Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


Vergunning verleend op 19 januari 2001

Gepubliceerd op 25 januari 2001

Mevrouw A. G. Maurits, voor het gebruik van gemeentegrond en wel ten behoeve van de begrazing door een paard met een veulen op de golfslagkering/landtong gelegen tussen de Dokkumer Ee en It Anker te Lekkum, voor onbepaalde tijd, 428/HI.

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 82 45 of 87 96.

Vergunning aangevraagd en/of verleend

Gepubliceerd op 25 januari 2001

1. Friesche Motorclub, voor start en vertrek van de deelnemers aan de Elfstedentocht voor auto's en motoren op pinkstermaandag 4 juni 2001, vanaf het evenemententerrein (oost) bij het FEC op 4 juni 2001 op de locatie(s): , 20814/RS/19-T

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 87 96 of 87 94.

Vergunning aangevraagd en verleend

Gepubliceerd op 25 januari 2001

1. Friesche Motorclub, voor het gebruik van het evenemententerrein achter het FEC voor feestelijkheden ronde Elfstedentocht voor auto's, motoren en solexen (met o.a. het plaatsen van een tent) op pinkstermaandag 4 juni 2001 op de locatie(s): , 20814-a/RS/7-E
2. A.J. Herrema, voor het houden van "de week van het straatvoetbal op 11 juni tot en met 14 juni 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 22725/RS/6-E

3. Oosterhof Holman Milieutechniek B.V., voor het tijdelijk afsluiten van de Hollanderdijk ten behoeve van een grondsanering aan de Hollanderdijk vanaf 17 januari 2001 tot en met 23 februari 2001.
4. Talen Purmerend B.V., voor het tijdelijk plaatsen van een materiaalcontainer 18 m2, schaftunit 18 m2 en een mobiele toilet 1 m2 vanaf 22 januari t/m 16 maart 2001 op de locatie(s): Jacob Algerasingel te Wirdum, 952/RS/8-B

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 87 96 of 87 94.

Verleende geluidsontheffing

Gepubliceerd op 25 januari 2001

* A.J. Herrema, voor Week van het Straatvoetbal op donderdag 14 juni 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 22725-a/RS/7- O

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: 058 - 233 87 96 of 87 94.
Grote evenementen in 2001

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij voornemens zijn om voor het jaar 2001 voor de volgende grote evenementen vergunning te verlenen:

DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

Februari

3 februari

Boot Hollandloop

Langs de rondweg

Maart

31 maart

Traditionele duathlon

Groene Ster en omgeving

April

06 t/m 08 april

Pasar Malam

Evenemententerrein

18 t/m 22 april

Lunato kermis

Cambuurplein

21 april

Honkbal

Lange Pijp

28 april

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

30 april

Vrijmarkt

Wilhelminaplein/binnenstad

Mei


5 mei

Befrijdingsfestival

Oldehoofsterkerkhof ?

19 t/m 27 mei

Kermis

Wilhelminaplein

24 mei

Bloemenmarkt

Lange Marktstraat/

Tesselschadestraat

26 mei

Briek

Binnenstad

28 t/m 31 mei

Avondvierdaagse

Prinsentuin, en rest stad

31 mei

Studentenbandfeest

Wilhelminaplein

Juni

03 juni

Draaiorgelfestival

Prinsentuin

04 juni

11-stedentocht per fiets/auto of motor

Doorkomst fiets 11-steden

Start auto/motor 11-steden

Stempelpost Oldenhove/Evenemententerrein

04 juni

Wereld Kinderfestival

Prinsentuin

11 t/m 14 juni

Straatvoetbal

Wilhelminaplein

15 juni t/m 16 juni

Culinar proeffestijn

Prinsentuin

16 juni

Harddraverij

Eewal

16 juni

Chauffeursevenement

Wilhelminaplein

21 juni

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

28 juni

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

30 juni

Strandvolleybaltoernooi

Wilhelminaplein

30 juni

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

Juli

5 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

7 juli

Horecastraatkaatstoernooi

Wilhelminaplein

12 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

19 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

26 juli

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

28 juli

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

Augustus


2 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

9 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

16 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

23 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

25 augustus

Platen en Cd beurs

Lange Pijp

30 augustus

Vlooienmarkt

Wilhelminaplein

September

Begin september

Sirkus Ljouwert

Oldehoofsterkerkhof/

Binnenstad (zaterdag)

Oktober

6 oktober

Taptoe Leeuwarden/streetparade

Binnenstad

* Er is een nieuw evenemententerrein ingericht achter het FEC waarbij de toegang vanaf de Slauerhoffweg is geregeld.


* Bij een meerdaags evenement kan de locatie langer bezet zijn in verband met de op- en afbouwwerkzaamheden.

Informatie over de aanvragen kan worden ingewonnen bij de Sector Beheer Openbare Ruimte van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer: Rinnie Slof (tel. 233 87 96) of Hettie Buwalda (tel. 233 87 94).

Belanghebbenden kunnen tot vier weken na datum van deze publicatie hun zienswijzen of bedenkingen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. De ingediende zienswijzen en bedenkingen worden bij de behandeling van de aanvraag meegewogen.

Gelet op het aantal aangevraagde (grote) evenementen, worden organisatoren van niet vermelde evenementen verzocht hun aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

Verleende reclamevergunning (gevelreclame)

Gepubliceerd op 19 januari 2001

Vergunning voor het aanbrengen van reclametekens is verleend aan:
1. 9 januari 2001; Cafetaria Chipie, voor het vervangen van reclame: Lieuwenburg 73, 21119/TK/00.

2. 11 januari 2001; Van Gend & Loos Euro Express, wijziging reclame-uitingen: Appoloweg 2, 21606/TK/00.
3. 11 januari 2001; Ariane Inden Cosmetics, aanbrengen reclame-uiting: Nieuwestad 8, 102/TK/00.
4. 11 januari 2001; Reclassering Nederland, aanbrengen reclame-uiting: Zoutbranderij 1, 21108/TK/00.

Vergunning aangevraagd en/of verleend

Gepubliceerd op 19 januari 2001

1. Kanovereniging "De Hydronauten", voor het houden van de BootHolland-Loop op 3 februari 2001 op de locatie(s): rondweg (ventwegen), 294/HB/2-T.

Verklaring van geen bezwaar verleend aan

Gepubliceerd op 19 januari 2001

1. Triathlonvereniging ORCA, voor de doortocht van de deelnemers van de traditionele Duathlon via het Groene Stergebied op zaterdag 31 maart 2001 , 20499/RS/15-T.

2. Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward, voor de tocht door Leeuwarden van de deelnemers aan de Friese Elfsteden Rijwieltocht met stempelpost op de Boterhoek, op pinkstermaandag 4 juni 2001, 21654/RS/17-T.

Verleende Geluidsontheffing

Gepubliceerd op 19 januari 2001

1. Horecastraatkaatscommissie, voor Horecastraatkaatstoernooi op zaterdag 7 juli 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 380/HB/6- O.

Ligplaatsvergunningen

Gepubliceerd op 12 januari 2001

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij voornemens zijn om de volgende ligplaatsvergunningen te verlenen per 1 maart 2001:

1. Emmakade NZ 223, m/s Stern, lang 18 meter.
2. Emmakade NZ 217, m/s Aurora, lang 30 meter.


* M/s Stern is in afwachting van de ligplaatsvergunning te bezichtigen op ligplaats Emmakade NZ 217.
* M/s Aurora is in afwachting van de ligplaatsvergunning te bezichtigen op ligplaats Emmakade NZ 223.

Sanering Hollanderdijk

Gepubliceerd op 12 januari 2001

De gemeente Leeuwarden maakt namens de fa. Oosterhof Holman Milieutechniek BV bekend dat deze in opdracht van de NS grondsanering zal uitvoeren in en aan de Hollanderdijk te Leeuwarden. De sanering vindt plaats op de Hollanderdijk direct na de kruising met de Schrans en zal vanaf 17 januari a.s. zeker 1 maand duren. De vervuilde grond zal via de Schrans worden afgevoerd en schone grond wordt eveneens vanaf deze kant aangevoerd. Het autoverkeer zal gedurende de tijd van sanering over de Hollanderdijk zijn gestremd, fietsers en voetgangers kunnen met enige hinder doorgaan. Het P&R-terrein zal alleen bereikbaar zijn via de rondweg, dat door borden zal worden aangegeven.

Oosterhof Holman Milieutechniek
BV Gemeente Leeuwarden.

Verleende geluidsontheffing

Gepubliceerd op 12 januari 2001

1. Volleybalclub Leeuwarden, voor een strandvolleybaltoernooi op zaterdag 30 juni 2001 op de locatie(s): Wilhelminaplein, 21746-a/HB/2- O

2. Evangeliegemeente 'De Deur', voor levende muziek op zaterdag 3 februari 2001 op de locatie(s): Waagplein, 22623/HB/4- O

Leeuwarden heeft nieuwe interne klachtenregeling

Met ingang van 4 januari 2001 is er voor de gemeente Leeuwarden een nieuwe klachtenregeling van kracht, de "Interne klachtenregeling Leeuwarden". Deze regeling komt vanaf genoemde datum in de plaats van de "Klachtenregeling gemeente Leeuwarden". Klachten betreffende gebeurtenissen die op en na 4 januari 2001 plaatsvinden vallen onder de nieuwe klachtenregeling. Burgers of organisaties die niet tevreden zijn over de wijze van afhandeling van de onder de nieuwe regeling vallende klachten, kunnen zich eveneens vanaf dezelfde datum tot de Nationale ombudsman wenden. De "Interne klachtenregeling Leeuwarden" ligt vanaf 4 januari 2001 bij het Voorlichtingscentrum in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, ter inzage.

Bekendmaking regeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2001

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden maakt bekend, dat zij in de collegevergadering van 7 november 2000 heeft vastgesteld

* de Regeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2001
door de gemeenteraad in haar vergadering van 18 december 2000 is vastgesteld de:

* Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2001
* Verordening begraafrechten Leeuwarden 2001
* Verordening bruggelden Leeuwarden 2001
* Verordening havengelden Leeuwarden 2001
* Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2001
* Legesverordening Leeuwarden 2001
* Verordening marktgelden Leeuwarden 2001
* Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2001
* Verordening precariobelasting Leeuwarden 2001
* Verordening roerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2001
* Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2001
* Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2001
* Verordening watertoeristenbelasting Leeuwarden 2001
(De hierboven genoemde "oude" regeling en verordeningen zijn ingetrokken).

Een dag na deze bekendmaking treedt het bovenstaande in werking.

Korte weergave van de inhoud:

Tarief roerende- en onroerende-zaakbelastingen voor elke volle f
5.000,-waarde:
a. de gebruikersbelasting

1. voor woningen f 10,95
2. voor niet-woningen f 12,91 b. de eigenarenbelasting

1. voor woningen f 13,69
2. voor niet-woningen f 16,02
Tarief afvalstoffenheffing:
2000 2001 eenpersoonshuishouden f 252 f 285 meerpersoonshuishouden f 327 f 366

Tarief hondenbelasting:
2000 2001 eerste hond f 114 f 116,40 tweede hond f 165 f 168,60
* de tarieven van de rechten (havengelden, leges en marktgelden) zijn met 3% gestegen en die van de belastingen (hondenbelasting en precariobelasting) met 2,3%;
de tarieven van de bruggelden, de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting zijn gelijk gebleven;
* de geraamde opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen is gelijk gebleven. Naar aanleiding van de gevolgen van de hertaxatie voor de woningen is tariefdifferentiatie toegepast;
* de tarieven van de afvalstoffenheffing stijgen met 7,3%. (In dit percentage zit niet de tariefstijging verdisconteerd welke het gevolg is van de incidentele verlaging welke in 2000 is toegepast in verband met het overschot op de Zalmsnipuitkering van het Rijk over 1998/1999 ad. f 12 per huishouden.)

De volledige tekst ligt ter inzage en zijn tegen betaling te verkrijgen bij de Bibliotheek van het Facilitair Bedrijf (kamer 222) Stadskantoor.

Wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maken bekend dat gedurende drie maanden bij het gemeentelijk informatiecentrum c.q. service meldpunt, gevestigd in het Stadskantoor aan de Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, voor een ieder ter inzage ligt een exemplaar van het raadsbesluit d.d. 18 december 2000, nr. 20884. Dit besluit heeft betrekking op een wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden. Het besluit treedt in werking op
1 januari 2001.


De Declaratieregeling minima Leeuwarden is op 1 januari 1999 ingevoerd voor de experimentele periode van 2 jaar. Daarbij zou de mate waarin de regeling effectief blijkt te zijn de voortzetting van de regeling bepalen. In afwachting van een effectmeting welke in 2001 zal plaatsvinden is besloten om de Declaratieregeling minima Leeuwarden ook in 2001 te continueren. Om deze voortzetting te realiseren was een wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden noodzakelijk.

De tekst van zowel het raadsbesluit als van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden zijn tegen betaling te verkrijgen bij de bibliotheek van het Facilitair Bedrijf (kamer 222) in het Stadskantoor.

Voor nadere informatie over de Declaratieregeling minima Leeuwarden wordt verwezen naar de publieksvoorlichters van Sociale Zaken, telefoonnummer (058) 233 88 40. De voorlichters zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur

Besluit: 18 december 2000

Vaststelling uitvoeringsbepalingen Algemene Plaatselijke Verordening (wk 51)

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij op 5 december 2000 uitvoeringsbepalingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening op het gebied van de Afvalinzameling hebben vastgesteld. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2001. Met ingang van deze datum vervallen de op 8 november 1994 onder nummer
17244 vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

De volledige tekst van de uitvoeringsbepalingen ligt vanaf heden gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Stadsontwikkeling en -beheer op de eerste etage van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Vergunningen (wk 51)

Vergunning aangevraagd en/of verleend:
1. H.S.V. Northern Stars, voor het plaatsen van een slagkooi t.b.v. een promotiecampagne voor het Honk- en Softball op Zaterdag 21 april 2001 op de locatie(s): Lange Pijp, 18653/RS/61-G

Bezwaarschrift en informatie

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: (058) 233 87 96 of 87 94.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie