Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen en vrijstellingen ter inzage gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, Vrijstellingen en andere Vergunningen

Met ingang van 25 januari 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bennekom


- vergroten en veranderen van de woning Midden-Eng 27 : BZ - 20010032
- vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 44 : BZ - 20010071

Ede


- vergroten en veranderen van de woning Willem de Zwijgerlaan 10 : BZ
- 20000995

- bouwen van een woning Driehoek Ongenummerdngen : BZ - 20001198
- bouwen van winkels met woningen Maandereind 1012 : BZ - 20001210
- vergroten en veranderen van de woning Slijpkruikweg 42 : BZ - 20001227

- vergroten en veranderen van de woning Laan 1933 33 : BZ - 20001250
- veranderen van het bankfiliaal Bellestein 15 : BZ - 20001255
- veranderen van het kantoorpand Arnhemseweg 7 : BZ - 20010013
- vergroten en veranderen van een winkelpand Vendelstraat Ongenummerd : BZ - 20010016

- vergroten en veranderen van een woning Willem Marislaan 18 : BZ - 20010022

- vergroten en veranderen van een erker Cortenaerstraat 5 : BZ - 20010029

- bouwen van een garage Parkweg Ongenummerd : BZ - 20010034
- vergroten en veranderen van een woonhuis Verlengde Parkweg 14 : BZ - 20010040

- vergroten en veranderen van de woning Oude Kerkweg 60 : BZ - 20010041

- bouwen van een semi-permanente kantoorrui Frankeneng 18 : BZ - 20010076

- bouwen van 2 tanks op een staalconstructi Frankeneng 12 : BZ - 20010077

Ederveen


- bouwen van een veldschuur Rijksweg 38b : BZ - 20001151
- bouwen van een berging Nieuweweg 75 : BZ - 20010007
- vergroten en veranderen van de kas en overkapping Rijksweg 30a : BZ
- 20010011

Harskamp


- bouwen van 2e agrar. bedr. won. + stal Laarweg 30 : BZ - 20001155
- veranderen en vergroten van kalverenstal Harderwijkerweg 27 : BZ - 20010008

- vergroten en veranderen van een loods Molenweg 12a : BZ - 20010010
- bouwen van een garage Dorpsstraat 39 : BZ - 20010020
- bouwen van een zeugenstal Braeckweg 2 : BZ - 20010024
- vergroten en veranderen van de woning Westenengerdijk 46a : BZ - 20010066

Lunteren


- bouwen van een woning met een garage Fliertseweg 1a : BZ - 20001156
- bouwen van twee woningen Wormshoefweg 13 : BZ - 20001203
- vergroten en veranderen van een woning Marskamp 60 : BZ - 20010009
- bouwen van een kippenschuur Scharrenburgersteeg 39 : BZ - 20010021
- bouwen van een rundveestal Vitterweg 36 : BZ - 20010023
- bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor De Stroet Ongenummerd : BZ
- 20010026

- bouwen van een tuinhuisje Rogakker 13 : BZ - 20010028
- vergroten en veranderen van een woning Barneveldseweg 37 : BZ - 20010033

- veranderen situering van de 2e bedrijfswoning Ganzenkampweg 3 : BZ - 20010062

- vergroten van een recreatiebungalow (berging Meulunterseweg 6016 : BZ - 20010069

- vergroten en veranderen van de agrarische bedrijfswoning Kruisbeekweg 14a : BZ - 20010070

Otterlo


- bouwen van een bedrijfswoning Haarweg Ongenummerd : BZ - 20001074
- bouwen van recreatieruimten, zwembad Mosselsepad 64 : BZ - 20001231
- bouwen van een loods/stalling Lontweg 2 : BZ - 20010019
- bouwen van een recreatiewoning Karweg 2 : BZ - 20010067
- bouwen van een vleeskalverenstal Lange Heideweg 32 : BZ - 20010068
Wekerom


- bouwen van een opslagloods Edeseweg 109 : BZ - 20010065
Melding

Ede


- vergroten en veranderen van de woning Suze Robertsonstraat 104 : BZ
- 20012013

- vergroten en veranderen van de woning Merellaan 34 : BZ - 20012014
- bouwen van een berging Remmerstein 7 : BZ - 20012020
Sloop

Bennekom


- geheel slopen van een woning en schuur Wildekamp 74 : BZ - 20013003
Ede


- slopen van een kalverenschuur Apeldoornseweg 9 : BZ - 20013002
- gedeeltelijk slopen van een hoogspanninglijnmast72-117 Knuttelweg Ongenummerd : BZ - 2001-3007

Ederveen


- geheel slopen van een schuur Poelweg 2 : BZ - 20013004
Lunteren


- geheel slopen van asbestgolfplaten van stal/schu Kruisbeekweg 14a : BZ - 20013005

- gedeeltelijk slopen van bedrijfsgebouwen Fliertseweg 1a : BZ - 20013008

Inspraakmogelijkheden

Vanaf 25 januari 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestem­ mingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

BENNEKOM

Mevr. M.J.J. Gruisen en dhr. O.C. van Rooy voor het bouwen van een garage Diedenweg 32; BZ-2001-0078; de maximum boeihoogte zal worden overschreden;

EDE

2. Verlenen tijdelijke vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan (art. 17 W.R.O.) voor de aanvraag van de gemeente Ede ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke ontsluiting van de wijk Kernhem op de Rijksweg N 224 en de Hogerhorst;

St. Leger des Heils voor het vergroten en veranderen van de hotelaccommodatie Goorsteeg 66; BZ-2000-0118; de maximum bebouwingsoppervlakte zal worden overschreden;

St.P.C. Kinderopvang - Ede E.O. voor het bouwen van een kinderdagverblijf Woutersweg 2a; BZ-2000-1011; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

Aannemersbedrijf Hs. Van den Brink B.V. voor het vergroten en veranderen van de woning Weissenbruchstraat 10; BZ-2000-1350; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

Riedel Drankenindustrie voor het bouwen van 2 tanks op een staalconstructie Frankeneng 12; BZ-2001-0077; de maximum bouwhoogte zal worden overschreden;

Administratie- en Belastingadviesburo D.A. Jansen, namens 't Scootertje te Lunteren, om het pand Hoorn 41 te mogen gebruiken als bedrijfs- en verkoopruimte voor scooters;

LUNTEREN

R.C.W. Donkersteeg om twee opstallen op zijn perceel Lage Veldweg 8 te mogen gebruiken als caravanstalling.

Verlenen vrijstelling van de bouwverordening voor het bouwplan en/of de aanvraag van:

EDE

9. J.C. Westermeijer, voor het bouwen van een hekwerk op het perceel Bennekomseweg 42; BZ-2000-1262; de maximum toegestane hoogte van de erfafscheiding zal worden overschreden (rectificatie).

Inspraakmogelijkheden

Vanaf 25 januari 2001 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. Besluiten

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Ede


- bouwen van een nachthok voor schapen Meikade 16 a : BZ - 20000636
- bouwen van een varkensschuur Krommesteeg 3 : BZ - 20000810
- vergroten en veranderen van een woning Nienhof 50 : BZ - 20000958
- bouwen van een tuinhuisje Doesburgerdijk 28 : BZ - 20000983
- vergroten en veranderen van een woning Verlengde Maanderweg 126 : BZ
- 20001096

- vergroten en veranderen van de woning Detmarlaan 9 : BZ - 20001112
- bouwen van een garage Acacialaan 13 : BZ - 20001117
- vergroten en veranderen van het woonhuis Loevestein 31 : BZ - 20001181

- vergroten en veranderen van het woonhuis Loevestein 29 : BZ - 20001182

Ederveen


- vergroten en veranderen van de woning Azaleastraat 19 : BZ - 20001058

Lunteren


- bouwen van woning Steenbeekweg 2 : BZ - 981112
- vergroten en veranderen van woning Veldhoek 1 : BZ - 991079
- bouwen van een kantoor + werkplaats De Stroet Ongenummerd : BZ - 20000360

- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 26 : BZ - 20000726

- vergroten en veranderen van de woning Postweg 50 : BZ - 20000767
- vergroten en veranderen van een woning Reeënlaan 37 : BZ - 20000821
- bouwen van een open loods Drieënhuizerweg 2 : BZ - 20000993
- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 22 : BZ - 20001028

- vergroten en veranderen van de woning Konijnenlaan 20 : BZ - 20001029

- vergroten en veranderen van de woning Molenweg 21 : BZ - 20001367
- vergroten van een woning t.b.v. een keuken Vaarkamper Engweg 18 : BZ
- 20010025

Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Bennekom


- bouwen van een tuinhuisje Ganzerik 57 : BZ - 20012009
Ede


- bouwen van een tuinhuisje Eeshof 11 : BZ - 20002255
- vergroten van de berging Jan Th. Tooroplaan 145 : BZ - 20012001
- vergroten en veranderen van de woning Mollenbos Ongenummerd : BZ - 20012002

- vergroten en veranderen van de woning Mollenbos Ongenummerd : BZ - 20012003

- vergroten en veranderen van de woning Annadaal 96 : BZ - 20012004
- vergroten en veranderen van de woning Trumandreef 74 : BZ - 20012006
- vergroten en veranderen van de woning Poelbos 35 : BZ - 20012007
- vergroten en veranderen van de woning Catharinadaal 63 : BZ - 20012008

- vergroten en veranderen van de woning Kolkakkerweg 76 : BZ - 20012010

- vergroten en veranderen van de woning Trumandreef 76 : BZ - 20012011
- vergroten en veranderen van de woning Sadatsingel 19 : BZ - 20012012
- vergroten en veranderen van de woning Wilterdinkstraat 32 : BZ - 20012015

- vergroten en veranderen van de woning Willem Horstingstraat 12 : BZ
- 20012016

- bouwen van een schuur Papekoplaan 30 : BZ - 20012017
- bouwen van een tuinhuisje Ranonkellaan 47 : BZ - 20012019
Lunteren


- bouwen van een berging Schaepmanstraat 11 : BZ - 20012018
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Ede


- slopen van een asbesthoudende vloer De Zoom 1 : BZ - 20013001
Harskamp


- geheel slopen van 2 voormalige dienstwoningen Hoog Buurloseweg 2 4 : BZ - 20013009

Hoenderloo


- gedeeltelijk slopen van kapconstructie incl.asbest dak Delenseweg 21 : BZ - 20013010

Lunteren


- geheel slopen van een berging Bisschopweg 39 : BZ - 20013006
Aanlegvergunning

Vergunning is verleend voor:

EDE


- de aanleg van zoelen/drinkplaatsen op de Sysselt en de Ederheide.
Bezwaren

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

Reacties

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wet­ houders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of 68 03 37.Ede, 24 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...