Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Delft akkoord met Bijzondere Aandacht Woningzoekenden

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft


Gemeente akkoord met nieuwe overeenkomst bijzondere aandacht

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de overeenkomst Bijzondere Aandacht Woningzoekenden (BAW). De overeenkomst is het vervolg van de afspraken tussen de gemeente, de woningcorporaties en de zorg- en hulpverlenende instanties die in 1998 gemaakt zijn. Doel van de overeenkomst is actief hulp bieden om huisuitzetting te voorkomen van huurders die overlast veroorzaken of een huurschuld hebben.

Binnen de overeenkomst BAW geld het laatste kans beleid. Met het laatste kans beleid wordt huurders, voor wie uitzetting dreigt vanwege huurachterstand en/of het veroorzaken van ernstige overlast, de kans geboden uitzetting te voorkomen door zich te binden aan begeleiding. Ook mensen die al zijn uitgezet wordt onder voorwaarden de gelegenheid geboden opnieuw een zelfstandige woning van een corporatie te huren. De laatste kans houdt in dat er slechts één maal een specifiek traject wordt gestart. Houdt iemand zich niet aan de voorwaarden of laat iemand opnieuw problemen ontstaan, dan is het einde oefening.

In principe moet een reguliere laatste kans zorgen voor de nodige structuur in het (financiële) woongedrag van een huurder. Is dat niet (voldoende) mogelijk, bijvoorbeeld omdat een probleemhuurder is aangewezen op specifieke en langdurige begeleiding, dan is een ander traject aan de orde. Inmiddels is afgesproken dat voor dergelijke gevallen een beroep wordt gedaan op de Stichting Maatschappelijke Opvang. Zij huurt een woning en sluit een specifieke overeenkomst met de probleemhuurder.
Als dit succesvol is komt het desbetreffende gezin op een later moment alsnog in aanmerking voor een regulier laatste kanstraject.

Evaluatie over 1999

In het totaal hebben 130 huishoudens in het kader van de overeenkomst hulp aangeboden gekregen. De zorgregelaar heeft zich voor 56 huishoudens ingezet. De zorgregelaar is in dienst van de GGD en heeft tot taak de koppeling tot stand te laten komen tussen de hulp en zorg die de huurder nodig heeft en het aanbod vanuit de GGZ-instellingen en vanuit de Maatschappelijke Dienst in Delft. Vijf huishoudens zijn met voorrang doorverwezen naar GGZ Delfland(Riagg). Naar Parnassia(CAD) zijn 4 cliënten doorverwezen. De GGZ Delfland heeft 5 huishoudens in het kader van het convenant voorrang verleend op een wachtlijst van 3 maanden.

De Budgetwinkel heeft aan 74 huishoudens hulp aangeboden. Bij 16 cliënten heeft de budgetwinkel met succes kunnen bemiddelen. In 53 gevallen heeft de budgetwinkel niets kunnen doen. De oorzaak hiervan was bij 64% dat de cliënt niet mee wil werken. In totaal zijn 84 huishoudens uitgezet als gevolg van huurschuld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie