Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overdracht premierechten 'zoogkoeien' campagne in België

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

23/01/2001

PERSBERICHT

OVERDRACHT PREMIERECHTEN "ZOOGKOEIEN" - CAMPAGNE 2001

De Minister van Landbouw en Middenstand wenst de producenten in kennis te stellen van de voorwaarden en de modaliteiten voor de overdracht van premierechten "zoogkoeien" met betrekking tot de nieuwe campagne. 2001.

BELANGRIJKE VOORWAARDEN

De aandacht van de producenten wordt daarom gevestigd op de onderstaande belangrijke aspecten.


1. Overdrachten van premierechten tussen het "probleemgebied" en de "rest van het land" blijven verboden.

2. Bij gedeeltelijke overdrachten gelden geen minima inzake het aantal over te dragen premierechten per overdracht.
3. Tijdelijke overdrachten (leasing) worden voor de campagne 2001 niet toegestaan.

4. Bij overdracht van premierechten wordt bij de overnemer 1 % afgehouden voor de nationale reserve. Deze afhouding wordt niet toegepast in geval de overdracht van de premierechten gepaard gaat met een totale bedrijfsovername.

5. Alle overdrachten dienen ingediend te worden in de periode van
1 februari 2001 tot en met 28 februari 2001. Alleen overdrachten gepaard gaande met een bedrijfsovername kunnen buiten deze periode plaatsvinden, met name op het ogenblik van de premieaanvraag 2001.
6. Voor de campagne 2001, zoals ook in 2000, kunnen vaarzen in de premie-aanvraag worden aangegeven ten belope van maximaal 20 % van de premieaanvraag.

7. Het melkquota-plafond van 120.000 kg blijft ook voor de campagne 2001 afgeschaft.

8. Verlies wegens niet-gebruik van het premiequotum.

* Producent met meer dan 7 premierechten. De producent die met betrekking tot de campagne 2001 niet ten minste 90 % van zijn premierechten gebruikt, verliest het niet-gebruikte deel.

* Producent met ten hoogste 7 premierechten. De producent die niet ten minste 90 % van zijn premierechten gebruikt met betrekking tot de campagne 2001, verliest het tijdens deze campagne niet-gebruikte deel als hij met betrekking tot de campagne 2000 ook al niet ten minste 90 % van zijn premierechten heeft gebruikt.


9. De mededeling aan de producenten van het verlies van de niet-gebruikte premierechten in de campagne 2000 zal gebeuren begin februari 2001. Deze niet-gebruikte rechten worden opgenomen in de nationale reserve en kunnen dus niet meer worden overgedragen aan andere producenten.


10. Premierechten uit de reserve.

De producent die premierechten uit de nationale reserve heeft verkregen, mag in de twee daaropvolgende campagnes geen overdracht als overlater uitvoeren. Dat betekent dat de producenten die in 1999 of 2000 premierechten uit de reserve verkregen hebben, tijdens de campagne 2001 geen overdracht als overlater kunnen aanvragen. Zij kunnen premierechten overnemen van andere producenten.

MODALITEITEN

De formulieren voor het aanvragen van een overdracht van premierechten zijn vanaf 1 februari 2001 telefonisch te bekomen bij de Provinciale bureaus van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (adressen hieronder vermeld)

De aanvragen dienen aan de hand van deze formulieren uiterlijk op 28 februari 2001 te worden ingediend. Na deze datum ingediende aanvragen worden geweigerd, behoudens overmacht.

De periode voor indiening van de premieaanvragen "zoogkoeien" voor de campagne 2001 is voorzien vanaf 1 mei 2001 tot 30 september 2001.

Adressen van de provinciale bureaus (DG 3)

Antwerpen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 MERKSEM
tel. 03/641.80.90 fax. 03/641.80.78

Limburg :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9, 1ste verd. te 3500 HASSELT tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14

Oost-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 GENT
tel. 09/235.29.89 fax. 09/235.25.92

Vlaams-Brabant :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL
tel. 02/208.42.06 fax. 02/208.42.55

West-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
tel. 050/33.77.95 fax. 050/34.60.70reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie