Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Borst over het plan van aanpak herintreders in de zorg

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Plan van aanpak herintreders in de zorg

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

MEVA/ABA-2146476

25 januari 2001

In reactie op de motie van het lid Buijs c.s. (27401, nr 12), voorgesteld in het notaoverleg van 27 november 2000, over het benaderen van potentiële herintreders voor werk in de zorg, meld ik u het volgende.

Zoals ik reeds aangegeven heb in mijn brief van 28 november 2000 Reacties op moties Zorgnota 2001 en aanvullende antwoorden, zie ik de motie als ondersteuning van mijn beleid. Bijgevoegd treft u het plan van aanpak aan van het project Herintreders.

Het project Herintreders is in de zomer 2000 door de partijen van het Convenant Arbeidsmarkt Zorgsector (CAZ) gestart. Het totale project loopt van 2000 tot en met 2004. Het doel is om 12.000 kandidaten (herintreders, al dan niet gediplomeerd en zij-instromers) extra te laten instromen in de zorgsector. Extra betekent bovenop het aantal herintreders dat nu al instroomt in de zorgsector.

Het project bevindt zich op dit moment in de voorbereidingsfase. Belangrijke onderdelen van deze fase zijn het inventariseren van de arbeidsmarktsituatie in de verschillende regios, het inventariseren van de scholingsmogelijkheden en mogelijke uitbreiding daarop en het inventariseren van de mogelijkheden om gebruik te maken van de adressenbestanden van het PGGM en het BIG-register.
Indien uit de voorbereidingsfase blijkt dat het project kans van slagen heeft en indien bij nadere concretisering van de begroting blijkt dat de kosten gedekt kunnen worden, zal rond de komende zomer de operationele fase van start gaan. In de operationele fase zal in een aantal regios begonnen worden met de benadering van potentiële kandidaten. Dit gebeurt aan de hand van de door de instellingen gemelde vacatures. De kandidaten die positief reageren krijgen nadere voorlichting en vervolgens zal per individu worden bekeken of en zo ja welke scholing noodzakelijk is om geplaatst te worden bij een zorginstelling. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het project landelijk dekkend wordt.

Bij het opstellen van het plan van aanpak is gebruik gemaakt van de bevindingen uit het recente onderzoek van het CAZ-onderzoeksprogramma Van uittreden naar herintreden.Uit dit onderzoek blijkt dat herintreders voorwaarden stellen om weer aan de slag te gaan, waaronder passende werktijden. Belangrijk voor het welslagen van dit project is dan ook dat er een zorgvuldige voorbereiding plaatsvindt en dat instellingen rekening houden met deze wens van de herintreders. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende scholing is en begeleiding op de werkplek wanneer de herintreder eenmaal aan het werk is. Beide aspecten krijgen bijzondere aandacht binnen het project.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Downloads
Plan van aanpak

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie