Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlandse vissers mogen vangsten lossen in buitenland

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

ip/01/84

Brussel, 23 januari 2001

Na actie van de Commissie mogen de Nederlandse vissers hun vangsten in buitenlandse havens aanlanden en op de afslag brengen

Op initiatief van de Europese Commissie hebben acht quotabeheergroepen van Nederlandse vissers hun regels voor het beheer van de vangstquota veranderd en in overeenstemming gebracht met de concurrentiebepalingen van de Gemeenschap. De interne regels van de quotabeheergroepen beperkten het aantal keren dat de vissers hun vangst mochten aanvoeren in havens buiten Nederland. De regels bepaalden ook dat de vissers alle vangsten uitsluitend via Nederlandse visafslagen mochten verkopen.

De acht groepen zijn privaatrechtelijke organisaties waarbij de overgrote meerderheid van de vissers in Nederland aangesloten is. De groepen zijn opgericht om te zorgen voor naleving van de vangstquota van de EU - één van de hoofdpunten van de gemeenschappelijke marktordening voor vis en visserijproducten - en om quotaruil tussen de leden van de groepen te vergemakkelijken.

De Commissie heeft alle acht groepen in november 1999 gewaarschuwd dat hun interne regels bepalingen bevatten die in strijd waren met artikel 81 van het Verdrag van de EU, aangezien de vissers de mogelijkheid ontnomen werd om vrij de haven te kiezen waar ze hun vangst willen aanlanden en vrij te bepalen via welke afslag ze hun vangst willen verkopen. Als gevolg daarvan werden ook havens, visafslagen en andere dienstverlenende bedrijven (transportbedrijven, enz.) in andere lidstaten buitengesloten van de concurrentie om de vangsten van de Nederlandse vissersvaartuigen.

Na een onderzoek op eigen initiatief van de Commissie hebben de groepen toegezegd om hun regels te wijzigen en hun leden toe te staan een onbeperkt aantal malen hun vangsten aan te voeren in andere dan Nederlandse havens en zich ertoe verbonden om een niet-discriminerende en objectieve erkenningsregeling in te voeren voor visafslagen. Deze erkenning is noodzakelijk om te waarborgen dat de visafslagen buiten Nederland de quotabeheergroepen ook inlichten over de verkoop van de vangst van Nederlandse vaartuigen, zodat de quotabeheergroepen daadwerkelijk kunnen waarborgen dat de quotaregels van de EU worden nageleefd. De groepen hebben toegezegd de geplande wijzigingen al toe te passen vóór de officiële inwerkingtreding ervan.

De diensten van de Commissie zijn akkoord gegaan met de voorstellen van de groepen, aangezien daarmee een einde wordt gemaakt aan bovengenoemde beperkingen die strijdig waren met de concurrentiebepalingen. Dit dossier is daarom gesloten.

De namen van de acht groepen zijn: Groepscontingent Nieuwe Diep, Contingentgroep Delta Zuid, Groep van de P.O. Oost, Groep van de P.O. Wieringen, Groep Nederlandse Vissersbond I, Groep Nederlandse Vissersbond II, Groep Nederlandse Vissersbond III en Groep Texel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie