Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Akkoord over richtlijnen GGO's in het milieu

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

On the deliberate release of GMOs into the environment / Agreement Press Release: Brussels (13-12-2000) - Press: 480 - Nr: 14519/00


Brussel,
13 december 2000

14519/00 (Presse 480)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT - RAAD

AKKOORD OVER DE RICHTLIJN

INZAKE DE DOELBEWUSTE INTRODUCTIE VAN

GENETISCH GEMODIFICEERDE MECHANISMEN (GGO's) IN HET MILIEU

Na de eerste vergadering van het bemiddelingscomité op 8 november 2000 hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over een gezamenlijke tekst met betrekking tot de voorgestelde richtlijn inzake de doelbewuste introductie van genetische gemodificeerde mechanismen (GGO's) in het milieu, die in de plaats zal komen van Richtlijn 90/220/EEG. Het akkoord zal dienen te worden bevestigd door beide instellingen, in het geval van het Parlement met een absolute meerderheid van stemmen en in de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, afhankelijk van de instelling die de richtlijn definitief zal aannemen.

Ten aanzien van de voornaamste amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad werden de volgende oplossingen gevonden:


- De overeengekomen tekst voorziet in een grotere toegankelijkheid van het publiek tot informatie.

- Wat de doelstellingen traceerbaarheid en toezicht betreft, wordt voorzien in de instelling van registers met vermelding van de plaats van alle geteelde GGO's. Deze registers zullen in voorkomend geval openbaar worden gemaakt door de bevoegde autoriteiten, onder naleving van de nationale bepalingen.
- Wat het geleidelijk elimineren van
antibioticaresistentie-markers in GGO's betreft, werden specifieke tijdschema's overeengekomen, namelijk eind 2004 voor GGO's die in de handel worden gebracht en eind 2008 voor GGO's die voor andere doeleinden, zoals onderzoek en ontwikkeling, worden geïntroduceerd.

- Een nieuwe afwijking van het toepassingsgebied van de richtlijn werd overeengekomen voor GGO's in medicinale stoffen of verbindingen voor menselijk gebruik, wanneer die voor andere dan handelsdoeleinden worden vrijgegeven, mits de toepasselijke sectorale gemeenschapswetgeving voorziet in gelijkwaardige vergunningsprocedures.

- Ten aanzien van zaaizaad dat alleen bestemd is voor handelsdoeleinden, werd overeengekomen dat de periode van de eerste toestemming verstrijkt uiterlijk 10 jaar na de datum van de eerste opneming in een officieel nationaal register. Een gelijkaardige bepaling zal gelden voor bosbouwkundig teeltmateriaal.

- Een nieuwe tijdslimiet werd ingevoerd voor de vernieuwing van de toestemming. De vernieuwde toestemming zal als algemene regel eveneens gelden voor nog eens 10 jaar.

- Wat de aanneming van bijkomende aansprakelijkheidsregels betreft zal de Commissie vóór eind 2001 een wetgevingsvoorstel inzake milieuaansprakelijkheid indienen; dat zou ook schade door GGO's dekken.

- In het kader van de milieurisicobeoordeling die moet worden verricht alvorens een GGO wordt geïntroduceerd, wordt voorzien in aangescherpte mechanismen, meer bepaald voor de analyse van eventuele cumulerende lange-termijneffecten.
- Wat het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid betreft, wordt de Commissie verzocht om vóór juli 2001 een wetgevingsvoorstel in te dienen, met maatregelen om de bepalingen van het Protocol uit te voeren, met name die met betrekking tot de export.
Achtergrondinformatie

De richtlijn heeft betrekking op de experimentele introductie van GGO's (doelbewuste introductie voor andere doeleinden dan het in de handel brengen, hetgeen in beginsel beperkt blijft tot de afzonderlijke lidstaten) in deel B en het in de Gemeenschap in de handel brengen van GGO's in deel C.

Alvorens de procedures (deel B en C) die zullen resulteren in een eerste toestemming in te leiden, dient een op gemeenschappelijke beginselen gebaseerde milieurisicobeoordeling plaats te vinden.

Elk deel behelst een standaardprocedure. Aan het eind daarvan geeft de "aanvoerende" bevoegde instantie (d.w.z. die welke een kennisgeving heeft ontvangen) haar toestemming voor de doelbewuste introductie of het in de handel brengen. Terwijl slechts één nationale bevoegde instantie verantwoordelijk is voor het verlenen van toestemming voor de standaardprocedure uit hoofde van deel B, zijn alle bevoegde instanties betrokken bij de gedifferentieerde (vereenvoudigde) procedure uit hoofde van deel B, en de standaardprocedure uit hoofde van deel C.

Voor het in de handel brengen, waarbij alle lidstaten zijn betrokken, wordt alleen toestemming gegeven wanneer op mogelijke tegenwerpingen is ingegaan of via de comitéprocedure een besluit is genomen, en wanneer de aanvoerende bevoegde instantie niet gekant is tegen de voorgenomen afzet. Toestemming volgt na uitvoerig overleg (het publiek, wetenschappelijke comités) voor een maximumperiode van 10 jaar. Na 10 jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend voor de oorspronkelijke toestemming. In deze toestemming worden bindende vereisten inzake controle en etikettering gespecificeerd.

Uit hoofde van deel B wordt de standaardprocedure aangevuld met een gedifferentieerde procedure, waarbij een comité, na verplichte raadpleging van wetenschappelijke comités en het publiek, specifieke procedures omschrijft voor wat betreft voorlichting of termijnen, die vervolgens van toepassing kunnen zijn op introducties die aan bepaalde veiligheidscriteria voldoen en waarmee voldoende ervaring is opgedaan.

Voor de verwerking van toestemmingen die uit hoofde van de bestaande richtlijn worden verleend en voor de controle van de verwerking van nieuwe informatie en bezwaren tegen GGO's waarvoor reeds toestemming was ontvangen, wordt in aanvullende procedures voorzien.

De vereisten van deel C zijn niet van toepassing op producten die zijn toegestaan uit hoofde van andere communautaire wetgeving die gelijkwaardig is aan deze richtlijn voor wat betreft risicobeoordeling, risicobeheer, controle al naar het geval, etikettering, voorlichting van het publiek en de vrijwaringsclausule.

In alle fasen van het in de handel brengen is etikettering verplicht; op het etiket moet duidelijk worden vermeld: "dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen". Voor elk product kunnen drempels worden vastgesteld waaronder etikettering voor producten die toevallige of technisch onvermijdelijke sporen van GGO's bevatten, niet nodig is.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...