Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma van Uitgangspunten Randstadrail biedt helderheid

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Programma van uitgangspunten biedt meer helderheid bij Randstadrail

Nico Janssens, de Rotterdamse wethouder Verkeer en Vervoer, heeft vanmiddag het Programma van Uitgangspunten RandstadRail voor discussie in de gemeente en betrokken deelgemeenten vrijgegeven. Dit programma geeft onder meer een selectie van haalbare alternatieven voor de stations van Randstadrail langs het tracé door Rotterdam. Zo zal worden afgezien van de variant die de sloop van woningen langs de Diamantweg zou betekenen, zal het station in Noord misschien opgeschoven worden naar het brede plantsoen op de Statenweg en wordt het metrostation onder het Centraal Station driesporig.

De komende maanden zullen de overgebleven alternatieven verder worden ontworpen en uitgerekend tot een Voorlopig Ontwerp (VO). De gemeenteraad kan, na consultatie van de betrokken deelgemeenten, een definitief standpunt innemen over de stations, spoor-overgangen en de precieze loop van de metrotunnel. Dan is ook duidelijk in hoeverre aan de Minister van Verkeer en Waterstaat extra geld moet worden gevraagd.

Metrostation CS
Omdat niet alle metro-voertuigen op Centraal Station doorrijden naar Den Haag, zullen straks veel voertuigen komend uit richting Stadhuis in metrostation CS moeten keren. Dit kan alleen in een aan te passen metrostation met drie sporen. Nog uitgezocht wordt of er twee eilandperrons moeten komen of een eilandperron en een zijperron. De verdere uitwerking van de bouwplannen metrostation CS hangt mede samen met het Masterplan CS.

Metrostation Statenweg
Voorgesteld wordt om het station Statenweg op ongeveer 18 meter diepte aan te leggen, zodat de metrobuis op vrijwel dezelfde diepte kan worden geboord. Een eerste architectonische verkenning heeft uitgewezen dat een diepe ligging op sociaal veilige wijze is in te richten. Op verzoek van de zittende ondernemers is gekeken naar een variant waarbij het metrostation circa 70 meter naar het noorden wordt geschoven. Deze variant lijkt kansrijk te zijn. Ook wordt nog onderzocht of op het station een ondergrondse buurtparkeergarage kan worden gebouwd.

RandstadRail in Hillegersberg-Schiebroek
De meest optimale variant is het verschuiven van het huidige station Kleiweg naar de Melanchtonweg met tevens één in zuidelijke richting verlegde ongelijkvloerse kruising van de overgang Kleiweg, de zogenaamde variant Kleiweg-Zuid. Deze variant is wel duurder dan de variant waarbij alleen het huidige station Kleiweg wordt omgebouwd tot RandstadRail-station (fl. 42 miljoen in plaats van fl. 14 miljoen). Nog onduidelijk is of de variant Kleiweg-Zuid uiteindelijk in één keer zal worden gerealiseerd of in fasen. De sloop van huizen ten behoeve van RandstadRail is naar aanleiding van dit Programma van Uitgangspunten van de baan.

RandstadRail
RandstadRail is hoogwaardig openbaar vervoer en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid van de centra van Rotterdam en Den Haag, vanuit de VINEX-lokaties in het gebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. De verwachting is dat, indien RandstadRail gekoppeld wordt aan het Rotterdamse metronet, dagelijks bijna 35.000 reizigers (in totaal 68.000 in- en uitstappers) gebruik zullen maken van dit vervoersmiddel.

Verdere procedure
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek zal het programma van uitgangspunten op 29 januari in een commissievergadering bespreken. In deelgemeente Noord is dat op 8 februari het geval. De gemeente-raadscommissies VVSR en ROG bespreken dit PvU respectievelijk op 14 en 20 februari. In later stadium zullen deze uitgangspunten worden opgenomen in een gezamenlijk programma van eisen dat namens beide betrokken stadsregio's (SRR en Stadsgewest Haaglanden) wordt opgesteld. Betrokken bewoners krijgen binnenkort een zogenaamd RandstadMail waarin zij over de laatste ontwikkelingen worden geïnformeerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie