Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

300.000 Gulden voor procesmanager kenniscampus Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

F 300.000,- voor aanstelling procesmanager kenniscampus

Op 21 december 2000 heeft de Stuurgroep Kenniscampus Leeuwarden een overeenkomst getekend om gezamenlijk een Kenniscampus Hoger Onderwijs in Leeuwarden te realiseren.
Voor het nader concretiseren van de plannen voor de Kenniscampus en het vinden van
financiële middelen wordt er een externe procesmanager aangesteld.

Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS) hebben vandaag ingestemd met de overeenkomst van de Stuurgroep. Daarnaast stellen GS voor om 300.000,- beschikbaar te stellen voor de aanstelling van de procesmanager. Op 5 februari 2001 worden de voorstellen door de Statencommissies Algemiene en Ekonomyske Saken en Wolwêzen behandeld.

Taken procesmanager
De procesmanager is verantwoordelijk voor de voortgang van het proces en coördineert
een aantal werkgroepen. Op hoofdlijnen krijgt de procesmanager de volgende taken:

- Het geven van sturing aan het proces om de Kenniscampus (zo snel mogelijk) te
realiseren;

- Het formuleren van voorstellen voor een gezamenlijke beheersorganisatie;

- Het formuleren van voorstellen om te komen tot de vorming van productgroepen.

Achtergrond
In het Hoger Beroepsonderwijs heeft de laatste tien jaar een omvangrijke schaalvergroting plaatsgevonden. Ruim een jaar geleden kondigde minister Hermans bovendien een liberalisering van het onderwijsaanbod aan. In dat systeem van liberalisering nemen onderwijsinstellingen zelf in eerste instantie een groot risico bij het starten van nieuwe opleidingen. De opleidingen worden pas door het rijk bekostigd als de levensvatbaarheid na enkele jaren is aangetoond.

Deze veranderingen hebben de instellingen voor hoger onderwijs in Leeuwarden ervan overtuigd dat samenwerking een belangrijke voorwaarde is om tot een hoogwaardige kwaliteit en daardoor een goede continuïteit in het Friese HBO te komen. Dit streven tot intensieve samenwerking heeft dan ook geleid tot de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op hoger onderwijs.

Stuurgroep Kenniscampus Leeuwarden
De Stuurgroep Kenniscampus Leeuwarden bestaat uit de voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland en het Van Hall Instituut, de wethouder van onderwijs van de gemeente Leeuwarden en de gedeputeerde van onderwijs van de provincie Fryslân.

Nummer: 008
Datum: 23 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie