Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

Mededelingen

Verkeersbesluiten invalidenparkeerplaatsen

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om:
I. verkeersbesluit nummer 31/1996, waarin vier algemene invalidenparkeerplaatsen werden aangewezen op De Markt, in te trekken;
II. zes algemene invalidenparkeerplaatsen op De Markt aan te wijzen, waarvan er vier bestemd zijn voor winkelend publiek en twee voor bezoekers van de muziekschool.

Daarnaast maken B&W van Hoogeveen bekend dat zij hebben besloten twee verkeersbesluiten in te trekken. Het gaat om:
* nummer 36/1992, waarin een invalidenparkeerplaats op kenteken werd aangewezen in De Aak te Hoogeveen, en

* nummer 16/1998, waarin een invalidenparkeerplaats op kenteken werd aangewezen in de Adriaan Baasstraat te Hoogeveen

Tegen deze besluiten kunt u beroep instellen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en bij de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 291646).

Verkeersbesluiten Willemskade

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten de Willemskade tussen de Hoofdstraat en de Schoolstraat aan te wijzen als voorrangsweg. Daarnaast maken B&W van Hoogeveen bekend dat zij hebben besloten om het fietspad langs de Willemskade aan te wijzen als verplicht fietspad.

Tegen deze besluiten kan beroep worden ingesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Verkeersbesluit Markt

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten de parkeerhaven bij de muziekschool langs de toegangsweg naar de parkeerterreinen op De Markt aan te wijzen als los- en laadstrook.

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Bouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat in de periode van 15 tot en met 19 januari 2001 de volgende bouwaanvragen en bouwmeldingen zijn ontvangen:

Bouwaanvragen:

* W&G Investments, bouwen van een dubbele woning, 1e Zandwijkje
* A. Prijs, bouwen van een schuur, J. Dekkerstraat 30
* Stichting Katholiek Onderwijs Yssel-Vechtstreek, uitbreiden van een schoolgebouw,

H. Bavinckstraat 1


* Stichting Beheerscommissie Dorpscentrum 't Vonder, uitbreiden van een dorpscentrum, Carstensdijk 73

* J.H.M. Vrieze, bouwen van een serre, Langewijk 164
* L.D. de Waard, wijzigen van de gevels, Sirius 2
* H. Gruppen, wijzigen van de gevels, Sirius 6
* M.H. van der Hoek, wijzigen van de gevels, Sirius 4
* J. Zwiggelaar, bouwen van bergingen en uitbreiden van een winkelpand, Hoofdstraat 63-65

* H. Koster, bouwen van een schuur, Veldbrake 50
* H. van de Weg, uitbreiden van een woning, De Rietgans 17
* J. Pannekoek, uitbreiden van een woning, Pijlkruid 16
* Handelskwekerij Drenthe Plant, bouwen van een kapschuur, Hollandscheveldse Opgaande 6a

* E. Kikkert, bouwen van een garage/berging, Van der Wijckstraat 38
* A. Kraal, wijzigen van de gevels en uitbreiden van een woning, Rigel 37

* H.J. Nieuwenhof, bouwen van een garage/berging, Schutstraat 153
Bouwmeldingen:

* A.J. Eshuis, bouwen van een tuinhuisje, De Drift 116
* J. Geuzinge, bouwen van een tuinhuisje, Van Limburg Stirumstraat 24a

* H. Botter, bouwen van een schuur, Meteorenlaan 35
* W.H.M. Ruiters, bouwen van een tuinhuisje, Spiegelstraat 4
* R. Slomp, bouwen van een berging, Warreveen 21
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Verleende bouwvergunningen


* Inmeo, voor het uitbreiden van de bedrijfshal aan de Plesmanstraat 39 te Hoogeveen;

* R. Dijkhuis, voor het uitbreiden van twee woningen aan De Kogge 38 en 40 te Hoogeveen;

* B. Boer, voor het bouwen van een woning aan de Leiendijk 10 te Hoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Verstrekte kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* H. Kats, Noorderweg 8, Nieuweroord, voor een eik;
* E. Everts, Secteweg 26, Stuifzand, voor twee eiken;
* C. Hospers, H. Reindersweg 24, Pesse, voor een populier;
* Kerkvoogdij Herv. Gem Hoogeveen, voor een populier aan de Korenstraat 43, Hoogeveen;

Gemotiveerde bezwaren kunnen, binnen zes weken na deze publicatie, ingediend worden bij Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Hollandscheveld: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:
* H. van Zwol, voor het bouwen van een tuinhuisje aan de Gentiaan 5 te Hollandscheveld

De bouwaanvraag ligt met ingang van donderdag 25 januari 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Hollandscheveld: toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:
* W.P.M. Bakker, voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een tuinhuisje aan de Eenendertigste Wijk-N 6 te Hollandscheveld.

De bouwaanvraag ligt met ingang van donderdag 25 januari 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie