Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KRV-Gemeenten pakken volksgezondheidstaken gezamenlijk op

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Katwijk


Persberichten

Persberichten worden ongeveer een maand op deze pagina getoond. Voor meer informatie over de onderstaande persberichten kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon 071-4062488 of 071-4062487.


* KRV-Gemeenten pakken volksgezondheidstaken gezamenlijk op
* Katwijk opgeschrikt door drie branden

KRV-Gemeenten pakken volksgezondheidstaken gezamenlijk op

Katwijk, 22 januari

Op 24 januari 2001 wordt in het gemeentehuis van Katwijk de samenwerkingsovereenkomst Volksgezondheid Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg ondertekend door de drie betrokken burgemeesters. Deze overeenkomst legt formeel de samenwerking vast op het gebied van onder andere de GGD, het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO), het lokaal gezondheidsbeleid en de ambulancehulpverlening.

De samenwerking op het gebied van volksgezondheid is een onderdeel van een intentieverklaring uit april 1995 waarin de drie gemeenten hebben afgesproken te inventariseren op welke gebieden tot samenwerking gekomen kan worden. Uitgangspunt hierbij was het verbeteren van de dienstverlening aan de burger. Eerder is al overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van Sociale Zaken en Milieu.

terugKatwijk opgeschrikt door drie branden

Katwijk, 21 januari 2001

Hedenmorgen is de gemeente Katwijk opgeschrikt door drie brandmeldingen, in de wijk Hoornes. De eerste melding is binnengekomen om 07.27 uur en betrof een buitenbrand in een personenauto aan de Doggersbank. De tweede brand is gemeld om 07.34 en betrof een kleine binnenbrand in een portiekflat aan de Boerslaan. Ook de derde melding, aan de Helmbergweg, betrof een brand in een portiekflat. Om 08.03 is voor alle drie de branden het sein brandmeester gegeven.

Gezien de complexiteit van de branden, het betrof een aanzienlijk aantal woningen en de branden waren verspreid over drie verschillende locaties, is direct besloten om snel op te schalen. In totaal zijn zes brandweervoertuigen ingezet uit Katwijk, Rijnsburg en Noordwijk.

Voor de branden in de portiekflats was het noodzakelijk om in totaal 14 appartementen te ontruimen. De getroffen gezinnen zijn, na een eerste opvang in een woning van een overbuurman aan de Boerslaan, overgebracht naar locatie Pieter Groen van het Andreascollege, een aangrenzend schoolgebouw. Gelet op het aantal geëvacueerde mensen en de grote mate van rookontwikkeling zijn in totaal negen ambulances ingezet om de geëvacueerden medisch te onderzoeken. Ook direct ter plaatse was het Mobiel Medisch Team van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Tevens is gezorgd voor geestelijke hulpverlening aan de slachtoffers. Hiervoor zijn politie, RIAGG en maatschappelijk werkers ingeschakeld. In totaal zijn vijf mensen met ademhalingsproblemen opgenomen in het LUMC. Deze zijn inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen. De evacuatie naar de locatie Pieter Groen en de opvang aldaar is gecoördineerd door politie Hollands-Midden. Ook burgemeester B. van Wouwe van Katwijk heeft een bezoek gebracht aan de gedupeerden.

De woningen zijn dermate beschadigd dat gas, licht en water zijn afgesloten. Wanneer de getroffen gezinnen niet kunnen worden opgevangen door familie of bekenden, dan wordt door de Katwijksche Woningbouwvereeniging en de gemeente naar vervangende woonruimte gezocht.

De recherche stelt een onderzoek in naar de brandoorzaak. Gezien de locatie, het tijdstip en de aard van de branden wordt brandstichting niet uitgesloten.

terugTweede bijeenkomst visie Hollandse kust 2050 op 30 januari 2001

Katwijk, 10 januari 2001

Op 30 januari aanstaande vindt in het gemeentehuis van Katwijk de tweede discussiebijeenkomst plaats over de Katwijkse knelpunten rond de kustveiligheid. Als gevolg van de verwachte klimaatveranderingen, zeespiegelstijging en bodemdaling krijgt onze kust het in de toekomst zwaar te verduren. Om met deze ontwikkelingen in de pas te blijven zal de kustverdediging op termijn versterkt moeten worden. In welke mate en op welke manier is echter de vraag. Daarom is de provincie Zuid-Holland samen met de provincie Noord-Holland en de betrokken kustgemeenten vorig jaar het project 'visie Hollandse kust 2050' gestart. Belangrijk onderdeel van het project vormen de regiobijeenkomsten waar burgers en andere betrokkenen mee kunnen denken over de toekomst van de kust.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 18 oktober 2000 zijn de ontwikkelingen op lange termijn en op grote schaal besproken. Op 30 januari worden de eerste oplossingsrichtingen voorgelegd die op lange termijn de zeewering van Katwijk kunnen versterken. Ook aan bod komen de kustveiligheid en de risico's in de afslagzones.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Katwijk. Iedereen is welkom om mee te komen discussiëren over dit onderwerp.

Er zijn verschillende nota's geschreven over dit onderwerp waaronder 'Strategisch visie Hollandse kust', 'Veiligheid en risico aan de Hollandse kust' en de 'Kaartenatlas'. Deze stukken zijn in te zien bij de centrale balie van het gemeentehuis van Katwijk.

terugUitslag loterij kerstboominzameling 2000

Katwijk, 5 januari 2001

De prijswinnaars van de loterij verbonden aan de kerstboominzameling 2000 zijn bekend. Er zijn in totaal 4303 bomen ingezameld. De volgende lotnummers zijn in de prijzen gevallen.

Lotnummer
Prijs
Lotnummer
Prijs

3343
Playstation
4580
Gameboy

504
Gameboy
5019
Gameboy

1330
Gameboy
6588
Gameboy

2407
Gameboy
7301
Gameboy

3252
Gameboy
8561
Gameboy

9155
Gameboy

Van harte gefeliciteerd allemaal! U kunt uw prijs op vertoon van uw lotnummer afhalen bij de Gemeentewerf, Schoolstraat 2. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

terugBurgemeester B. van Wouwe kondigt vertrek aan per 1 september 2001

Katwijk, 3 januari 2001
In zijn nieuwjaarstoespraak op 2 januari heeft burgemeester B. van Wouwe zijn vertrek als burgemeester van Katwijk per 1 september 2001 aangekondigd. Een aantal dagen geleden heeft hij ontslag aangevraagd aan Hare Majesteit de Koningin.

Na een ambtelijke loopbaan in een viertal gemeenten werd Van Wouwe op 16 augustus 1976, op 37 jarige leeftijd, geïnstalleerd tot burgemeester van Klundert (Noord-Brabant). Met ingang van 1 september 1984 volgde zijn benoeming in Hardinxveld-Giessendam. Op 16 mei 1995 trad hij aan in Katwijk.

Op de datum van ontslag is burgemeester Van Wouwe 62 jaar en tevens 25 jaar werkzaam als burgemeester. In totaal vervulde hij 46 dienstjaren bij de lokale overheid.

Met ingang van 16 mei 2001 wordt van Wouwe herbenoemd voor een periode van zes jaar. Hiervan wordt slechts tot 1 september 2001 gebruik gemaakt.

terugUitreiking gemeentelijke legpenning en Meerburgprijs op 2 januari 2001

Katwijk, 28 december 2000
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Katwijk, op dinsdag 2 januari 2001, reikt burgemeester B. van Wouwe om ongeveer 20.00 uur de gemeentelijke legpenning uit aan de heren J. Durieux, K. Hortensius en H.C. Moolenburgh en aan Chr. Oratorium Koor Hallelujah en Chr. Muziekvereniging U.N.I.

De heer J. Durieux krijgt de penning uitgereikt vanwege vrijwilligerswerk op velerlei gebied. Sinds 1970 is hij bestuurslid van Rabobank Rijndorpen (voorheen: Rabobank Katwijk aan den Rijn). Hij maakte twee fusies mee. Sinds 1976 is Durieux penningmeester van het bestuur van Tripodia. Verder zat hij in de Jeugdraad van de Hervormde Kerk Katwijk aan den Rijn.

De heer K. Hortensius krijgt de penning uitgereikt vanwege vrijwilligerswerk op meerdere gebieden. Hij was vanaf 1969 bestuurslid van de Stichting Hervormde Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs te Katwijk aan Zee. Op woensdag 13 december jl. nam hij daarvan afscheid. Van 1980 tot 1996 was hij kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Verder is hij onder andere actief geweest als bestuurslid van Vormingscentrum De Hoop te Katwijk en tegelijkertijd als bestuurslid van verpleeghuis Leythenrode te Leiderdorp.

De heer H.C. Moolenburgh krijgt de penning uitgereikt vanwege zijn inzet voor de verslavingszorg. Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Platform Verslavingszorg Katwijk, welke is opgericht in mei 1993. Kort na de oprichting werd hij voorzitter van het Platform. Moolenburgh heeft landelijke bekendheid gegeven aan en gekregen door het lokale model Kocon.

Het Christelijk Oratorium Koor Hallelujah krijgt de penning vanwege zijn 100-jarig bestaan.

De Christelijke Muziekvereniging UNI krijgt de penning vanwege haar 100-jarig bestaan.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2001 om 18.30 uur wordt de Meerburgprijs uitgereikt aan het Chr. Oratorium Koor Hallelujah, de heer drs. C.L. Vink en de Tentoonstellingscommissie van het Katwijks Museum.

Het Chr. Christelijk Oratorium Koor Hallelujah krijgt de prijs voor zijn 100-jarig bestaan en voor de belangrijke plaats die 'Hallelujah' in het culturele leven van Katwijk inneemt.

De heer drs. C.L. Vink krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar het Katwijks dialect. Hij is dialectoloog aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek 'Structuurverlies in het dialect van Katwijk aan Zee' beschrijft hij de ontwikkeling die het dialect onderging in de afgelopen honderd jaar.

De Tentoonstellingscommissie van het Katwijks Museum krijgt de prijs voor de organisatie van de komende zomertentoonstelling. Deze tentoonstelling gaat over de schilder D.A.C. Artz (1837-1890) en is van 7 juli tot en met 6 oktober 2001 in het Katwijks Museum te bezoeken. Het is de eerste volledig aan Artz gewijde tentoonstelling.

De Stichting Herinneringsfonds, die jaarlijks de D.F.E. Meerburgprijs uitreikt, werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting die de prijs van duizenden guldens jaarlijks toekent om een belangrijke Katwijkse activiteit te stimuleren. Personen en instellingen die zich voor culturele, industriële of handelsactiviteiten in en voor Katwijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt komen voor de prijs in aanmerking.

De uitreiking van de Meerburgprijs vindt plaats op dinsdag 2 januari 2001 tussen 18.30 uur en 19.30 uur in de Raadzaal.

terugAan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...