Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
25 januari 2001
De leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening en financiën van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 11 januari 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie ruimtelijke ordening
en financiën welke op 25 januari 2001 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th. Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:


1
Opening en Algemene Inspraakronde.


2
Verslag van de vergadering van 20 december 2000


3
Vaststelling Bestemmingsplan Landelijk Gebied Enkhuizen

17


4
Voorbereidingsbesluit opwaardering winkelcentrum Koperwiekplein

8


5
Geluidsisolerende maatregelen De Nieuwe Doelen

7


6
Voorzieningen camping De Vest

19


7
Ingekomen stukken en mededelingen

a. Ondersteuning motie van de gemeenteraad van Hoorn en oproep aan de minister VWS om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor de opname van psychiatrische patiënten in Duin en Bosch in Castricum
b. Brief van PSP'92 Enkhuizen met verzoek om protest aan te tekenen tegen het Multilateraal Akkoord inzake Investeringen
c. Verzoek aan Stichting Cultureel Erfgoed Enkhuizen om de restauratie van de wereldkaarten van Frederick de Wit ter hand te nemen
d. Verduidelijking verschil tussen inzet batig saldo voor vervroegde afschrijving en toevoeging aan algemene reserve alsmede toelichting financiële afwikkeling van het krediet voor de Lindenlaan/Noorderweg
e. Tijdelijke verhuur woningen Fruittuinen


8
Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw Beleid


9
Rondvraag


10
Sluiting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie