Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

20.000 vacatures voor minderheden in MKB

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

25-01-2001
MKB-Nederland: 20.000 vacatures voor minderheden in mkb Er zijn medio januari ruim 20.000 vacatures in het kader van het minderhedenconvenant gemeld bij de mkb-vacaturelijn. Om precies te zijn 20.346. MKB-Nederland loopt hiermee vier weken voor op het gestelde schema, aangezien volgens de planning half februari de 20.000ste vacaturemelding een feit moest zijn, om uiteindelijk op 1 mei op 30.000 vacaturemeldingen uit te komen.

Van de 20.346 vacatures zijn er 8.025 vervuld. Het vervullingspercentage bedraagt hiermee 39%. Het aantal te realiseren plaatsingen door Arbeidsvoorziening en de uitzendbureaus, dat op 1 mei 20.000 dient te bedragen, staat hiermee onder druk aangezien dit een vervullingspercentage van 67% betekent. Het bewerkstelligen van een hogere vervullingsquote heeft de constante aandacht van MKB-Nederland en de overige convenantspartijen, in het bijzonder Arbeidsvoorziening. Naast het feit dat de mkb-projectteams van Arbeidsvoorziening nog niet in alle regio\'s op volle sterkte zijn, blijkt tevens dat de uitzendbureaus ver achterblijven bij hun taakstelling om op 1 mei 2001 6.000 van de 20.000 plaatsingen te realiseren. De teller staat op dit moment op 317. De uitzendbureaus, waarvan de meeste in oktober en november zijn gestart in het kader van het project, kampen wellicht met dezelfde aanloopproblemen als Arbeidsvoorziening in de beginperiode.
MKB-Nederland zal, in nauw overleg met Arbeidsvoorziening, de prestatie-ontwikkeling van de uitzendbureaus volgen in het kader van het bewerkstelligen van een hoger vervullingspercentage. Daarnaast zijn er signalen dat het aantal geschikte allochtone kandidaten lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd werd en dat een deel van de allochtone kandidaten wellicht ten onrechte als direct beschikbaar en geschikt is aangemerkt, waardoor vervullingskans en dito percentage achterblijven.

Allochtonen
Van het aantal plaatsingen valt bijna 75% ten deel aan allochtonen, te weten 5.872. Ook hier is de relatie met de beschikbaarheid en geschiktheid van het allochtone aanbod aan de orde. Overigens is in het convenant afgesproken ernaar te streven bij voorkeur zo veel mogelijk allochtonen te bemiddelen. Tegelijkertijd staat in de convenantsaanpak de snelle en intensieve dienstverlening, via het vacaturelijnproject, voorop. Dit betekent dat indien er geen allochtoon aanbod beschikbaar is, autochtone kandidaten bemiddeld worden. In die zin beschouwt MKB-Nederland het percentage van bijna 75% als een substantieel percentage, zij het met de kanttekening dat dit een onderdeel vormt van het nog te bescheiden vervullingspercentage van rond de 40%.

Streefdatum
Overigens is het huidige aantal plaatsingen van allochtonen, dat op dit moment op circa 30% van de realisatie uitkomt, voor MKB-Nederland geen reden om tot opschorting van de streefdatum (van 1 mei a.s.) tot
1 september of 1 oktober te pleiten, zoals door sommigen is gesuggereerd. MKB-Nederland stevent immers op realisatie van het aantal van 30.000 vacaturemeldingen af, waardoor een verlenging niet noodzakelijk is. Het zou ook geen recht doen aan de inspanningen van MKB-Nederland om de taakstelling, waaraan zij zich gecommitteerd heeft, voor 1 mei voor de volle 100% te halen.
MKB-Nederland bepleit, zoals vastgelegd in het raamconvenant op 18 april 2000, een gerichte invulling van het tweede convenantsjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten in het eerste jaar. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het aantal te plaatsen allochtonen, gelet op huidige omvang van het fase-1 bestand en het -in relatie daarmee- te hoog gestelde vervullingspercentage, voor het tweede convenantsjaar naar beneden wordt bijgesteld. In de loop van het tweede jaar wordt dan op een bepaald moment de 20.000ste geplaatst, zonder dat dit op voorhand hoeft te leiden tot een opschorting tot september of oktober.

Belangrijke voorwaarde voor het behalen van een substantieel plaatsingsresultaat blijft het continueren van de huidige, succesvolle, intensieve bemiddeling via de mkb-projectteams bij de arbeidsbureaus met behulp van de zogenoemde 1 op 1 aanpak.

Informatie: Drs. A. van Delft

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie