Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Leusden

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leusden

bekendmakingen / 24-01-01
Bekendmakingen van 17-01-01
Bekendmakingen van 09-01-01
Bekendmakingen van 03-01-01
Esdoornhof 6, tuinhuis
Jan van Arkelweg 14, schuur
Augustijnenhove 4, uitbreiden woning
Landweg 153, dichtmaken balkon op tweede verdieping Grienden 24, uitbreiden woning
uitwegvergunningen
Jan van Arkelweg 14
Ruurd Visserstraat 31
Uitwegvergunningen: afdeling Gemeentewerken, telefoon 49 617 71 wet milieubeheer
Kennisgeving melding krachtens artikel 8.41
Burgemeester en wethouders van Leusden hebben op 8 januari 2001 een melding krachtens de AmvB Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer ontvangen van H.W. Duyverman voor het van toepassing worden van dit besluit op Restaurant De Buurman, 't Plein 1 te Leusden.

Burgemeester en wethouders van Leusden hebben op 8 januari 2001 een melding krachtens de AmvB Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer ontvangen van J.G. Maarsseveen voor het wijzigen van de inrichting op het perceel Lepelaar 7 te Leusden.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Leusden hebben op 30 oktober 2000 een aanvraag voor een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer ontvangen van D. van Laar voor het veranderen en daarna in werking hebben van een inrichting voor het houden en trainen van rijpaarden op het perceel Hamersveldseweg 101 te Leusden.

Zij zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder het stellen van een aantal voorschriften ter bescherming van het milieu.

Indien u daartegen bezwaar hebt, kunt u tot en met 21 februari 2001 schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp inbrengen bij het gemeentebestuur (adres: Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden). Een ieder kan bedenkingen inbrengen.

Uw brief wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Als u wilt dat daarbij uw persoonlijke gegevens niet worden vermeld, moet u dat in uw brief of in een apart briefje aangeven.

Indien u mondeling bedenkingen wilt inbrengen of over een ontwerp-beschikking een gedachtenwisseling wilt hebben, dan kan dat. U kunt dit verzoek doen tot 14 februari 2001, maar het liefst zo snel mogelijk, omdat de aanvrager in de gelegenheid moet worden gesteld daarbij aanwezig te zijn.

De ontwerp-beschikking en de andere relevante stukken, waaronder de aanvraag liggen vanaf 24 januari 2001 op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, 't Erf 1 te Leusden, balie 8. Bovendien bestaat, na telefonische afspraak, de mogelijkheid om de stukken in te zien op iedere vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur (telefoon 033-4961759).

Wij adviseren u om, indien u prijs stelt op inhoudelijke, danwel technische informatie, eerst een afspraak te maken met de heer J.A. Bomers.

Wij wijzen u erop dat tegen ons definitieve besluit in principe alleen beroep mogelijk is door degenen die tegen het ontwerp bedenkingen hebben ingebracht.
bouwaanvragen ter inzage

Mariënhove 1, twee halfvrijstaande woningen

B. de Beaufortweg 29, uitbreiden woning

Veensekom 16 en 18, dakopbouw op garage

Maten 115, uitbreiden garage

Melafier 10, garage/schuur

Zonnedauwhof 29, uitbreiden entree en twee dakkapellen

Van Diepenheim Scheltuslaan 38, uitbreiden woning voorzijde

Benedictijnenhove 3, 5 en 7, diverse uitbreidingen

Verjaagde Ruiterweg 45, uitbreiden van garage tot atelier/kantoor

De bouwplannen liggen ter inzage van donderdag 25 januari tot en met

woensdag 21 februari 2001 op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur op de afdeling wonen en werken van het gemeentehuis balie 8 of 9. Voor zover van toepassing ligt tevens de ontwerp-uitwerking ex. art. 11 WRO ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden.
Degenen die bedenkingen hebben ingebracht kunnen de bedenkingen eventueel mondeling toelichten.
ontvangen bouwaanvragen
Schaapherder 13, berging
De Roo van Alderwereltlaan 17, erker en twee dakkapellen Zonnedauwhof 29, uitbreiden entree en twee dakkapellen Melafier 10, garage/berging
Rozenhaag 19, uitbreiden woning voorzijde en dakterras achterzijde Groepsekom 26, dakopbouw op de garage
Visotter 16, garage/berging
Hessenweg 120, slopen één schuur en nieuwbouw landbouwloods Landjonker 43, serre
Prins Hendriklaan 18, uitbreiden woning
Laapeerseweg 9, overkapping op bestaande maïsplaat Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling wonen en werken, telefoon (033) 49 61 756.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie