Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht conclusies partijbureau CVP Belgie

Datum nieuwsfeit: 22-01-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persmededeling van de CVP
(22 januari 2001)

PARTIJBUREAU: DE CONCLUSIES IN EEN OOGOPSLAG

PROFICIAT JOHAN VANDE LANOTTE

De CVP feliciteert minister Vande Lanotte die zaterdag in het huwelijksbootje stapte. Het verheugt ons dat hij in deze onzekere tijden durft kiezen voor de vaste waarde van het huwelijk. We zijn er van overtuigd dat hij als minister van Begroting nu sneller werk zal maken van het wegwerken van de fiscale discriminatie van gehuwden.

DRUGBELEID ZET STAP ACHTERWAARTS

Het is niet eenvoudig een juist inzicht te krijgen in wat de regering nu eigenlijk heeft beslist m.b.t. het drugbeleid. Zelfs de persnota van de regering zette de aandachtige lezer op het verkeerde been, tot grote verbazing van minister Aelvoet.
Samengevat lijkt de regering te zeggen: cannabis gebruiken mag, mits het geen problemen veroorzaakt. Van ontrading is geen sprake meer. Jongeren, ouders en scholen worden eigenlijk aan hun lot overgelaten. Terwijl de overheid grootscheepse campagnes organiseert om jongeren weg te houden van tabak of van overdadig gebruik van alcohol en geneesmiddelen, wordt tegelijk de toegang tot drugs gemakkelijker.
Bovendien rijzen vele vragen: wie gaat bepalen wanneer druggebruik problematisch is en wanneer niet? Kunnen drugs op school, op de trein of op het werk? Hoe moet men nog zicht krijgen op de frequentie van iemands druggebruik als men geen PV meer mag opmaken? Hoe kan men via gebruikers nog de drughandel opsporen als het gebruik wordt toegelaten? Wat met cannabisgebruik door minderjarigen?
Kortom: het paars-groene devies "eigen ik eerst" krijgt opnieuw voorrang op de bescherming van de kwetsbare mens en op de kwaliteit van het leven.

FINANCIERING BSE-MAATREGELEN MOET DRINGEND WORDEN GEREGELD

In de rundvleessector bestaat grote onzekerheid over de financiering van de gevolgen van de maatregelen tegen BSE (de zogenaamde "gekke-koeienziekte"). Verschillende Europese landen kiezen voor verschillende oplossingen, waardoor er concurrentievervalsing ontstaat. De CVP steunt het voornemen van minister Gabriels om te streven naar een uniforme regeling. Ondertussen moet er echter snel een oplossing komen. Wij opteren voor het Nederlandse model, waarbij de regering in een eerste fase de kosten voor zich neemt. De verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Wallonie moet gebaseerd zijn op het aantal consumenten, niet op het aantal slachthuizen. De CVP vraagt hierover dringend een beslissing van de Vlaamse en de federale regering.

ONDERWIJS: MINDER PROVOCATIE EN MEER MIDDELEN

Minister Vanderpoorten blijft erin slagen om de Vlaamse leerkrachten nodeloos te provoceren. Nu gebruikt ze zelfs het instrument van de regeringsmededeling om de bevolking tegen de acties in het onderwijs op te zetten.
Een echte oplossing voor het onderwijs zal nochtans alleen mogelijk zijn als de Vlaamse regering eindelijk meer middelen gaat uittrekken. Dit gebeurt helaas niet, noch in de begroting, noch via de akkoorden over de staatshervorming (het St-Elooi-akkoord betekent een middelenverschuiving van de Vlaamse gemeenschap naar de Franse gemeenschap van 1,82 miljard per jaar).
In een regio die het steeds meer van zijn knowhow moet hebben, is een grotere investering in de opleiding van onze jongeren nochtans een must.

VOLKSRAADPLEGING OVER EUTHANASIE MOET LEIDEN TOT PUBLIEKE BETROKKENHEID

Het CVP-voorstel om een volksraadpleging over euthanasie te organiseren sluit consequent aan bij vroegere standpunten. Reeds in 1993 stelde de CVP dat volksraadplegingen een nuttige aanvulling konden zijn voor ons systeem van representatieve democratie. Het voorstel om dit instrument toe te passen in de kwestie van euthanasie is niet zo onmogelijk als de paarsgroene meerderheid wil laten uitschijnen.
In de eerste plaats willen wij een publiek debat over de voorstellen van de meerderheid. Tot nu toe is dat helemaal niet het geval: er is alleen een dovemansgesprek. Een goed georganiseerde volksraadpleging biedt mogelijkheid tot een echt debat, over de reele maatschappelijke keuzes. Ten tweede is het verheugend dat de meerderheid nu zelf stelt dat het euthanasieverhaal te genuanceerd is om zomaar in zwart-wit termen te vertalen. Dit is echter geen argument tegen een volksraadpleging, maar juist voor het debat dat aan zo een raadpleging voorafgaat. Dat is de belangrijkste doelstelling van ons voorstel: mensen echt betrekken bij deze belangrijke beslissing.
Het huidige voorstel van de meerderheid gaat veel verder dan gelijk welke regeling ter wereld. Het vormt de bevestiging van een samenleving die de sterken vrijheid geeft en de kwetsbaren aan hun lot overlaat. Het is een te simplistisch antwoord op moeilijke situaties. De meerderheidsvoorstellen zijn bovendien juridisch klungelwerk, waardoor de rechtszekerheid van alle betrokkenen op de helling komt te staan.
Onverschilligheid bij het probleem en nalatigheid bij de uitgewerkte oplossing, dat is niet het antwoord dat de CVP op deze problematiek wil geven. Als het einde van het leven lijden met zich meebrengt, willen wij dat lijden wegnemen, maar niet het leven zelf.

Stefaan De Clerck
Algemeen Voorzitter

Luk Vanmaercke
Woordvoerder
02/238.38.75

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie