Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waardevaststelling belasting op ontroerde zaken in Ede

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Hertaxatie 2001: werk in uitvoering

De Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat voor de belangrijkste belastingen op onroerende zaken voor hetzelfde pand dezelfde waarde gehanteerd wordt. Deze waarde wordt één keer in de vier jaar vastgesteld door de gemeente.

De gemeente gebruikt deze waarde bij de heffing van onroerende-zaakbelastingen (OZB). Verder wordt de waarde gebruikt door de rijksbelastingdienst voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting, en door het waterschap voor de waterschapsomslag gebouwd.

In de gemeente Ede moeten ca. 45.000 objecten getaxeerd worden. Dit is een flinke klus, waar veel verschillende werkzaamheden aan vast zitten. Omdat ook uw huis getaxeerd wordt willen wij u graag uitleggen hoe we aan de nieuwe WOZ-waarde komen.

De gemeente stelt de waarde vast

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. De gemeente Ede heeft zelf geen taxateurs in dienst. Voor de werkzaamheden is daarom bureau KAFI ingehuurd. Dit bureau is gespecialiseerd in het uitvoeren van WOZ-taxaties, en werkt voor vele gemeentes in Nederland.

De waarde van uw woning

De waarde van een woning wordt bepaald door middel van de zogenaamde 'vergelijkingsmethode'. Dat wil zeggen dat de waarde wordt afgeleid van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Daarvoor moet eerst de nodige informatie verzameld worden.

Vergelijkbare woningen

Om een woning in te kunnen delen in een groep vergelijkbare woningen moet bekend zijn wat de exacte kenmerken zijn. U kunt daarbij denken aan: bouwjaar, inhoud, perceelsoppervlakte, type woning etc. Om er zeker van te zijn dat we over de juiste gegevens beschikken zijn in 1999 en 2000 de kenmerken van alle woningen gecontroleerd en, zo nodig, aangevuld.

Verkoopcijfers

Om de waarde in het economische verkeer te kunnen bepalen moet de gemeente een goed inzicht hebben van het waardeniveau van de diverse typen woningen in de verschillende wijken en dorpen. Daarom wordt elke woning die verkocht is bezocht door een taxateur. Daarbij wordt het pand bekeken en gefotografeerd. Bovendien stelt de taxateur de koper een aantal vragen om meer te weten te komen over de omstandigheden die de aankoopprijs mogelijk beïnvloed hebben.

Met die informatie kan de taxateur beoordelen of hij het verkoopcijfer kan gebruiken voor de onderbouwing van zijn taxaties.

Referentie-objecten

Voor elke groep van vergelijkbare objecten wordt een referentie-object aangewezen. Dit is een woning die model kan staan voor de andere woningen in de groep. Het liefst kiezen we een object wat verkocht is rond de waardepeildatum 1 januari 1999. In ieder geval moet de taxatie van het referentie-object onderbouwd zijn met verkoopcijfers van rond die datum.

De referentie-objecten worden zoveel mogelijk inpandig opgenomen omdat het gevolgen heeft voor de hele groep als de waarde ervan niet correct zou zijn.

Mensen en computers

Op basis van de (verschillen in) objectkenmerken wordt door de computer een voorlopige waarde berekend. Die wordt afgeleid van de waarde van het referentie-object en de onderbouwende verkoopcijfers. De berekende waarde wordt in het veld gecontroleerd door een taxateur.

Unieke woningen

Voor woningen die niet in een groep zijn in te delen wordt niet gewerkt met referentie-objecten. Deze panden worden allemaal apart bezocht door een taxateur. De waarde wordt per geval onderbouwd met verkoopcijfers en/of taxaties van min of meer vergelijkbare panden.

Noodzaak inpandige opname?

Het is zeker niet altijd nodig om een woning van binnen te bekijken. De taxateur is namelijk niet geïnteresseerd in de indeling van uw badkamer of keuken. De belangrijke bouwtechnische aspecten zijn meestal van buiten goed te beoordelen.

Controles

De gemeente voert controles uit na iedere stap in het hertaxatieproject. Er wordt gecontroleerd op de gehanteerde werkwijze en op resultaten, zowel door middel van computeranalyses als door controles in het veld.

Met het taxatiebureau zijn normen afgesproken waaraan werkwijze en resultaten moeten voldoen. Als een norm niet gehaald wordt, dan worden afspraken gemaakt voor herstelacties. Als alle normen zijn gehaald geeft de gemeente haar goedkeuring. Dan pas wordt ook de waarde van uw woning definitief vastgesteld.

Wat betekent een nieuwe taxatie voor u ?

Volgende week zullen we op deze pagina een aantal rekenvoorbeelden geven voor verschillende typen woningen zodat u kunt zien wat een bepaalde waardestijging betekent voor de hoogte van de OZB-aanslag.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen van de gemeente Ede, tel. (0318) 68 04 16. Onze medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.Ede, 24 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie