Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA over rapport doorstart Fokker

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


FOKKER

Datum: 25-01-2001

Het lid van de Tweede Kamer Leers (CDA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 2 januari 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Herinnert u zich mijn eerdere schriftelijke vragen naar aanleiding van het Parool artikel "Fokker was nu succes geweest" waaruit blijkt dat een doorstart van Fokker financieel lucratief zou zijn uitgepakt?
*


2 Bent u op de hoogte van het feit dat het complete SH & E rapport op de website van het Parool te vinden is? **


3 Bent u - nu heel Nederland kennis kan nemen van dit rapport - bereid in te gaan op de bevindingen van SH & E?


4 Zo ja, bent u bereid te erkennen dat uw voorganger in het Fokker-dossier onjuist heeft gehandeld door geen tijdelijke steun te verlenen aan een bedrijf van technologische wereldklasse en een enorm marktpotentieel, dat grotendeels door redenen van conjuncturele aard (Azië-crisis en lage dollarstand) in tijdelijke financiële problemen was beland?


5 Zo neen, kunt u tot in detail aangeven op welke punten u het oneens bent met het SH & E- rapport?


6 Ingeval de Nederlandse overheid in de toekomst tot aanschaf van nieuwe vliegtuigen besluit, bent u dan bereid de overheid als "lauching custome" te laten optreden ter ondersteuning van eventuele herstartpogingen van Fokker?


* schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken van 15 november 2000, kenmerk 2000102400.

** www.parool .nl/ps/rapport/fokker.html Genoemd Parool-artikel was grotendeels gebaseerd op een rapport van het in luchtvaart gespecialiseerde onderzoeksbureau Simat, Helliesen and Eichner (SH & E) dat in opdracht is geschreven van de curatoren van Fokker. U stelt dat het rapport - om redenen van vertrouwelijkheid - niet aan u ter beschikking kan worden gesteld.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Ja.3, 4 en 5 Zoals ik ook bij de beantwoording van 18 december 2000 op de eerdere schriftelijke vragen heb aangegeven, heeft mijn ambtsvoorganger destijds bij de beoordeling voor het vinden van een oplossing voor de Fokker-problematiek als noodzakelijk uitgangspunt gehanteerd dat er een capabele industriële partij betrokken zou moeten zijn bij een verdere doorstart van de onderneming. In zijn brief van 27 maart 1996 schreef mijn ambtsvoorganger reeds dat een analyse van een gerenommeerd internationaal adviesbureau (Booz Allen & Hamilton) voorlag met een conditioneel positief oordeel over de
marktvooruitzichten voor de komende jaren en over de financiële projecties van het stand-alone scenario. Het conditionele element daarin was dat de haalbaarheid afhing van de mate waarin een grote industriële partij zich zou willen aansluiten. De bevindingen van SH & E doen daar niets aan af.
De Staat heeft destijds steeds een duidelijke bereidheid getoond om mee te werken aan een "stand alone" scenario, maar niet aan een "State-alone" scenario. De ingewikkelde en mondiale context waarbinnen de vliegtuigbouw moet functioneren, maakt het noodzakelijk dat een stevig industrieel draagvlak aanwezig is. Die opvatting, die door mijn ambtsvoorganger in verschillende brieven aan de Tweede Kamer uitvoerig is beschreven, werd in brede zin door de Kamer gesteund. In de brieven uit die periode komt ook tot uitdrukking dat het kabinet zich vergaand ingespannen heeft om een oplossing te bereiken.
Helaas heeft geen enkele marktpartij die betrokkenheid uiteindelijk op zich willen nemen.

6 Indien de Nederlandse overheid in de toekomst in overweging neemt nieuwe vliegtuigen aan te schaffen dan zal op dat ogenblik bezien moeten worden welke mogelijkheden aanwezig zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie