Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen, beslissingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 2047/00 Hulstbosakker 5, aanbouwen van een serre 15.01.2001 26/01 Bokrijkstraat 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.01.2001
2046/00 John Keatslaan 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.01.2001
2071/00 Michelangelolaan 57, bouwen van een duivenhok 15.01.2001 1670/00 Virginia Woolflaan 7, plaatsen van een blokhut aan de zijkant van het huis ten behoeve van fietsen 15.01.2001 41/01 Gelaarsde Kat 39, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2001

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
9/01 Gestelsestraat 162, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen erker 15.01.2001
2056/00 Stiffelio 17, aanbouwen van een serre 15.01.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 485/00 industrieterrein Kapelbeemd, kavel 841, bouwen van een kantoor en bedrijfsruimte 11.01.2001
736/00 Freddy van Riemsdijkweg 21, uitbreiden van een kantoor 12.01.2001
1658/00 Neercanne 11, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 12.01.2001
1826/00 Parijslaan 87, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.01.2001
659/00 Chartreslaan 1, verbouwen en uitbreiden van een woning tot woning met kantoorruimte 16.01.2001
1513/99 Koning Markweg 19, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.01.2001
1641/00 Weldam 13, verbouwen en uitbreiden van een woning en garage 16.01.2001
1771/00 Roggeveenhof 8, uitbreiden van een woning 17.01.2001 1733/00 Joris Minnestraat 13, bouwen van een berging 17.01.2001 1579/00 Zwaanstraat 2a, tijdelijk plaatsen van een kantooraccommodatie voor 2 jaar 17.01.2001
1142/00 Leenderweg 207, bouwen van een garage 17.01.2001
Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1554/00 Rubensstraat 36, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.01.2001 846/00 Jan Luikenstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 12.01.2001
1539/00 Hoogstraat 152, wijzigen voorgevel winkelpand ten behoeve van luifel en entree 12.01.2001
1617/00 Paradijslaan 1, verbouwen van een bedrijfswoning tot instructielokaal 16.01.2001
992/00 Demer 6, verbouwen van een woongedeelte tot verkoopruimte 17.01.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 2033/00 Dr Holtroplaan 42, bouwen van een fietsenberging 15.01.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 1753/98 18 Septemberplein / Stationsplein, plaatsen van een billboard 17.01.2001

Intrekken bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 1743/00 Hondsruglaan 91b, verbouwen van een bedrijfspand 17.01.2001
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 1598/00 Hoogstraat 422, verbouwen en uitbreiden van een schuur 15.01.2001
1718/00 Zandeiland 45, bouwen van een luifel aan de woning 15.01.2001

Ingekomen monumentenaanvraag
Burgemeester en wethouders van Eindhoven geven kennis dat van 25 januari 2001 tot en met 7 februari 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van een restaurant, Stratumseind 81 (M001/0002).
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn / haar bedenkingen tegen het plan naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Geweigerde monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum weigering
MO00/0021 Stratumseind 31, verbouwen van een winkel tot café 12.01.2001

Vergunningsvrijstelling
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
2035/00 Ministerlaan 69, bouwen van een overkapping 12.01.2001

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV00.0036 Lakerstraat 20-22 16.01.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken.(Met andere woorden: de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt, vangt aan één dag na de door ons hierboven vermelde beslisdatum.) Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie