Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC treft maatregelen zwemwater Denemarken en België

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union


Qualité des eaux de baignade: la Commission prend des mesures à l'encontre du Danemark et de la Belgique

DN: IP/01/114 Date: 2001-01-25

TXT: FR DE DA NL

PDF: FR DE DA NL

Word Processed: FR DE DA NL

IP/01/114

Brussel, 25 januari 2001

Kwaliteit van het zwemwater: de Commissie treft maatregelen tegen Denemarken en België

De Europese Commissie heeft besloten Denemarken voor het Europees Hof van Justitie te dagen wegens het niet-naleven van de Zwemwaterrichtlijn. Wat België betreft heeft de Commissie besloten de procedure in te leiden om een eerdere uitspraak van het Hof ten uitvoer te leggen. In haar commentaar op de beslissing zei mevrouw Margot Wallström, commissaris bevoegd voor milieu: "Ik verzoek zowel Denemarken als België de naleving van de communautaire normen voor zwemwater bovenaan op hun agenda voor 2001 te plaatsen".

De Zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 76/160/EEG van de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater) is belangrijk voor de volksgezondheid. Door middel van bindende communautaire normen en (strengere) communautaire richtwaarden voor een reeks belangrijke parameters (zoals de aanwezigheid van fecale indicatorbacteriën), en door van de lidstaten te eisen dat ze op regelmatige basis de kwaliteit van het water controleren, moet deze richtlijn ervoor zorgen dat het zwemwater aan de minimale kwaliteitscriteria voldoet. De wettelijke termijn om aan deze normen te voldoen is in 1985 verlopen. Deze actie maakt deel uit van een horizontale beoordeling van de naleving van de Zwemwaterrichtlijn in de Gemeenschap.

Er werd besloten Denemarken voor het Hof van Justitie te dagen omdat er voor een aantal zwemzones niet werd voldaan aan de grenswaarden die in de Zwemwaterrichtlijn zijn vastgelegd. Denemarken heeft bovendien ook verzuimd ervoor te zorgen dat aan de minimumvereisten inzake bemonstering werd voldaan.

Wat België betreft is er een aanmaningsbrief (eerste schriftelijke aanmaning) verstuurd om ervoor te zorgen dat België de uitspraak van 25 mei 2000 van het Hof van Justitie in zaak C- 307/98 naleeft. Het Hof verklaarde dat de Belgische wetgeving niet in overeenstemming is met de Zwemwaterrichtlijn: talrijke zoetwaterbadzones werden ten onrechte van het toepassingsgebied van de richtlijn uitgesloten en met betrekking tot talrijke zwemwateren werden niet de nodige maatregelen getroffen om de kwaliteit van het zwemwater er in overeenstemming te brengen met de richtlijn. De Commissie is van mening dat België geen maatregelen heeft voorgesteld om zijn wetgeving tijdig in overeenstemming met de uitspraak van het Hof te brengen. Daarom heeft de Commissie besloten een procedure in te leiden krachtens artikel 228 van het EG-Verdrag om de uitspraak ten uitvoer te leggen. Artikel 228 geeft de Commissie de bevoegdheid om tegen elke lidstaat op te treden die een vorige uitspraak van het Hof van Justitie niet naleeft. Hetzelfde artikel laat de Commissie toe het Hof te vragen een dwangsom op te leggen aan de betrokken lidstaat indien de inbreuk na de tweede uitspraak van het Hof nog steeds bestaat.

Het Jaarverslag van de Commissie inzake de Zwemwaterrichtlijn dat in mei 2000 werd gepubliceerd, bewijst dat de situatie in België en Denemarken nog steeds niet bevredigend is. Het verslag kan op de volgende website worden geraadpleegd:

europa.eu.int/water/water-bathing/report.html

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie