Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht start met ruimtelijk beleid windmolens

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
23 januari 2001

Provincie start met ruimtelijk beleid windmolens

Gedeputeerde staten van Utrecht gaan een nieuw ruimtelijk beleid ontwikkelen voor de plaatsing van windturbines in de provincie. Als er meer windenergie geproduceerd wordt, hoeven de elektriciteitscentrales minder energie op te wekken, waardoor de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Veel gemeenten, maar ook energiebedrijven en milieuorganisaties zijn al bezig met het zoeken naar geschikte locaties. De provincie is nu aan zet om dat in te bedden in het ruimtelijk beleid. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase bestaat uit het opstellen van een interimbeleid, dat is bedoeld om concrete verzoeken van gemeenten voor locaties snel te kunnen beoordelen op aanvaardbaarheid. De provincie denkt vooral aan clusteropstellingen op bedrijventerreinen en lijnopstellingen langs snelwegen en spoorlijnen. Natuurgebieden binnen de ecologische hoofdstructuur, stiltegebieden, militaire terreinen en gebieden waar de Europese vogel- en habitatrichtlijn van toepassing is, zijn volgens de provincie niet geschikt.

De ontwikkeling van dit ruimtelijk deelbeleid is nodig omdat het huidige streekplan onvoldoende aanknopingspunten biedt. De planontwikkeling is dan ook in de eerste fase een uitwerking van het huidige streekplan. Deze fase wordt medio 2001 afgerond. De statencommissies worden hierbij nauw betrokken.

De tweede fase bestaat uit een locatie-onderzoek, dat in nauw overleg met gemeenten wordt uitgevoerd. De voorkeurslocaties of stimuleringsgebieden die hieruit naar voren komen, zullen dienen als bouwstenen voor het nieuwe streekplan, dat naar verwachting eind 2003 wordt vastgesteld. Locaties voor de plaatsing van de windmolens worden in overleg met gemeenten gezocht. Burgemeester en wethouders van gemeenten, belanghebbende organisaties en de statencommissies Water & Milieu en Ruimte & Groen worden bij de aanvang van fase twee, in augustus 2001, uitgenodigd om over de aanpak van gedachten te wisselen.

Voor nadere informatie: Marja van Buuren, 030 - 258 2192 of marja.van.buuren@provincie-utrecht.nl


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie