Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Wet milieubeheervergunning in Lisse

Datum nieuwsfeit: 24-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving

Ontwerpbeschikking

Wij zijn van plan de Wet milieubeheervergunning te wijzigen van:

Hoogheemraadschap van Rijnland te Lisse, aan wie op 18 juli 1995 een vergunning is verleend voor het veranderen van een afvalwaterzuiveringsinrichting aan de Gerard Doustraat 1 te Lisse.

De wijziging van de voorschriften is volgens hen noodzakelijk omdat de geuroverlast van de slibcontainers teruggebracht moet worden. De nieuwe voorschriften zullen in het belang van de bescherming van het milieu worden gesteld en hebben betrekking op de slibcontainers .

Inzage

De ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 19 januari 2001 tot en met 8 februari 2001 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:

op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

na telefonische afspraak (telefoon 433182) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen.

Bedenkingen

Iedereen kan tot en met 8 februari 2001 bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikking. Dat kan schriftelijk. Uw brief richt u aan burgemeester en wethouders. Daarbij kunt u gelijktijdig -in een aparte brief- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voor een toelichting op de ter inzage gelegde stukken, kunt u vragen om een gedachtenwisseling. Tijdens dit gesprek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen. Hiervoor moet u contact opnemen met de afdeling Milieu en Bouwkunde, telefoon 433 182.

Beroep

Te zijner tijd nemen wij een besluit. Beroep daartegen kan alleen worden ingesteld door:

hen, die op de hiervoor omschreven wijze en binnen de genoemde termijnen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

hen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit t.o.v. de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;

belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Na 8 februari 2001 blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Milieu en Bouwkunde op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Dit blijft zo tot het einde van de termijn van terinzagelegging van de definitieve beschikking.

Melding

Wij hebben een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieu­ beheer ontvangen van:

B.J. Flora Direct B.V., Achterweg-Zuid 33C, (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer).

Op deze niet-vergunningplichtige inrichting zijn de algemene regels van toepassing, zoals die staan vermeld in het eerdergenoemde besluit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie