Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


Vergunning verleend op 19 januari 2001

Gepubliceerd op 25 januari 2001

Mevrouw A. G. Maurits, voor het gebruik van gemeentegrond en wel ten behoeve van de begrazing door een paard met een veulen op de golfslagkering/landtong gelegen tussen de Dokkumer Ee en It Anker te Lekkum, voor onbepaalde tijd, 428/HI.

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 82 45 of 87 96.

Vergunning aangevraagd en/of verleend

Gepubliceerd op 25 januari 2001

1. Friesche Motorclub, voor start en vertrek van de deelnemers aan de Elfstedentocht voor auto's en motoren op pinkstermaandag 4 juni 2001, vanaf het evenemententerrein (oost) bij het FEC op 4 juni 2001 op de locatie(s): , 20814/RS/19-T

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 87 96 of 87 94.

Vergunning aangevraagd en verleend

Gepubliceerd op 25 januari 2001

1. Friesche Motorclub, voor het gebruik van het evenemententerrein achter het FEC voor feestelijkheden ronde Elfstedentocht voor auto's, motoren en solexen (met o.a. het plaatsen van een tent) op pinkstermaandag 4 juni 2001 op de locatie(s): , 20814-a/RS/7-E
2. A.J. Herrema, voor het houden van "de week van het straatvoetbal op 11 juni tot en met 14 juni 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 22725/RS/6-E

3. Oosterhof Holman Milieutechniek B.V., voor het tijdelijk afsluiten van de Hollanderdijk ten behoeve van een grondsanering aan de Hollanderdijk vanaf 17 januari 2001 tot en met 23 februari 2001.
4. Talen Purmerend B.V., voor het tijdelijk plaatsen van een materiaalcontainer 18 m2, schaftunit 18 m2 en een mobiele toilet 1 m2 vanaf 22 januari t/m 16 maart 2001 op de locatie(s): Jacob Algerasingel te Wirdum, 952/RS/8-B

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 87 96 of 87 94.

Verleende geluidsontheffing

Gepubliceerd op 25 januari 2001

* A.J. Herrema, voor Week van het Straatvoetbal op donderdag 14 juni 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 22725-a/RS/7- O

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 87 96 of 87 94.
Grote evenementen in 2001

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij voornemens zijn om voor het jaar 2001 voor de volgende grote evenementen vergunning te verlenen:

DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

Februari

3 februari

Boot Hollandloop

Langs de rondweg

Maart

31 maart

Traditionele duathlon

Groene Ster en omgeving

April

06 t/m 08 april

Pasar Malam

Evenemententerrein

18 t/m 22 april

Lunato kermis

Cambuurplein

21 april

Honkbal

Lange Pijp

28 april

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

30 april

Vrijmarkt

Wilhelminaplein/binnenstad

Mei


5 mei

Befrijdingsfestival

Oldehoofsterkerkhof ?

19 t/m 27 mei

Kermis

Wilhelminaplein

24 mei

Bloemenmarkt

Lange Marktstraat/

Tesselschadestraat

26 mei

Briek

Binnenstad

28 t/m 31 mei

Avondvierdaagse

Prinsentuin, en rest stad

31 mei

Studentenbandfeest

Wilhelminaplein

Juni

03 juni

Draaiorgelfestival

Prinsentuin

04 juni

11-stedentocht per fiets/auto of motor

Doorkomst fiets 11-steden

Start auto/motor 11-steden

Stempelpost Oldenhove/Evenemententerrein

04 juni

Wereld Kinderfestival

Prinsentuin

11 t/m 14 juni

Straatvoetbal

Wilhelminaplein

15 juni t/m 16 juni

Culinar proeffestijn

Prinsentuin

16 juni

Harddraverij

Eewal

16 juni

Chauffeursevenement

Wilhelminaplein

21 juni

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

28 juni

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

30 juni

Strandvolleybaltoernooi

Wilhelminaplein

30 juni

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

Juli

5 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

7 juli

Horecastraatkaatstoernooi

Wilhelminaplein

12 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

19 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

26 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

28 juli

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

Augustus


2 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

9 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

16 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

23 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

25 augustus

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

30 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

September

Begin september

Sirkus Ljouwert

Oldehoofsterkerkhof/

Binnenstad (zaterdag)

Oktober

6 oktober

Taptoe Leeuwarden/streetparade

Binnenstad

* Er is een nieuw evenemententerrein ingericht achter het FEC waarbij de toegang vanaf de Slauerhoffweg is geregeld.


* Bij een meerdaags evenement kan de locatie langer bezet zijn in verband met de op- en afbouwwerkzaamheden.

Informatie over de aanvragen kan worden ingewonnen bij de Sector Beheer Openbare Ruimte van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer: Rinnie Slof (tel. 233 87 96) of Hettie Buwalda (tel. 233 87 94).

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na datum van deze publicatie hun zienswijzen of bedenkingen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. De ingediende zienswijzen en bedenkingen worden bij de behandeling van de aanvraag meegewogen.

Gelet op het aantal aangevraagde (grote) evenementen, worden organisatoren van niet vermelde evenementen verzocht hun aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

Verleende reclamevergunning (gevelreclame)

Gepubliceerd op 19 januari 2001

Vergunning voor het aanbrengen van reclametekens is verleend aan:
1. 9 januari 2001; Cafetaria Chipie, voor het vervangen van reclame: Lieuwenburg 73, 21119/TK/00.

2. 11 januari 2001; Van Gend & Loos Euro Express, wijziging reclame-uitingen: Appoloweg 2, 21606/TK/00.
3. 11 januari 2001; Ariane Inden Cosmetics, aanbrengen reclame-uiting: Nieuwestad 8, 102/TK/00.
4. 11 januari 2001; Reclassering Nederland, aanbrengen reclame-uiting: Zoutbranderij 1, 21108/TK/00.

Vergunning aangevraagd en/of verleend

Gepubliceerd op 19 januari 2001

1. Kanovereniging "De Hydronauten", voor het houden van de BootHolland-Loop op 3 februari 2001 op de locatie(s): rondweg (ventwegen), 294/HB/2-T.

Verklaring van geen bezwaar verleend aan

Gepubliceerd op 19 januari 2001

1. Triathlonvereniging ORCA, voor de doortocht van de deelnemers van de traditionele Duathlon via het Groene Stergebied op zaterdag 31 maart 2001 , 20499/RS/15-T.

2. Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward, voor de tocht door Leeuwarden van de deelnemers aan de Friese Elfsteden Rijwieltocht met stempelpost op de Boterhoek, op pinkstermaandag 4 juni 2001, 21654/RS/17-T.

Verleende Geluidsontheffing

Gepubliceerd op 19 januari 2001

1. Horecastraatkaatscommissie, voor Horecastraatkaatstoernooi op zaterdag 7 juli 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 380/HB/6- O.

Ligplaatsvergunningen

Gepubliceerd op 12 januari 2001

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij voornemens zijn om de volgende ligplaatsvergunningen te verlenen per 1 maart 2001:

1. Emmakade NZ 223, m/s Stern, lang 18 meter.
2. Emmakade NZ 217, m/s Aurora, lang 30 meter.


* M/s Stern is in afwachting van de ligplaatsvergunning te bezichtigen op ligplaats Emmakade NZ 217.
* M/s Aurora is in afwachting van de ligplaatsvergunning te bezichtigen op ligplaats Emmakade NZ 223.

Sanering Hollanderdijk

Gepubliceerd op 12 januari 2001

De gemeente Leeuwarden maakt namens de fa. Oosterhof Holman Milieutechniek BV bekend dat deze in opdracht van de NS grondsanering zal uitvoeren in en aan de Hollanderdijk te Leeuwarden. De sanering vindt plaats op de Hollanderdijk direct na de kruising met de Schrans en zal vanaf 17 januari a.s. zeker 1 maand duren. De vervuilde grond zal via de Schrans worden afgevoerd en schone grond wordt eveneens vanaf deze kant aangevoerd. Het autoverkeer zal gedurende de tijd van sanering over de Hollanderdijk zijn gestremd, fietsers en voetgangers kunnen met enige hinder doorgaan. Het P&R-terrein zal alleen bereikbaar zijn via de rondweg, dat door borden zal worden aangegeven.

Oosterhof Holman Milieutechniek
BV Gemeente Leeuwarden.

Verleende geluidsontheffing

Gepubliceerd op 12 januari 2001

1. Volleybalclub Leeuwarden, voor een strandvolleybaltoernooi op zaterdag 30 juni 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 21746-a/HB/2- O

2. Evangeliegemeente 'De Deur', voor levende muziek op zaterdag 3 februari 2001 op de locatie(s): Waagplein, 22623/HB/4- O

Leeuwarden heeft nieuwe interne klachtenregeling

Met ingang van 4 januari 2001 is er voor de gemeente Leeuwarden een nieuwe klachtenregeling van kracht, de "Interne klachtenregeling Leeuwarden". Deze regeling komt vanaf genoemde datum in de plaats van de "Klachtenregeling gemeente Leeuwarden". Klachten betreffende gebeurtenissen die op en na 4 januari 2001 plaatsvinden vallen onder de nieuwe klachtenregeling. Burgers of organisaties die niet tevreden zijn over de wijze van afhandeling van de onder de nieuwe regeling vallende klachten, kunnen zich eveneens vanaf dezelfde datum tot de Nationale ombudsman wenden. De "Interne klachtenregeling Leeuwarden" ligt vanaf 4 januari 2001 bij het Voorlichtingscentrum in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, ter inzage.

Bekendmaking regeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2001

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden maakt bekend, dat zij in de collegevergadering van 7 november 2000 heeft vastgesteld

* de Regeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2001
door de gemeenteraad in haar vergadering van 18 december 2000 is vastgesteld de:

* Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2001
* Verordening begraafrechten Leeuwarden 2001
* Verordening bruggelden Leeuwarden 2001
* Verordening havengelden Leeuwarden 2001
* Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2001
* Legesverordening Leeuwarden 2001
* Verordening marktgelden Leeuwarden 2001
* Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2001
* Verordening precariobelasting Leeuwarden 2001
* Verordening roerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2001
* Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2001
* Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2001
* Verordening watertoeristenbelasting Leeuwarden 2001
(De hierboven genoemde "oude" regeling en verordeningen zijn ingetrokken).

Een dag na deze bekendmaking treedt het bovenstaande in werking.

Korte weergave van de inhoud:

Tarief roerende- en onroerende-zaakbelastingen voor elke volle f
5.000,-waarde:
a. de gebruikersbelasting

1. voor woningen f 10,95
2. voor niet-woningen f 12,91 b. de eigenarenbelasting

1. voor woningen f 13,69
2. voor niet-woningen f 16,02
Tarief afvalstoffenheffing:
2000 2001 eenpersoonshuishouden f 252 f 285 meerpersoonshuishouden f 327 f 366

Tarief hondenbelasting:
2000 2001 eerste hond f 114 f 116,40 tweede hond f 165 f 168,60
* de tarieven van de rechten (havengelden, leges en marktgelden) zijn met 3% gestegen en die van de belastingen (hondenbelasting en precariobelasting) met 2,3%;
de tarieven van de bruggelden, de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting zijn gelijk gebleven;
* de geraamde opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen is gelijk gebleven. Naar aanleiding van de gevolgen van de hertaxatie voor de woningen is tariefdifferentiatie toegepast;
* de tarieven van de afvalstoffenheffing stijgen met 7,3%. (In dit percentage zit niet de tariefstijging verdisconteerd welke het gevolg is van de incidentele verlaging welke in 2000 is toegepast in verband met het overschot op de Zalmsnipuitkering van het Rijk over 1998/1999 ad. f 12 per huishouden.)

De volledige tekst ligt ter inzage en zijn tegen betaling te verkrijgen bij de Bibliotheek van het Facilitair Bedrijf (kamer 222) Stadskantoor.

Wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maken bekend dat gedurende drie maanden bij het gemeentelijk informatiecentrum c.q. service meldpunt, gevestigd in het Stadskantoor aan de Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, voor een ieder ter inzage ligt een exemplaar van het raadsbesluit d.d. 18 december 2000, nr. 20884. Dit besluit heeft betrekking op een wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden. Het besluit treedt in werking op
1 januari 2001.


De Declaratieregeling minima Leeuwarden is op 1 januari 1999 ingevoerd voor de experimentele periode van 2 jaar. Daarbij zou de mate waarin de regeling effectief blijkt te zijn de voortzetting van de regeling bepalen. In afwachting van een effectmeting welke in 2001 zal plaatsvinden is besloten om de Declaratieregeling minima Leeuwarden ook in 2001 te continueren. Om deze voortzetting te realiseren was een wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden noodzakelijk.

De tekst van zowel het raadsbesluit als van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden zijn tegen betaling te verkrijgen bij de bibliotheek van het Facilitair Bedrijf (kamer 222) in het Stadskantoor.

Voor nadere informatie over de Declaratieregeling minima Leeuwarden wordt verwezen naar de publieksvoorlichters van Sociale Zaken, telefoonnummer (058) 233 88 40. De voorlichters zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur

Besluit: 18 december 2000

Vaststelling uitvoeringsbepalingen Algemene Plaatselijke Verordening (wk 51)

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij op 5 december 2000 uitvoeringsbepalingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening op het gebied van de Afvalinzameling hebben vastgesteld. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2001. Met ingang van deze datum vervallen de op 8 november 1994 onder nummer
17244 vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

De volledige tekst van de uitvoeringsbepalingen ligt vanaf heden gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Stadsontwikkeling en -beheer op de eerste etage van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Vergunningen (wk 51)

Vergunning aangevraagd en/of verleend:
1. H.S.V. Northern Stars, voor het plaatsen van een slagkooi t.b.v. een promotiecampagne voor het Honk- en Softball op Zaterdag 21 april 2001 op de locatie(s): Lange Pijp, 18653/RS/61-G

Bezwaarschrift en informatie

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: (058) 233 87 96 of 87 94.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...