Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Symposium over rol deskundige in het schaderegelingsproces

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

LSA

Uitnodiging voor symposium vereniging letselschadeadvocaten

Persuitnodiging

12e SYMPOSIUM VAN VERENIGING LETSELSCHADEADVOCATEN OVER DE ROL VAN DE DESKUNDIGE IN HET SCHADEREGELINGSPROCES

Geachte redactie,

Namens de Vereniging Letselschade advocaten (LSA) nodig ik u van harte uit om ons jaarlijkse symposium op 26 januari 2001 bij te wonen. Het symposium vindt plaats in Congrescentrum De Reehorst in Ede en vangt aan om 09.00 uur. Centraal thema is dit jaar de rol van de deskundige in het schaderegelingsproces, in en buiten rechte. Alle deskundige op het gebied van letselschade treffen elkaar tijdens dit symposium, dus een unieke kans voor journalisten om deze mensen te ontmoeten. Door de nasleep van verschillende rampen is de publieke belangstelling voor deze beroepsgroep de laatste tijd enorm gegroeid.

De dagvoorzitter is dit jaar Mr. N.A.M. Schipper, president van het gerechtshof Amsterdam. Sprekers zijn onder meer Prof. mr. W.D.H. Asser, hoogleraar Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden, mr. J.W. Westenberg, coördinerend vice-president van de Arrondissementsrechtbank Den Haag en Prof. mr. B. Sluijters, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de universiteit Leiden en compagnon bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag.

Bijgaand vindt u het programma. Uiteraard bieden wij u ook de mogelijkheid om een gedeelte van het symposium te volgen. Graag ontvangen wij bijgevoegde antwoordfax retour, zodat wij u kunnen registeren als bezoeker. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Huijskens & Istha, drs. Ch. L. Huijskens, op tel: 020-6855 955.

Met vriendelijke groet,

Mr. B. Holthuis
Voorzitter LSA

PROGRAMMA:

9.00 - 9.50 Inschrijving en koffie

10.00 - 10.10 Opening door dagvoorzitter mr. N.A.M. Schipper

10.10 - 10.40 De rol van de deskundige in rechte, door Prof. mr. W.D.H. Asser.


- Korte schets van het huidige Burgerlijk Procesrecht
- Het deskundigenbericht als bindend advies?
- Rol van de fundamentele procesrechterlijke beginselen
- Toekomstig recht: voorstel tot wijziging van Wetboek Burgerlijk Rechtvordering met betrekking tot deskundigen

10.40 - 11.10 Verkeersongevallenanalyse: een vak apart door ing. N.L Bosscha


- Mogelijkheden/beperkingen van technische ongevalsanalyse
- Op welke wijze zijn deskundigen georganiseerd?
- Kwaliteit: 'Education Permanente'

- Spanningsveld

- Aanbevelingen

11.10 - 11.35 Koffie

11.35 - 12.05 Gooi maar in mijn pet, door mr. J.W. Westenberg


- Wanneer schakelt de rechter deskundigen in?
- Hoe komt een vraagstelling tot stand?

- Lezen en bespreken van rapporten

- Snelheid versus deskundigheid

12.05 - 12.30 Discussie

12.30 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.15 Noem mij de naam van de deskundige en ik zeg wie u bent!, door mr. F.B. Reijnen


- Deskundigheid en partijbelang

- Integratie en kwaliteitsverbetering in het regelingsproces
- Nieuwe rollen en kansen voor deskundigen

- Waarborgen en transparantie van het medisch traject
14.15 - 14.45 De weg naar de normering en de zekerheid van het medisch traject: waar ligt de grens?, door drs. G.S.D. Zaalberg


- Professionaliteit van de arts-deskundige

- Eindrapport werkgroep medisch traject Nationaal Platvorm Personenschade
Koepelorganisatie voor geneeskundige adviseurs (GAV)
- Medisch specialisten als onafhankelijke deskundigen
14.45 - 15.15 Pauze

15.15 - 15.45 De overbrugging van de kloof tussen rechter en deskundige door Prof. mr. B. Sluijters


- Hoe wordt de deskundige doordrongen van de relevante rechtsregels?
- Hoe controleren partijen (tijdens en na totstandkoming van het deskundigenbericht) of de juiste rechtsregels worden toegepast?
- Hoe toetst de rechter het deskundigenbericht?
- Is mondelinge toelichting van een schriftelijk bericht wenselijk?
15.45 - 16.30 Discussie en gelegenheid tot stellen van vragen

16.30 Sluiting en aperitief

Antwoordfax

Uitnodiging voor het 12e symposium van de
Vereniging Letselschade Advocaten op vrijdag 26 januari 2001


0 Ik ben de gehele dag aanwezig

0 Ik ben aanwezig voor de programmapunten:
0 Ik kan niet aanwezig zijn
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Medium:

Naam:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Dit formulier s.v.p. retour faxen naar:

020 - 4 855 422

25 jan 01 13:28

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie