Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen over asielzoekers

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

Kamervragen Asielzoekers

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 72
Telex 34554 mvj nl

Datum 25 januari 2001
Ons kenmerk 5073410/01/DVB
Uw kenmerk 2000104650
Bijlage(n) 1
Onderwerp Kamervragen van het lid Middel over het rapport 'asielzoekers crimineler?'

In antwoord op uw brief van 18 januari 2001, nr. 2000104650, deel ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de vragen van het lid Middel over het rapport .asielzoekers crimineler?. worden beantwoord als aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Tevens treft u hierbij aan het rapport .Asielzoekers crimineler?. van de politie Groningen.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op kamervragen van het lid Middel over het rapport .Asielzoekers Criminelen, (ingezonden 17 januari 2001, nr 2000104650).


1.
Ja.


2.
Ja. Wel heb ik bepaalde passages in dit rapport zwart gemaakt ten behoeve van de bescherming van de privacy van betrokkenen. Een van de conclusies en de aanbevelingen zijn ook zwart gemaakt omdat het persoonlijke opvattingen zijn die voor rekening moeten worden gelaten van de opstellers van het rapport. Deze conclusie en de aanbevelingen zijn primair geschreven met het oog op de interne oordeelsvorming. De beheersdriehoek van Groningen is daartoe door het Criminaliteits Beeld Analyse Overleg vertrouwelijk geïnformeerd. Ambtenaren moeten in alle vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen uiten ten behoeve van de vormgeving van beleid. Zij moeten daaraan ongehinderd en openhartig hun mondelinge dan wel schriftelijke bijdrage kunnen leveren zonder de vrees dat hun opvattingen door openbaarmaking worden uitgespeeld tegen die van de politiek verantwoordelijken.


3.
Bij het rapport zijn een aantal methodologische en inhoudelijke kanttekeningen te plaatsen waardoor het rapport een onvoldoende brede basis heeft voor de conclusies die eruit worden getrokken. Als voorbeeld daarvan moge dienen de conclusie dat asielzoekers, die in de asielzoekerscentra in Groningen verblijven, tot 5 maal het gemiddeld aantal delicten zouden plegen. Deze conclusie is namelijk getrokken op basis van een vergelijking van alle asielzoekers uit de asielzoekerscentra in Groningen, die zijn aangehouden in verband met het mogelijk plegen van een strafbaar feit, met de gehele bevolking van het onderzoeksgebied, en niet bijvoorbeeld met een groep inwoners van het onderzoeksgebied, die wat betreft leeftijdsopbouw, geslacht, sociale status en dergelijke met de eerste overeen komt.

Het rapport leent zich naar mijn mening niet voor het trekken van conclusies ten aanzien van het tot nog toe gevoerde beleid. Deze opvatting wordt ondersteund door de leiding van het openbaar ministerie. Ik zie geen enkele reden om nadere stappen te ondernemen in de richting van de Groningse politie.


4.
Dergelijke gegevens staan mij niet ter beschikking. Vanuit andere gemeenten bereiken mij tot nu toe geen berichten die landelijk onderzoek noodzakelijk zouden maken. Van groot belang is wel dat adequaat gereageerd kan worden op strafbaar gedrag van asielzoekers en vreemdelingen.
Op 16 november 2000 heeft mijn voorganger daartoe nog met uw Kamer gesproken over het eindrapport van de stuurgroep Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS). Door middel van dit rapport wordt gewerkt aan een betere aansluiting tussen de vreemdelingenketen en de strafrechtketen, waarbij verschillende instrumenten worden ontwikkeld ten behoeve daarvan. Nog voor de zomer van dit jaar zal uw Kamer overeenkomstig de toezegging van mijn voorganger een notitie ontvangen waarin met name wordt aangegeven hoe een aantal specifiek aangedragen voorbeelden van crimineel gedrag in de praktijk van toelating en voortgezet verblijf uitwerken.


5.
Ja

25 jan 01 13:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie