Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PMR-partners ondertekenen procesafspraken

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

PMR-partners ondertekenen procesafspraken

PMR-PARTNERS ONDERTEKENEN PROCESAFSPRAKEN

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en vertegenwoordigers van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Financien en regionale bestuurders betrokken bij het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) hebben procesafspraken ondertekend. In deze procesafspraken worden rollen en verantwoordelijkheden, werkafspraken en inhoudelijke uitgangspunten voor de verschillende deelprojecten van het PMR vastgelegd. Met de ondertekening gaan de PMR-partners een inspanningsverplichting aan om de gemaakte afspraken na te komen.

Het PMR bevindt zich in een fase, waarin de samenwerkende projectpartners het voor de voortgang van het project nodig achten om in het Bestuurlijk Overleg Mainport (BOM) afspraken te maken over de onderlinge taakverdeling en het veiligstellen van de samenhang tussen de afzonderlijke projectonderdelen.

De deelnemende partijen die de afspraken hebben ondertekend zijn: het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
het ministerie van Economische Zaken,
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het ministerie van Financien
het ministerie van Verkeer en Waterstaat
de provincie Zuid-Holland
de gemeente Rotterdam
de stadsregio Rotterdam

De tekst van de Procesafspraken is integraal te vinden op internet: www.mainport-pmr.nl.

Achtergrond informatie PMR
De doelstelling van PMR is het versterken van de mainport Rotterdam en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond. De besluitvorming richt zich op drie deelprojecten, gericht op realisatie van deze dubbeldoelstelling: landaanwinning bij de huidige Maasvlakte, aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied, en projecten binnen het bestaand Rotterdams gebied zoals intensivering van het ruimtegebruik en verbetering van woon- en leefklimaat. Het uiteindelijke kabinetsvoorstel (Planologische Kern Beslissing deel 1 en de MER) wordt dit voorjaar gepubliceerd. Dit voorstel is onderwerp van inspraak en advies, waarna het definitieve standpunt ter goedkeuring aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Yvonne de Keulenaar, 070 -351 6582

25 jan 01 10:45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie