Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluit Wet Milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUIT

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan M. Soetendaal, voor een veehouderij op het adres Doornsteeg 7 te Lunteren WM/1999-187

Tevens is het gemeentebestuur van plan de vergunning Wet milieubeheer van Mts. R. en C. Overeem, Maanderbuurtweg 78 te Ede, van 13 januari 1998, nummer WM/1997-122, in te trekken voor een veebezetting bestaande uit 299 gespeende biggen

ONTWERP-INTREKKINGSBESLUITEN

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van:

G. van Bennekom, Veenendaalseweg 49 te De Klomp, d.d. 5 november 1981, nr. HW-80-009 geheel in te trekken.

W. van den Brink, Wolfsdijk 2a te Ede, d.d. 25 augustus 1981, nr. HW-81-004 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 460 vleesvarkens.

BESLUITEN

Op 16 januari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

Mts. Van Steenbergen, voor een veehouderij op het adres Maanderdijk 3 te Bennekom WM/2000-029

Tevens heeft het gemeentebestuur de milieuvergunning van Gebr. A. en F. van de Kamp, Deelenseweg 10 te Deelen, nr. HW-88-089 ingetrokken en wel voor 424 vleesvarkens.

C. van de Kraats, voor een veehouderij op het adres Scharrenburgersteeg 44 te Lunteren WM/2000-042

INTREKKINGSBESLUIT

Op 16 januari 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van S. Hardeman, Nederwoudseweg 11 te Lunteren, nr. WM/1992-384 voor wat betreft 18.500 legkippen.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 22 februari 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 15 februari 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 05 22.

Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 8 februari 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het
ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 8 maart 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 8 maart 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 22 februari 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 8 maart 2001 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 8 februari 2001,
en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.

VERKLARING

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 16 januari 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan Wijnveen Ede B.V., Sluipkruikweg 50 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op een vermindering van het bedrijfsoppervlak, het laten vervallen van de spuitinrichting en een beperking van de opslag van stoffen.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: 'bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr. R.C.J. Cremers, tel. (0318)

68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in EdeEde, 24 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie