Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen en vrijstellingen ter inzage gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, Vrijstellingen en andere Vergunningen

Met ingang van 25 januari 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bennekom


- vergroten en veranderen van de woning Midden-Eng 27 : BZ - 20010032
- vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 44 : BZ - 20010071

Ede


- vergroten en veranderen van de woning Willem de Zwijgerlaan 10 : BZ
- 20000995

- bouwen van een woning Driehoek Ongenummerdngen : BZ - 20001198
- bouwen van winkels met woningen Maandereind 1012 : BZ - 20001210
- vergroten en veranderen van de woning Slijpkruikweg 42 : BZ - 20001227

- vergroten en veranderen van de woning Laan 1933 33 : BZ - 20001250
- veranderen van het bankfiliaal Bellestein 15 : BZ - 20001255
- veranderen van het kantoorpand Arnhemseweg 7 : BZ - 20010013
- vergroten en veranderen van een winkelpand Vendelstraat Ongenummerd : BZ - 20010016

- vergroten en veranderen van een woning Willem Marislaan 18 : BZ - 20010022

- vergroten en veranderen van een erker Cortenaerstraat 5 : BZ - 20010029

- bouwen van een garage Parkweg Ongenummerd : BZ - 20010034
- vergroten en veranderen van een woonhuis Verlengde Parkweg 14 : BZ - 20010040

- vergroten en veranderen van de woning Oude Kerkweg 60 : BZ - 20010041

- bouwen van een semi-permanente kantoorrui Frankeneng 18 : BZ - 20010076

- bouwen van 2 tanks op een staalconstructi Frankeneng 12 : BZ - 20010077

Ederveen


- bouwen van een veldschuur Rijksweg 38b : BZ - 20001151
- bouwen van een berging Nieuweweg 75 : BZ - 20010007
- vergroten en veranderen van de kas en overkapping Rijksweg 30a : BZ
- 20010011

Harskamp


- bouwen van 2e agrar. bedr. won. + stal Laarweg 30 : BZ - 20001155
- veranderen en vergroten van kalverenstal Harderwijkerweg 27 : BZ - 20010008

- vergroten en veranderen van een loods Molenweg 12a : BZ - 20010010
- bouwen van een garage Dorpsstraat 39 : BZ - 20010020
- bouwen van een zeugenstal Braeckweg 2 : BZ - 20010024
- vergroten en veranderen van de woning Westenengerdijk 46a : BZ - 20010066

Lunteren


- bouwen van een woning met een garage Fliertseweg 1a : BZ - 20001156
- bouwen van twee woningen Wormshoefweg 13 : BZ - 20001203
- vergroten en veranderen van een woning Marskamp 60 : BZ - 20010009
- bouwen van een kippenschuur Scharrenburgersteeg 39 : BZ - 20010021
- bouwen van een rundveestal Vitterweg 36 : BZ - 20010023
- bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor De Stroet Ongenummerd : BZ
- 20010026

- bouwen van een tuinhuisje Rogakker 13 : BZ - 20010028
- vergroten en veranderen van een woning Barneveldseweg 37 : BZ - 20010033

- veranderen situering van de 2e bedrijfswoning Ganzenkampweg 3 : BZ - 20010062

- vergroten van een recreatiebungalow (berging Meulunterseweg 6016 : BZ - 20010069

- vergroten en veranderen van de agrarische bedrijfswoning Kruisbeekweg 14a : BZ - 20010070

Otterlo


- bouwen van een bedrijfswoning Haarweg Ongenummerd : BZ - 20001074
- bouwen van recreatieruimten, zwembad Mosselsepad 64 : BZ - 20001231
- bouwen van een loods/stalling Lontweg 2 : BZ - 20010019
- bouwen van een recreatiewoning Karweg 2 : BZ - 20010067
- bouwen van een vleeskalverenstal Lange Heideweg 32 : BZ - 20010068
Wekerom


- bouwen van een opslagloods Edeseweg 109 : BZ - 20010065
Melding

Ede


- vergroten en veranderen van de woning Suze Robertsonstraat 104 : BZ
- 20012013

- vergroten en veranderen van de woning Merellaan 34 : BZ - 20012014
- bouwen van een berging Remmerstein 7 : BZ - 20012020
Sloop

Bennekom


- geheel slopen van een woning en schuur Wildekamp 74 : BZ - 20013003
Ede


- slopen van een kalverenschuur Apeldoornseweg 9 : BZ - 20013002
- gedeeltelijk slopen van een hoogspanninglijnmast72-117 Knuttelweg Ongenummerd : BZ - 2001-3007

Ederveen


- geheel slopen van een schuur Poelweg 2 : BZ - 20013004
Lunteren


- geheel slopen van asbestgolfplaten van stal/schu Kruisbeekweg 14a : BZ - 20013005

- gedeeltelijk slopen van bedrijfsgebouwen Fliertseweg 1a : BZ - 20013008

Inspraakmogelijkheden

Vanaf 25 januari 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestem­ mingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

BENNEKOM

Mevr. M.J.J. Gruisen en dhr. O.C. van Rooy voor het bouwen van een garage Diedenweg 32; BZ-2001-0078; de maximum boeihoogte zal worden overschreden;

EDE

2. Verlenen tijdelijke vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan (art. 17 W.R.O.) voor de aanvraag van de gemeente Ede ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke ontsluiting van de wijk Kernhem op de Rijksweg N 224 en de Hogerhorst;

St. Leger des Heils voor het vergroten en veranderen van de hotelaccommodatie Goorsteeg 66; BZ-2000-0118; de maximum bebouwingsoppervlakte zal worden overschreden;

St.P.C. Kinderopvang - Ede E.O. voor het bouwen van een kinderdagverblijf Woutersweg 2a; BZ-2000-1011; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

Aannemersbedrijf Hs. Van den Brink B.V. voor het vergroten en veranderen van de woning Weissenbruchstraat 10; BZ-2000-1350; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

Riedel Drankenindustrie voor het bouwen van 2 tanks op een staalconstructie Frankeneng 12; BZ-2001-0077; de maximum bouwhoogte zal worden overschreden;

Administratie- en Belastingadviesburo D.A. Jansen, namens 't Scootertje te Lunteren, om het pand Hoorn 41 te mogen gebruiken als bedrijfs- en verkoopruimte voor scooters;

LUNTEREN

R.C.W. Donkersteeg om twee opstallen op zijn perceel Lage Veldweg 8 te mogen gebruiken als caravanstalling.

Verlenen vrijstelling van de bouwverordening voor het bouwplan en/of de aanvraag van:

EDE

9. J.C. Westermeijer, voor het bouwen van een hekwerk op het perceel Bennekomseweg 42; BZ-2000-1262; de maximum toegestane hoogte van de erfafscheiding zal worden overschreden (rectificatie).

Inspraakmogelijkheden

Vanaf 25 januari 2001 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. Besluiten

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Ede


- bouwen van een nachthok voor schapen Meikade 16 a : BZ - 20000636
- bouwen van een varkensschuur Krommesteeg 3 : BZ - 20000810
- vergroten en veranderen van een woning Nienhof 50 : BZ - 20000958
- bouwen van een tuinhuisje Doesburgerdijk 28 : BZ - 20000983
- vergroten en veranderen van een woning Verlengde Maanderweg 126 : BZ
- 20001096

- vergroten en veranderen van de woning Detmarlaan 9 : BZ - 20001112
- bouwen van een garage Acacialaan 13 : BZ - 20001117
- vergroten en veranderen van het woonhuis Loevestein 31 : BZ - 20001181

- vergroten en veranderen van het woonhuis Loevestein 29 : BZ - 20001182

Ederveen


- vergroten en veranderen van de woning Azaleastraat 19 : BZ - 20001058

Lunteren


- bouwen van woning Steenbeekweg 2 : BZ - 981112
- vergroten en veranderen van woning Veldhoek 1 : BZ - 991079
- bouwen van een kantoor + werkplaats De Stroet Ongenummerd : BZ - 20000360

- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 26 : BZ - 20000726

- vergroten en veranderen van de woning Postweg 50 : BZ - 20000767
- vergroten en veranderen van een woning Reeënlaan 37 : BZ - 20000821
- bouwen van een open loods Drieënhuizerweg 2 : BZ - 20000993
- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 22 : BZ - 20001028

- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 20 : BZ - 20001029

- vergroten en veranderen van de woning Molenweg 21 : BZ - 20001367
- vergroten van een woning t.b.v. een keuken Vaarkamper Engweg 18 : BZ
- 20010025

Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Bennekom


- bouwen van een tuinhuisje Ganzerik 57 : BZ - 20012009
Ede


- bouwen van een tuinhuisje Eeshof 11 : BZ - 20002255
- vergroten van de berging Jan Th. Tooroplaan 145 : BZ - 20012001
- vergroten en veranderen van de woning Mollenbos Ongenummerd : BZ - 20012002

- vergroten en veranderen van de woning Mollenbos Ongenummerd : BZ - 20012003

- vergroten en veranderen van de woning Annadaal 96 : BZ - 20012004
- vergroten en veranderen van de woning Trumandreef 74 : BZ - 20012006
- vergroten en veranderen van de woning Poelbos 35 : BZ - 20012007
- vergroten en veranderen van de woning Catharinadaal 63 : BZ - 20012008

- vergroten en veranderen van de woning Kolkakkerweg 76 : BZ - 20012010

- vergroten en veranderen van de woning Trumandreef 76 : BZ - 20012011
- vergroten en veranderen van de woning Sadatsingel 19 : BZ - 20012012
- vergroten en veranderen van de woning Wilterdinkstraat 32 : BZ - 20012015

- vergroten en veranderen van de woning Willem Horstingstraat 12 : BZ
- 20012016

- bouwen van een schuur Papekoplaan 30 : BZ - 20012017
- bouwen van een tuinhuisje Ranonkellaan 47 : BZ - 20012019
Lunteren


- bouwen van een berging Schaepmanstraat 11 : BZ - 20012018
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Ede


- slopen van een asbesthoudende vloer De Zoom 1 : BZ - 20013001
Harskamp


- geheel slopen van 2 voormalige dienstwoningen Hoog Buurloseweg 2 4 : BZ - 20013009

Hoenderloo


- gedeeltelijk slopen van kapconstructie incl.asbest dak Delenseweg 21 : BZ - 20013010

Lunteren


- geheel slopen van een berging Bisschopweg 39 : BZ - 20013006
Aanlegvergunning

Vergunning is verleend voor:

EDE


- de aanleg van zoelen/drinkplaatsen op de Sysselt en de Ederheide.
Bezwaren

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

Reacties

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wet­ houders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of 68 03 37.Ede, 24 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie