede Kamer mee te krijgen voor zo'n beslissing? Er werd wel eens gekscherend gezegd: dit zijn parlementaire helikopters

JORRITSMA:
Laten we maar hopen dat we ze niet hoeven te gebruiken, want dan kunnen die critici daarna ook nog zeggen dat ze gelijk hadden, maar dan is er in elk geval ook geen risico gelopen.

MINGELEN:
Vindt u dat de Kamer zich niet te gedetailleerd met dit soort dingen bezighoudt?
JORRITSMA:
Het is een uitkomst van een debat waarbij ook de minister een rol heeft gespeeld. Waarbij overigens ook de chef-defensiestaf inmiddels blijkbaar zelf tot de conclusie gekomen is dat het ook niet onverstandig is.

MINGELEN:
Hij vond eerst dat ze niet nodig waren. Toen merkte hij hoe de politieke wind waaide...

JORRITSMA:
Nee, dat denk ik niet. Want hij hoeft geen advies te geven, de minister kan ook zonder dat advies tot diezelfde conclusie komen. Maar zelfs de chef-defensiestaf is nu ook tot een andere conclusie gekomen. Dat is mooi. Nogmaals: ik heb de neiging om te zeggen: we moeten het maar doen. Je kunt altijd hierover discussiëren, of het wenselijk is of niet. Aan de andere kant: als we ze er niet naar toesturen en daarna gebeurt er wat, hebben we echt een veel groter probleem dan dat we ze er wel naartoe sturen en ze misschien niet hoeven te gebruiken.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, EV)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...