Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitstekende vooruitzichten voor e-business in B-to-B-sector

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Uitstekende vooruitzichten voor e-business in de B-to-B-sector

PERSBERICHT

23 januari 2001

Internationale topondernemers plaatsen vraagtekens bij factoren die het gedrag van investeerders en de waardering van aandelen beïnvloeden

Ondanks de onzekerheid over de ontwikkeling van de wereldeconomie plaatsen topmensen in het internationale bedrijfsleven steeds meer vraagtekens bij de factoren die ten grondslag liggen aan de besluitvorming van investeerders en die ook van invloed zijn op de hoogte van de aandelenkoersen. Dit is één van de belangrijkste uitkomsten van een jaarlijks onderzoek van PricewaterhouseCoopers waaraan bijna 900 internationale topondernemers hebben deelgenomen.

Ondanks de sterke focus op kwartaalcijfers zijn topondernemers overal ter wereld van mening dat investeerders bij hun beslissingen meer zouden moeten kijken naar niet-traditionele waarderingscriteria, zoals immateriële activa.

17)Toen de aandelenkoersen door de Nieuwe Economie de pan uit rezen begonnen veel mensen zich af te vragen of we aandelen wel op de goede manier waarderen, aldus Willem Bröcker, voorzitter Raad van Bestuur PricewaterhouseCoopers N.V.. Het mag dan wel zo zijn dat er een marktcorrectie plaatsvindt, maar dat neemt niet weg dat de traditionele criteria die we gebruiken om ondernemingen te waarderen en die in zeer belangrijke mate zijn gefocust zijn op de koers-winstverhouding en andere historische gegevens, niet langer toereikend zijn om de toekomstige waarde-ontwikkeling van een onderneming in de huidige kenniseconomie te kunnen meten. De resultaten van dit onderzoek staven bevindingen uit eerdere studies die we hebben verricht en die allemaal leiden tot de conclusie dat het tijd is de verslaglegging aan te passen aan de eisen van de 21ste eeuw. Daarom moeten we ons niet meer beperken tot financiële maatstaven die alleen op het verleden zijn gebaseerd, maar die ook recht doen aan andere waardeverhogende factoren, zoals de aanwezige kennis, de kracht van de merknaam, research en development, de mate van klantenbinding en andere indicatoren van de prestaties en het potentieel van de onderneming.

Het onderzoek, dat bestond uit een uitvoerige telefonische enquête onder 871 CEOs in Azië, Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Mexico, werpt ook vragen op over de invloed die vermogensanalisten hebben. Maar liefst de helft van alle ondervraagde CEOs gelooft dat de investeerder zich slechts in geringe mate laat beïnvloeden door vermogensanalisten. Verder geeft bijna twee derde van de CEOs aan dat vermogens-analisten weinig of geen invloed hebben op de ondernemingsstrategie.

E-business
Ook met betrekking tot e-business heeft het onderzoek van dit jaar een aantal interessante uitkomsten opgeleverd. De CEOs in de Business-to-Business (B-to-B) sector meldden dat e-business weinig invloed heeft gehad op hun ondernemingen. Dit in tegenstelling tot de CEOs in de Business-to-Consumer-sector (B-to-C) waar dat wel het geval was. Dit komt niet als een verrassing. Bijna een derde van de topmensen in de industriële dienstverlening, productiebedrijven en de vervoersector geeft zelfs aan dat e-business geen enkele invloed heeft gehad op hun bedrijf. Van de CEOs in deze bedrijfstakken zegt respectievelijk slechts 12%, 18% en 28% dat e-business hun onderneming het afgelopen jaar significant heeft beïnvloed.

24)Het feit dat e-business het afgelopen jaar in de handel tussen bedrijven onderling relatief weinig van betekenis is geweest, zal naar mijn mening betekenen dat zeker nu er sprake is van een stagnerende economische groei, dit jaar e-business in de B-to-B markt des te meer een factor van betekenis zal worden, aldus Willem Bröcker. De behoefte aan verdere productiviteitsverbetering en stroomlijning van de toeleveringsketen zal de rol van het elektronische zakendoen in de B-to-B-sector alleen maar versterken. Ik verwacht dan ook een sterkte groei van de markt, evenals een wezenlijke toename in de bereidheid van ondernemingen in Europa, Azië en Latijns-Amerika om in hun zaken met andere bedrijven e-business-systemen in te voeren. Tegelijkertijd mag verwacht worden dat ook in de B-to-B-sector een zekereshake-out zal plaatsvinden. De economische tegenwind in combinatie met de grotere terughoudendheid van investeerders om in e-business-ondernemingen te investeren zal zeker tot gevolg hebben dat sommige e-businessbedrijven het op de kortere termijn niet zullen redden. Maar voor de langere termijn geldt zeker dat er goede vooruitzichten zijn voor e-businessbedrijven in het B-to-B segment.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie