Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

DHV Groep: duidelijke autonome groei

DHV Groep: duidelijke autonome groei


De DHV Groep sluit 2000 af met een bedrijfsresultaat van EUR 14,3 miljoen. Een stijging van circa 12% ten opzichte van 1999. Het nettoresultaat steeg met circa 14% tot EUR 8,9 miljoen. De omzet groeide naar EUR 264 miljoen, een stijging van 12%. De toegevoegde waarde steeg met 12,7% naar EUR 203 miljoen. Deze stijging komt voor tweederde voort uit autonome groei en kon mede worden gerealiseerd door de gunstige Nederlandse markt.

Amersfoort, 22 januari 2001

Kerncijfers in miljoenen EURO's

2000

1999

verschil

netto-omzet

264

236


+ 12%

toegevoegde waarde

203

180


+ 12,7%

bedrijfsresultaat

14,3

12,8


+ 11,7%

nettoresultaat

8,9

7,8


+ 14,1%

Ontwikkelingen in 2000
DHV heeft in 2000 geprofiteerd van haar focus op de markt en investeringen in human resources management en ICT. Er is een autonome groei gerealiseerd van circa 10% in toegevoegde waarde. De vestigingen in Centraal Europa hebben positief bijgedragen aan het resultaat. Het jaar werd ook gekenmerkt door een sterke instroom van nieuwe geïntegreerde opdrachten in het publiek-private spectrum, zowel in Nederland als in het buitenland.
Opvallend hierbij is de grote toename van omvangrijke projecten in de Europese telecomsector. De telecommarkt is uitgegroeid tot een apart marktsegment voor DHV's management- en engineering consultancy. Van de totale omzet kwam 60% uit Nederland, 15% uit de rest van Europa en 25% buiten Europa.
Ondanks de krappe arbeidsmarkt groeide het aantal medewerkers met circa 300 naar ruim 3.600.

Versterking internationaal kennisnetwerk
De voortgaande mondialisering leidt steeds vaker tot grootschalige, internationale projecten, bijvoorbeeld in de telecom- en transport-infrastructuurmarkt. Hierdoor groeit de behoefte aan grensover-schrijdende expertise; het bundelen en toegankelijk maken van kennis wordt steeds belangrijker. DHV heeft daarom in 2000 - in aanvulling op haar sterke geografische aanwezigheid - een start gemaakt met het versterken van internationale expertiseposities op de gebieden waterzuivering, watermanagement, kustontwikkeling, verkeersmanagement, tunnels, luchthavens, railvervoer, cleanrooms en publiek-private samenwerking. Dit gebeurt deels via partnerships. Door kennisuitwisseling en het benutten van marktposities wordt de toegevoegde waarde van het internationale netwerk geoptimaliseerd. Zo wordt de in Nederland opgebouwde kennis m.b.t. Intelligent Transport Systems (ITS), o.a. met succes toegepast voor het oplossen van de verkeersproblematiek in Shanghai. De kennis die Stewart Scott, partner van DHV in Zuid-Afrika, heeft ontwikkeld op het gebied van publiek-private samenwerking, wordt veelvuldig gebruikt in de aanpak van Europese projecten.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheid- en gezondheidsaspecten worden bij het duurzaam inrichten van de woon- en werkomgeving steeds belangrijker gewaardeerd. Ze zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met de activiteiten van DHV, ongeacht of het bedrijfsterreinen, verkeer, water of gebouwen betreft. Enkele voorbeelden:

* DHV heeft voor de industrie een scan ontwikkeld voor de preventie en vroegtijdige signalering van mogelijke legionellabesmetting. De LegionellaScan wordt ook toegepast bij andere bedrijven en instellingen.

* Als onderdeel van TEC (Tunnel Engineering Consultants) levert DHV diensten op het gebied van veiligheid van ondergrondse infrastructuur m.b.t. het ontwerp en uitvoeringsmethoden.
* Inzake de verkeersveiligheid over de weg, het spoor, het water en door de lucht, voert DHV risicoinventarisaties en -analyses uit.
* In het kader van preventie adviseert DHV industriële bedrijven bij het verbeteren van de veiligheid en de werkomstandigheden; zowel voor het personeel als voor de veiligheid en voorkoming van hinder voor omwonenden.

* DHV adviseert al vele jaren in binnen- en buitenland m.b.t. de veiligheid tegen overstromingen van rivieren, delta's en kustgebieden.

* De groep Milieu en Veiligheid van Jacobs Comprimo Nederland (voorheen Stork Engineering en Contractors) is overgegaan naar de DHV Groep onder de naam Industrie, Milieu en Veiligheid.

Uitbreiding strategische allianties en acquisities Voor het versterken van kennis- en marktposities heeft de DHV Groep ook haar strategisch netwerk verder uitgebouwd.
* Met de Provincie Zuid-Holland is een contract getekend voor de overname van het ingenieursbureau IBZH.

* Bureau Blesgraaf is overgenomen door Dorsser in Den Haag (100% dochter van DHV); samen vormen zij het bouwfysisch en akoestisch adviesbureau dorsserblesgraaf.

* In Spanje werden DHV Management Consultants en DHV Ingenieria y Consultoria Ambiental opgericht.

* Met het Britse Halcrow zijn joint operations opgericht in Rusland en Roemenië en is de samenwerking m.b.t. spoorwegen uitgebreid.
* Het belang in ELTA J. Claas is met ingang van 1 januari 2001 verhoogd van 50% naar 80%.

Vooruitzicht 2001 en verder
Voor de komende jaren streeft DHV naar versnelling van de groei en verdere versterking van de positie door het uitbouwen van internationale partnerships. Ook in de ingenieurs- en adviesbranche zullen internationale allianties steeds belangrijker worden. Om een leidende rol te kunnen blijven spelen, zal DHV mogelijke samenwerkingsverbanden verder onderzoeken, met name in de westerse economieën. De samenwerking met het Britse Halcrow zal worden versterkt. In de Verenigde Staten en Frankrijk zal DHV tevens de mogelijkheden voor een structurele alliantie of samenwerking verkennen. Voor de opkomende economieën ligt de focus op Zuid-Afrika, China, India, Indonesië en Brazilië. Binnen Europa wordt voortgebouwd op de reeds ingezette strategie: versterking door autonome groei, middelgrote acquisities en product- en businessinnovatie. Voor de komende jaren houdt DHV rekening met investeringen op het gebied van human resources management en innovatie, o.a. in e-business. De voorgestelde groei en versterking van de DHV Groep kan niet zonder voortdurende aandacht voor de professionele ontwikkeling van mensen.

In het oog springende projecten:

Nederland


* In opdracht van de Rijksluchtvaartdienst (Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven) leidt DHV het consortium dat de komende vier jaar de kust- en zeeëffecten van een luchthaveneiland in de Noordzee onderzoekt.

* D3BN (onderdeel van de DHV Groep) heeft als adviseur constructies opdracht gekregen voor de 1e fase van het Eindhoven Airport NV Masterplan 2015. Het plan is gericht op een nieuw te ontwikkelen terminalgebied.

* DHV ontwierp de nieuwe afvalwaterzuivering van Corus die december 2000 in bedrijf werd genomen. Naar verwachting zal deze installatie de helft van de lozingen van organische stof kunnen terugbrengen. Dit leidt tot een flinke besparing van lozingskosten.

Internationaal


* Samen met internationale en lokale partners werkte DHV aan een ontwikkelings- en investeringsprogramma voor de rehabilitatie van een omvangrijk kustgebied in Bangladesh. Het dichtbevolkte gebied werd in het verleden ernstig beschadigd door cyclonen en overstromingen.

* In de historische Poolse stad Kraków wordt gewerkt aan een nieuwe sneltramlijn. DHV biedt ondersteuning bij de vernieuwing van het transportbeleid, uitbreiding van het parkeerbeheer, aanscherping van het verkeersmanagement en de uitbreiding van de rol van het openbaar vervoer.

* Het ontwerp van het Casa da Musica in het Portugese Porto (samen met Rotterdam culturele hoofdstad van Europa) telt twee concertzalen, waarvan de wanden aan de voor- en achterzijde geheel bestaan uit glas. DHV is akoestisch adviseur voor dit prestigieuze project.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie