Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veranderde bereikbaarheid politie in Emmen

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Politie Drenthe

Persberichten Regio Politie Drenthe

Veranderde bereikbaarheid politie in Emmen
09:15 woensdag 24 januari 2001

Ernest Zinsmeyer 0591 662014 / 0622 662875

Met ingang van 1 maart as. is de bereikbaarheid van het districtsbureau aan de Vreding 1 in Emmen gewijzigd. Dit betekent dat publiek niet meer 24 uur per dag het bureau kan binnenlopen. Tussen 21.00 en 7.00 uur en op zondag is het bureau voor publiek gesloten. Bezoekers komen dan via een intercom aan de voordeur in contact met de Meldkamer in Assen, die zorgt voor verdere afhandeling. De politiezorg blijft vanzelfsprekend gewoon 24 uur per dag bestaan. Het bureau is net als anders gewoon bezet, en de surveillance vindt plaats vanuit dit bureau.
Voor spoedeisende meldingen is zoals gebruikelijk het nummer 112 bereikbaar. Voor niet-spoedeisende zaken kan gebeld worden met het nummer 0900-8844.

Binnen het district Oost van de regiopolitie Drenthe wordt, zoals in elke organisatie, continu aandacht geschonken aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.
Een van de items daarbij is de gerichte inzet van de medewerkers. De huidige inzet van de medewerkers wordt bepaald door twee belangrijke invloeden te weten; de zorg voor de continue bereik- en beschikbaarheid en de afhandeling van het zich onregelmatig aandienende werkaanbod.

Ontwikkelingen in het werkaanbod, bestaande uit onder andere de wens van de middenstand in Emmen om de frequentie van de gerichte surveillance tijdens de nachtelijke uitgaansuren te verhogen, alsmede het verhoogde aanbod van zaken, vragen om wijziging in de huidige verdeling van de capaciteit.
Door het management van het district is, mede naar aanleiding van de behandeling in het Regionaal College van de regionale beschikbaarheids- en bereikbaarheidregeling, gekeken naar de bereikbaarheid van het district en met name die in de gemeente Emmen. Het resultaat van deze evaluatie heeft, mede door de ontwikkelingen op technisch terrein (telefonie) en bij de ondersteunende afdelingen (arrestantenzorg) geleid tot een voorstel voor het wijzigen van de wijze van de huidige bereikbaarheid.

Het voorstel voor gewijzigde bereikbaarheid blijft uitgaan van de garantie dat de politie in de gemeente Emmen (maar ook in het totale district) 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en beschikbaar is voor de direct hulpvragende burger.

Op dit moment is het bureau aan de Vreding voor het publiek dag en nacht geopend, daarvoor wordt elk uur minimaal 1 executieve medewerker gepland.
Deze situatie was in het verleden zonder Regionale Meldkamer (MKD), zonder de mobiele telefoon en zonder continue bezetting van de arrestantenzorg noodzakelijk.

De hiervoor geschetste situatie is echter veranderd, er is wel een MKD, we hebben een ruime dekking van mobiele telefoons en de arrestantenzorg is op een verantwoorde sterkte. Ook is de "aanloop" van reëel hulpvragende burgers in de late avond- en nachturen van een zodanige lage frequentie dat een feitelijke bureaubezetting groot rendementsverlies oplevert.

Gezien het vorenstaande wordt met ingang van de genoemde datum het publiek dat het politiebureau aan de Vreding op de daluren bezoekt anders te woord gestaan, waardoor de personele capaciteit die daarbij vrijkomt effectiever (voor daadwerkelijk toezicht op straat, afhandeling recherchezaken etcetera) kan worden ingezet Tot de daluren worden gerekend, zoals gemeld, de uren tussen 21.00 uur en 07.00 uur op alle dagen en de uren op de zondag.

Dit wordt gerealiseerd door de bij de ingang van het bureau al aanwezige mogelijkheid om door middel van een intercom verbinding te krijgen met de MKD ook daadwerkelijk te operationaliseren. Medewerkers van de MKD kunnen dan afhankelijk van de hulpvraag van de betrokken burger, collega's naar het politiebureau sturen. Dit teneinde de hulpvrager daar verder te helpen. Eventueel kunnen door medewerkers MKD ook andere afspraken met de melder worden gemaakt.

Het serviceniveau van een aan het bureau komende burger zal hierdoor op hetzelfde kwalitatieve niveau blijven.


info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie