Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Commissie hecht belang aan CvdR

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Committee of the Regions - European Union
Zoek soortgelijke berichten
Committee of the Regions - European Union

Press Releases
Committee of the Regions - Press & Communication - Tel: + 32 2 282 21 55 - Fax: + 32 2 282 20 85

e-mail: (info@cor.eu.int)UCP 01504 nl Brussel, 24 januari 2001

Ontmoeting tussen Jos Chabert en Romano Prodi:

de Europese Commissie hecht belang aan het CvdR

Dscf0013.jpg (68495 bytes)

M. Jos Chabert, President of the Committee of the Regions (left) visiting M. Romano Prodi, President of the European Commission (right) (more photos available at the bottom of the page)

De voorzitters van de twee instellingen hebben vandaag van gedachte gewisseld over het "Protocol van overeenkomst" dat bedoeld is om de raadplegingsprocedure te verbeteren, het Comité van de Regio's in het politieke debat op communautair niveau meer inspraak te geven en het bij het informatie- en communicatiebeleid van de Europese Commissie te betrekken.

Jos Chabert, voorzitter van het Comité van de Regio's (CvdR), heeft op dinsdag 23 januari 2001 een onderhoud gehad met de heer Prodi, voorzitter van de Europese Commissie, waarbij de aandacht vooral uitging naar een versterking van de samenwerking tussen Europese Commissie en CvdR door middel van een "Protocol van overeenkomst".

Dit initiatief sluit rechtstreeks aan bij het voornemen van de Commissie om in het toekomstige Europese beleid meer rekening te houden met nationale en regionale eigenheden, culturen en tradities. Voorzitter Prodi heeft in dit verband een oproep tot overleg gelanceerd met het oog op de institutionele hervorming van 2004.

Het Comité van de Regio's zal van zijn kant adviezen en rapporten opstellen over de toekomstige strategische keuzes van de Europese Unie waarin de politieke visie van de lokale en regionale lichamen uiteengezet zal worden.

Het CvdR is als politiek adviesorgaan vanzelfsprekend zeer belangrijk in dit proces.

Als instantie die bij uitstek over de toepassing van het subsidiariteitsprincipe waakt en dicht bij de burgers staat, kan het CvdR, aldus voorzitter Chabert, ertoe bijdragen de doelstellingen van de Europese Commissie concreet gestalte te geven. In dit verband verwijst hij met name naar de toekomstperspectieven van de Europese Unie na de Top van Nice, de verdeling van bevoegdheden over de verschillende bestuursniveaus in Europa, de nieuwe Europese bestuursvormen, de nieuwe economische en sociale agenda en de verbetering van de bestaanskwaliteit. Op dit laatste gebied dient duidelijk rekening te worden gehouden met de concrete verwachtingen van de burgers in het dagelijks leven, ten aanzien van milieu, voedselveiligheid, consumentenbescherming, justitie en bestrijding van criminaliteit.

In deze context werd ook gepraat over een versterkte deelname van leden en diensten van de Europese Commissie aan werkzaamheden van het Comité van de Regio's. Zo zou tijdens elke eerste CvdR-zitting van het jaar een algemene discussie kunnen worden gehouden over de grote lijnen van het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie, en zouden vertegenwoordigers van de ene instelling actief kunnen deelnemen aan seminars en conferenties die door de andere instelling worden georganiseerd.

De invoering van de euro neemt op Europees niveau momenteel alle aandacht in beslag. Voorzitter Prodi rekent in dit verband op de steun van het Comité van de Regio's dat in samenwerking met regionale en lokale overheden een aantal voorlichtingsacties voor de burger voorbereidt.

Dscf0010.jpg (66814 bytes)

M. Jos Chabert, President of the Committee of the Regions (left) visiting M. Romano Prodi, President of the European Commission (right) (more photos available at the bottom of the page)

Dscf0012.jpg (65399 bytes)

M. Jos Chabert, President of the Committee of the Regions (left) visiting M. Romano Prodi, President of the European Commission (right)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie