Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 22-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

22 januari 2000 17.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: A. Kappers, tel. 058 292 55 51 e-mail: (a.kappers@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:

Uitvoering Staande Mastroute
Mede in opdracht van de gemeente Boarnsterhim draagt de provincie zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de Staande Mastroute op het gedeelte tussen Grou en RW31. Verwacht wordt dat voor dit gedeelte het budget overschreden zal worden met 6.300.000,-. Op basis van de met de gemeente Boarnsterhim afgesproken verdeelsleutel bedraagt de provinciale bijdrage in de dekking van deze overschrijding 3.800.000,-. Voorgesteld wordt deze bijdrage te financieren uit de flexibele reserve.

Waterhuishouding in het Natte Hart (w.o. het IJsselmeer) Naar aanleiding van de studie Waterhuishouding in het Natte Hart (WIN) en het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw over IJsselmeer/Natte Hart, wordt de commissie gevraagd zich uit te spreken over een gezamenlijke ontwerpbrief van de Colleges van de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland over de toekomstige waterhuishouding in het Natte Hart.

Bestuursopdracht Onderzoek berging en afvoer van water in Fryslân (Deel A)
In het tweede waterhuishoudingsplan is een studie aangekondigd naar de mogelijkheden van berging en afvoer van water in onze provincie. Deze studie zal gezamenlijk worden uitgevoerd door de provincie en de Friese waterschappen. Via de Advysgroep Wetter (met daarin twee gedeputeerden en alle weaterschapsvoorzitters) zijn nadere afspraken gemaakt over de taakverdeling. De Advysgroep heeft het College geadviseerd in te stemmen met het onderzoeksvoorstel voor deelstudie A. Dit voorstel wordt in de vorm van een bestuursopdracht aan de commissie voorgelegd.


-Begruttingswiziging Rondweg Drogeham
Voorgesteld wordt een begrotingswijziging in verband met betaling van een planschadevergoeding aan de gemeente Achtkarspelen die voortvloeit uit de aanleg van de rondweg Drogeham.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen via op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie